Product manager til spændende digitaliseringsprojekter for Danmarks Domstole

Vil du stå for den overordnede vision og koordinering af leverancer i store og spændende digitaliseringsprojekter i en organisation med stor samfundsmæssig betydning? Trives du med en høj grad af involvering af både brugere, aktører og interessenter? Og har du erfaring med at drive komplekse offentlige, agile it-forandringsprojekter igennem hele projektets livscyklus? Så håber vi, at du vil læse videre.

Domstolsstyrelsen er i fuld gang med at digitalisere sagsbehandlingen ved domstolene. Vi er ambitiøse og går målrettet efter fuld digital understøttelse af vores sagsbehandling. Vi søger derfor en product manager til at være operationel produkt- og leveranceansvarlig for vores arbejde med at udvikle nye it-systemer med et stærkt slutbrugerfokus.

Vi er en uformel og udviklingsorienteret arbejdsplads, der lægger vægt på høj faglig standard, professionalisme og ikke mindst arbejdsglæde.

Du er bindeleddet mellem agil udvikling og den overordnede it-governance med særligt fokus på Statens It-projektmodel

Som vores nye product manager bliver du en del af vores nyoprettede enhed for It-udvikling, der sammen med de øvrige enheder It-drift, It-projekter, It-fagsystemer og en stabsfunktion udgør styrelsens Center for It (CIT).

Som product manager vil du indgå i alle faser af udviklingsforløbet, helt fra idé og foranalyse til udvikling og implementering. Din overordnede opgave er at sikre en fælles forretningsmæssig vision for udviklingen af løsningen og overordnet produkt- og leverancekoordinering mellem de forskellige udviklingsteams. Din daglige kontakt bliver primært med de agile udviklingsteams, men du vil også indgå i tæt samarbejde med styre- og interne arbejdsgrupper, product owners, it-projektledere og leverandører.

Projekterne, som du vil blive involveret i, vil arbejde agilt og med brugerdrevet innovation.

Dine væsentligste opgaver er:

  • At formulere og kommunikere produktvision, produkt-roadmap og vedligeholde det fælles Epic-overblik
  • Koordinering af forretningsudvikling og risikostyring på tværs af de projektforberedende aktiviteter og efterfølgende udviklingsteams
  • At planlægge og forestå ceremonier sammen med scrum master/RTE
  • At sikre fremdrift og kvalitet i it-udviklingen
  • Interessenthåndtering
  • Leverandørstyring
  • Fremdriftsrapportering på it-udviklingen
  • At planlægge og afholde PI-planning
     

Product manager med gode resultater inden for agil udvikling og Statens It-projektmodel 

Det er vigtigt, at du har erfaring med at gennemføre og implementere store og komplekse agile it-løsninger over hele produktets livscyklus og med mange aktører og interessenter.

Derudover er det er en fordel, hvis du har bred hands on-erfaring inden for alle aspekter af et it-projekt, herunder bl.a. foranalyse, design, it-udvikling, test samt forhandling og leverandørstyring.

Da du bliver en del af vores omstilling til agil it-produktudvikling, er det centralt, at du har positive erfaringer og opnået gode resultater med at arbejde agilt i forhold til Statens It-projektmodel. Du vil navigere rutineret i krydsfeltet mellem udviklingsteams og overordnet projektgovernance. Du har derfor indgående forståelse for dynamikken både i udviklingsteams og i styregrupper.

Da vi lige har påbegyndt vores agile rejse, søger vi en product manager, som også kan sikre afholdelsen af overordnede koordinerende ceremonier samt forstå at anvende produktionsnære data med henblik på sporbar fremdriftsrapportering til projekternes interessenter.

Interessenterne og opgaverne er mange og forskelligartede. Det er derfor vigtigt, at du er en positiv og imødekommende person, som er dygtig til at kommunikere, både mundtligt og skriftligt. Du er god til at skabe overblik, planlægge og prioritere, samt har en helheds- og resultatorienteret tilgang til opgaveløsningen.

Vi lægger endelig afgørende vægt på, at du har en SAFe-certificering.

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er tale om indplacering som specialkonsulent efter Finansministeriets overenskomst med AC. Der vil kunne forhandles et pensionsgivende kvalifikationstillæg, hvis størrelse vil afhænge af erfaring og kompetencer.

Er du ikke omfattet af AC-overenskomsten, bliver du ansat efter anden relevant overenskomst.

Stillingen ønskes besat snarest muligt – og senest 1. februar 2020.

Mere om stillingen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte it-udviklingschef Jane Eriksson Dahl på tlf. 21 63 96 58 (træffes bedst mellem kl. 9 og 10).

Du kan læse mere om Danmarks Domstole og Domstolsstyrelsen på www.domstol.dk  

Ansøgning og rekrutteringsproces

Du sender din ansøgning online via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen, når du trykker på knappen ”Søg jobbet her” nederst på siden. Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte cv, udtalelser og relevante eksamenspapirer (med karakterer) m.v.

Vi skal have modtaget din ansøgning i rekrutteringssystemet senest tirsdag, den 10. december, kl. 10.

Vi forventer at afholde 1. samtaler den 12. og 16. december.  2. samtaler holder vi den 17. december.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.

Gem job

Domstolsstyrelsen
Publiceret: 26. november 2019

Arbejdssted

Location København K