Forretningsorienteret it-chef til Rigsarkivet

Rigsarkivet er Danmarks fælles hukommelse. Vi tager vare på og giver adgang til næsten 1.000 års autentisk samfundsdokumentation, og den adgang er godt på vej til at blive digital.

Vi søger derfor en chef til vores it-afdeling, som har mod på at være en del af en organisation i forandring, som brænder for at bidrage til den digitale udvikling af Rigsarkivet, og som ser en spændende udfordring i at fortsætte udviklingen af en sammenhængende og værdiskabende it-organisation i Rigsarkivet i samarbejde med vores erfarne og dygtige it-medarbejdere.

Om jobbet

Der er tale om et spændende lederjob, hvor du kommer til at spille en central rolle i Rigsarkivets digitale transformation.

Rigsarkivets it-organisation er i en forandringsfase, hvor fokus er på omstilling fra en teknisk it-organisation, hvor vi laver det meste selv (herunder vedligehold og løbende videreudvikling), til at være en mere forretningsorienteret partner, der forstår at omsætte krav og behov til virkelighed, hvad enten løsningerne leveres af os selv eller via en ekstern leverandør.

Som it-chef får du ledelsesansvaret for at implementere en ny it-organisation, idet en række it-relaterede opgaver fremadrettet skal samles under ét. Du skal således sikre integrationen af de forskellige funktioner og medarbejdere, og du får dermed også stor indflydelse på den fremadrettede opgaveløsning.

Opgaverne spænder bredt fra i samarbejde med Statens IT at sikre en solid og sikker it-drift, hvor ikke mindst it-sikkerheden indtager et særligt fokusområde, til at udforme en samlet it-arkitektur for Rigsarkivets systemportefølje i tæt samarbejde med forretningen. Mellem disse ansvarsområder ligger der opgaver med at imødekomme de øgede krav fra store datamængder, med at øge agilitet i udviklingsprocesserne og ikke mindst med at sikre rekruttering og fastholdelse af Rigsarkivets it-medarbejdere.

Det bliver f.eks. dine opgaver at

 • skabe en sammenhængende it-organisering med gennemsigtighed i beslutningsstruktur, roller og ansvar.
 • forestå den daglige ledelse af ca. 15 specialiserede medarbejdere med forskellige tekniske baggrunde og kompetenceområder og skabe fundament for generel trivsel og udvikling i it-området.
 • sikre stabil og sikker driftsafvikling, gerne med brug af både cloud og mere traditionel driftsafvikling.
 • sikre et højt informationssikkerhedsniveau.
 • sikre udarbejdelsen af vedligeholdelsesplaner og roadmaps for arkitektur og systemer, herunder risikoanalyse, krav- og behovsafklaring i forhold til fremtidigt systemlandskab.
 • arbejde for standardisering af værktøjer og teknologier.
 • Styre licens- og kontraktstyring, indkøb og leverandørstyring.
 • lede implementering af processer for effektiv it-udvikling, herunder også arbejdet med agil systemudvikling.
 • sikre rammer for it-udvikling lige fra idefasen, estimering, gennemførelse og til hypercare.
 • håndtere administrative opgaver som budget.
 • forestå Rigsarkivets systemporteføljestyring, så Rigsarkivet lever op til Digitaliseringsstyrelsens krav.
 • bedrive forandringsledelse, så medarbejdere kan se deres plads i forandringsprocessen.
   

Om dig

Du skal besidde en bred vifte af teknologiske og forretningsmæssige kompetencer. Dertil kommer stærke kompetencer inden for personaleledelse. På det personlige plan er evnen til at kommunikere ubesværet og etablere relationer på tværs af organisationen vigtig. Vi forventer, at du

 • har erfaring med en bred vifte af discipliner inden for IT-området.
 • har dokumenteret ledelseserfaring, kan drive forandringer og gå foran i processen og skabe fælles kampånd.
 • har respekt for fagligheden, når du bygger bro mellem forretningen og it.
 • står solidt på din faglighed og evner at sætte den i spil og omsætte den til konkrete it-ydelser, som understøtter forretningens behov.
 • trives med mange berøringsflader og er god til interessenthåndtering.
 • har forståelse for beslutningsprocesserne i en offentlig myndighed.
 • har gode samarbejdsevner.
   

Vi tilbyder

Et fagligt udfordrende job med stor indflydelse på udviklingen af Rigsarkivet som et fuldt digitalt nationalarkiv, hvor du kan være med til at sikre, at Danmarks skriftlige kulturarv bevares, stilles til rådighed for og formidles til alle brugere og brugergrupper.

Vi lægger vægt på et godt fagligt og socialt arbejdsmiljø, hvor man løser opgaver i samspil med sine kolleger.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er indplaceret i gruppe 1 i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Hertil kommer et eventuelt personligt pensionsgivende tillæg afhængig af kvalifikationer.

Du vil blive ansat på åremålsvilkår. Der ydes i den forbindelse et åremålstillæg efter aftale mellem Rigsarkivet og dig.

Der stiles mod et samlet lønniveau på ca. 800.000 kr. årligt (inkl. pension).

Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitlig 37 timer. Arbejdsstedet er Rigsarkivet, København.

Vi indhenter straffeattest.

Ansøgning

Du kan søge stillingen via Rigsarkivets rekrutteringssystem under ’Om Rigsarkivet’ og derefter ’Job’. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ’Søg jobbet her’ nederst på siden.

Send en motiveret ansøgning samt udførligt curriculum vitae og dokumentation for relevant uddannelse og faglige kvalifikationer.

Ansøgning med bilag skal være fremme senest den 11. december 2019. Vi forventer at holde første samtale den 16. og 18. december 2019. Anden samtalerunde foregår i første halvdel af januar.

I forbindelse med ansættelsesprocessen vil der indgå test.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos rigsarkivar Anne-Sofie Jensen – tlf.nr. 4171 7260.

Du kan også læse mere om Rigsarkivet, visioner og strategier mv. på www.sa.dk og kum.dk/om-ministeriet/organisation-og-institutioner/styrelser/rigsarkivet.

Rigsarkivet tilstræber at få så bred en sammensætning i personalet som muligt, hvorfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.


Rigsarkivet er en styrelse og institution under Kulturministeriet, der har til formål at sikre bevaringen af arkivalier til brug for fremtidig forskning, at stille arkivalier til rådighed for myndigheder og publikum samt at udøve forskning og udbrede kendskabet til forskningens resultater. Rigsarkivet har ca. 225 medarbejdere fordelt på 5 adresser; to i Jylland, en på Fyn og to i København.

Gem job

Rigsarkivet
Publiceret: 22. november 2019

Arbejdssted

Location København