GIS-analytiker

Brænder du for data og GIS-programmer, og ønsker du at sikre gode løsninger i Kystdirektoratets anvendelse af data og GIS i forbindelse med formidling af analysearbejde? Så er denne stilling måske noget for dig!

Kystdirektoratet er i gang med flere nationale analyser inden for kystbeskyttelse og klimatilpasning. Du har med denne stilling mulighed for at sætte et stærkt aftryk på denne proces, hvor du sammen med kolleger skal stå for at sikre udvikling, anvendelse og vedligeholdelse af GIS og digitale data i Kystdirektoratet.

Du er stærk på data og udvikling af analyser med henblik på visualisering af risiko for oversvømmelse og erosion i de danske kystområder, som grundlag for at befolkning og værdier beskyttes bedst muligt, både i dag og i fremtiden, med de udfordringer klimaforandringerne giver.

Om opgaverne 

En af Kystdirektoratets kerneopgaver er at vejlede kommunerne om risiko for oversvømmelse og erosion i kystzonen. Du skal videreudvikle Kystdirektoratets GIS-miljø og understøtte forretningens digitaliseringsbehov ved at:

 • Udvikle modeller og værktøjer, herunder skadesmodeller, til bl.a. at bestemme sårbarhederne ved oversvømmelse eller erosion 
 • Vedligeholde datagrundlaget vedrørende oversvømmelses- og erosionsrisiko
 • Konfigurere GIS-værktøjer til dataopsamling og databehandling 
 • Have overblik over værktøjerne og ideer til, hvordan de bedst kan anvendes 
 • Udarbejde og opsætte kortmateriale samt håndtere nationale data bl.a. i forbindelse med løsning af projekter, formidling og ministersager
   

Som én af dine første opgaver skal du udvikle detaljeret kortmateriale, som skal danne grundlaget for et nyt vejledningsprodukt, som Kystdirektoratet udarbejder til kommunerne.

Din profil

Din uddannelsesmæssige baggrund er formentlig landinspektør, geograf eller ingeniør. Viden om dynamikker i kystzonen og kystprocesser vil være den fordel.   

Vi forventer at du: 

 • Kan dokumentere bred og dyb erfaring med GIS samt dataanalyse og -behandling 
 • Har erfaring med ESRI/ArcGIS-produkter og webgis-tjenester 
 • Kan programmere støttefunktionalitet (glueware) med f.eks. Python eller ArcPy
   

Det er din erfaring med ArcGIS-desktop, ArcGIS PRO, ArcGIS Server, ArcGIS Portal samt databaser og programmering, der er vigtig. Du har måske også arbejdet med datamodeller, metadata og kompleks databehandling, som f.eks. datatransformering og store punktskyer (big data).

Udover ArcGIS-produkter anvender vi QGIS, MapInfo og ModelBuilder. Anden relevant software er FME Desktop, HALE Studio og R Studio. På databasesiden har du evt. arbejdet med Oracle, PostgreSQL, MS SQL.

Du kan med fordel have erfaring med GeoServer, MapServer, SpatialSuite eller ArcGIS Online. Fremadrettet kan der blive behov for kompetencer i Google Cloud, Amazon Machine Learning, Apache Mahout, Tensorflow, ArcGIS deep learning eller andre kraftige værktøjer og løsninger.

Du er en god analytiker, er systematisk og god til at kommunikere. Du kan omsætte forretningsbehov til GIS-løsninger.  

Vi vægter, at du arbejder procesorienteret, og at du bringer din viden og dine løsninger i spil i samarbejdet med kolleger inden for de naturvidenskabelige discipliner. Du tager ejerskab og får opgaverne i mål.  

Vi tilbyder 

Du bliver en del af et engageret team af kystteknikere, der favner forskellige faglige baggrunde inden for natur- og ingeniørvidenskab. Teamet arbejder med vidensopbygning inden for konsekvenser af klimaforandringer, erosion og oversvømmelse samt udvikling af værktøjer og modeller for risikohåndtering, herunder forebyggelse, beredskab og planlægning, men også design af kystbeskyttelse. Der arbejdes med såvel nationale som EU-projekter, og teamet er hovedleverandør af bidrag til de i 2017 igangsatte initiativer for national klimatilpasning og kystbeskyttelse, som Kystdirektoratet er ansvarlig for. Du får mulighed for i relevant omfang at sætte et stærkt aftryk på digitalisering af forretningen i forhold til at sikre udvikling, anvendelse og vedligeholdelse af digitale data i tæt samarbejde med Naturstyrelsens IT- og Datateam.

Ansættelsesvilkår  

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten) med mulighed for tillæg afhængig af kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner med arbejdssted i Kystdirektoratet i Lemvig.

Yderligere oplysninger  

Du er velkommen til at kontakte områdechef for ”Vejledning - Klima og Kystbeskyttelse”
Ane Høiberg Nielsen på telefon 9133 8430 eller chefkonsulent Thorsten Piontkowitz på telefon 2170 1092.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den
12. december 2019.

Rekrutteringsforløb  

Samtaler gennemføres den 19. december 2019 i Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig.

Tiltrædelse 1. februar 2020 eller efter aftale.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Kystdirektoratet er statens myndighed på kystområdet. Vi tager vare på Danmarks kyster og søterritoriet, hvor vi med analyser sikrer den faglige viden om kysternes dynamik til brug ved kystbeskyttelse eller anlæg langs Danmarks over 7.300 km kyststrækning. Kystdirektoratet udvikler også nye risikoanalyser og metoder til kystbeskyttelse i forbindelse med klimaforandringer samt formidler viden og rådgivning til miljø- og fødevareministeren, andre myndigheder og borgere i Danmark.

Gem job

Kystdirektoratet
Publiceret: 29. november 2019

Arbejdssted

Location Lemvig