BI-Specialist

Har du stor forståelse for data og lysten til at arbejde datadrevet?

Du bliver en del af et team som i samarbejde med forretningen, skal gøre HOFOR endnu mere datadrevet. Du får en vigtig rolle med at varetage driften og udviklingen af vores BI-platform.

Sammen med dygtige kolleger og leverandører får du ansvaret for at hjælpe forretningen med at strukturere vores data til brug for rapporter og analyser. Dertil vil du også deltage i arbejdet med opbygningen af data- og BI-platform i vores hybride datacenter.

Dine arbejdsopgaver vil også omfatte: 

 • Design, udvikling og vedligeholdelse af vores BI-platform (ETL)
 • Dokumentation af vores BI-platform
 • Design af komplekse rapporter i Power BI og SSRS samt hjælpe forretningen til selv at lave rapporter
 • At deltage i konkrete løsningsdesign af opgaver i samarbejde med forretningen
 • At bidrage til vedligeholdelse af rammer for udvikling, datadesign og datamodeller 
 • Lejlighedsvis datamodellering og udvikling af avancerede frontend rapporter og dashboards
   

Sammen med et stærkt fagligt team bliver du en del af Forretnings IT, som har ansvaret for at sikre IT-understøttelsen for alle forretningsområder i HOFOR. I IT-adelingen får du mere end 90 kolleger, hvoraf vi er en håndfuld specialister i det mindre udviklingsteam.

Høj faglighed og fokus på effektiv og værdiskabende IT-understøttelse 

Du har solid erfaring med BI, og har et godt kendskab til design og konfiguration af datamodeller. Du forstår værdien af at skabe værdiskabende og brugervenlige løsninger.

Du har formentlig relevant erhvervserfaring fra en større intern IT-afdeling eller fra et IT-konsulenthus, men det vigtigste er din faglighed. 

Du har sikkert erfaring med:

 • Microsoft SQL Server og Services (SSRS, SSAS, SSIS)
 • Power BI
 • Data management
 • Datadesign og -modeller
 • Business Intelligence for Visual Studio
 • CI – Continuous Integration
 • C#, .NET
   

… og lyst til at arbejde med nye teknologier, der understøtter vores hybride datacenter og datamanagement baseret på Microsoft Azure, herunder Machine Learning, AI, mm.

Som person bidrager du med din ekspertise og professionelle tilgang til opgaven med at sikre, HOFORs BI-platform giver størst mulig værdi. Som kollega værdsætter du gensidig faglig sparring og videndeling, samt et uformelt arbejdsmiljø. Vi vægter en god balance mellem arbejds- og privatliv højt.

Bliv en del af en større udvikling

I HOFOR skaber vi fremtidens forsyning. Vi udvikler bæredygtige forsyningsløsninger, der kan håndtere klimaforandringer og miljøhensyn, så kommende generationer også kan få varme i stuen, gas på komfuret og rent drikkevand i hanen. Vi sørger desuden for, at spildevand og regnvand fjernes på en forsvarlig og miljørigtig måde, ligesom vi også sørger for miljørigtig afkøling i erhvervsejendomme, og vi opfører vindmøller. 

Vores store ambitioner for byerne har stor indflydelse på vores ambitioner på IT-området, hvor vores IT understøtter forretningen – derfor er dit arbejde også en del af en større udvikling. 

Du kan læse mere om HOFOR og vores vision om at skabe bæredygtige byer på www.hofor.dk/baeredygtige-byer

Ansøgning og kontakt

Har du konkrete spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Steen Grube på stgr@hofor.dk eller på 2795 2586. 

Ansøgningsfristen er den 5. januar 2020. 

Vi forventer løbende at afholde ansættelsessamtaler og opfordrer dig til at sende din ansøgning hurtigst muligt.

Ansættelse hurtigst muligt.

Ansøgninger modtages kun gennem vores online rekrutteringssystem. Klik på ”søg jobbet her”.


HOFOR står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. Vi er næsten 1.300 engagerede medarbejdere, der skaber en årlig omsætning på omkring 6,6 mia. kr. Sammen sørger vi for, at en mio. danskere får rent drikkevand, og vi forsyner byer med klimavenlig fjernvarme, bygas og fjernkøling, ligesom vi afleder spildevand og opfører vindmøller. HOFOR ejer også Amagerværket, hvor vi producerer fjernvarme og el. Vores mål er at levere forsyningsløsninger, der er grønne, sikre og billige – på en måde hvor vi beskytter grundvandet, koordinerer klimatilpasning og skybrudssikring, og leverer en CO2-neutral energiforsyning. Disse mål og ambitioner samler vi under overskriften: Bæredygtige byer.

Gem job

HOFOR
Publiceret: 22. november 2019

Arbejdssted

Location København