Applikationsspecialist til Koncern IT, Region Sjælland

Vil du bidrage til, at vore patienter altid får den bedste behandling med det bedste udstyr? Vi søger en ny kollega, der brænder for kliniske løsninger, og som har det tekniske overblik.

Koncern IT søger en applikationsspecialist med interesse for eller kendskab til det billeddiagnostiske område. Det billeddiagnostiske område omfatter, udover ordinære røntgenundersøgelser og skanninger, alle fagområder, som har behov for at lagre og eksponere billedundersøgelser, f.eks. Nuklearmedicin og Kardiologi. Til disse fagområder er der knyttet forskellige specialistsystemer, som bidrager til at sikre den optimale patientundersøgelse og behandling.

Om stillingen

Som vores nye applikationsspecialist arbejder du med at udvikle og vedligeholde applikationer på det billeddiagnostiske område. Du arbejder tæt sammen med dine kolleger i Koncern IT, klinikere samt leverandører, og du deltager i udviklingsarbejde i forbindelse med nyanskaffelser og indkøb af medikoteknisk udstyr. Der indgår flere it-systemer i det billeddiagnostiske område, og det tekniske set up er komplekst og indeholder flere integrationspunkter. Du kommer derfor med en høj grad af forståelse indenfor it-arkitekturproblemstillinger, og du ved, hvordan du styrer og leder en opgradering af flere systemer/applikationer.

Det samlede billeddiagnostiske område skal konkurrenceudsættes med henblik på konsolidering, hvorfor der er etableret et strategisk udviklingsarbejde. Du vil blive inddraget i og skal bidrage til udbudsprocessen i udbudsprogrammet.

Du indgår i tæt samarbejde med dit team, som står klar til at hjælpe dig godt i gang. Vi sidder pt. otte på ”Billedkontoret”, fem fra Koncern IT og tre klinikere fra regionens sygehuse.

Vi tilbyder en stilling med opgaver, der spænder bredt og giver masser af gode udfordringer. Eksempelvis kommer du til at løfte opgaver som:

 • Behovsafklaring i klinikken
 • Deltagelse i udarbejdelse af kravspecifikationer
 • Deltagelse i udbudsproces
 • Implementering af systemer
 • Facilitering af møder
 • Styring af tests i forbindelse med opgraderinger.
   

Om dig

Du har en relevant it-faglig baggrund enten via uddannelse eller erfaring f.eks. datamatiker, datalog, eller ingeniør. Du kan tilegne dig teknisk viden om de enkelte applikationer/software, og du er god til at bevare overblikket.

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring med deltagelse i udbudsprocesser og udarbejdelse af kravspecifikation
 • Har erfaring med integrationer mellem flere it-systemer
 • Kan agere som facilitator i diverse sammenhænge f.eks. lede møder og workshops
 • Har viden om struktureret test
 • Har erfaring med HPQC, idet vi anvender HPQC som testværktøj
 • Er god til at formulere dig både mundtligt og skriftligt samt i stand til at sikre løbende dialog med samarbejdspartnere
 • Er opsøgende og vedholdende i opgaveløsning
 • Er samarbejdsvant og trives med at samarbejde med personer med forskellig faglig baggrund og kvalifikationer
 • Erfaring med leverandørstyring
 • Har gode sproglige kompetencer i engelsk
 • Har kendskab til ITIL-principper eller ITIL-certificeret.
   

Om Koncern IT

Koncern IT er Region Sjællands fælles it-organisation med ca. 330 medarbejdere. Vi leverer digitale løsninger til regionens virksomhedsområder og i særdeleshed til regionens sygehuse. Vi råder over moderne kontorfaciliteter i tilknytning til vores datacenter i Ringsted. Og vi er med vores supportorganisation placeret på regionens sygehuse tæt på mange af vores 18.000 brugere. Vi har et uformelt og udviklende arbejdsmiljø, og vi holder os ajour med trends og teknologiske fremtidsmuligheder og kombinerer det med løbende kompetenceudvikling.

Koncern IT ønsker at være en stærkt serviceorienteret organisation. Vi arbejder efter værdisættet FLER – Forandringsparat, Loyal, Engageret, Respektfuld og forventer, at nye kollegaer konstruktivt vil bidrage til, at vi får FLER gode arbejdsdage.

Du kan læse mere om Koncern IT på LinkedIn eller regionens hjemmeside: www.regionsjaelland.dk/koncern-it

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principperne om ny løn. Arbejdstid er 37 timer inkl. frokost med flekstidsordning, som sikrer en fornuftig balance mellem arbejde og fritid.

Send en ansøgning

Hvis det lyder som noget for dig, så send din ansøgning og cv senest 2. januar 2020. Vi indkalder løbende til samtaler.

Tiltrædelse snarest.

Skulle du have spørgsmål til stillingen eller Koncern IT generelt, så er du velkommen til at kontakte teamleder Mikael Theil Jensen på telefon: 29 90 09 69.

Kontaktperson(er):
Navn: Mikael Theil Jensen
Stilling: Teamleder
Email: mikaej@regionsjaelland.dk
Telefon: 29 90 06 69.

Om Region Sjælland

Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 18.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi.

Gem job

Region Sjælland
Publiceret: 25. november 2019

Arbejdssted

Location Ringsted