IT Udviklingschef

Vil du med på en digitaliseringsrejse i Danmarks største entreprenørkoncern? Du får en afgørende rolle som leder for 10 stærke projektledere og udviklere, du får et tæt samarbejde med forretningen, og du får indflydelse på koncernens IT-strategi.

Ledelse og samarbejde med forretningen

Aarsleff koncernen har for alvor sat IT-udvikling og digitalisering på dagsordenen, og koncernens topledelse har iværksat en digitaliseringsstrategi, hvor de har oprettet en ny afdeling med navnet: ”Digital Forretningsudvikling”. Den nuværende IT Udviklingschef, som har været i koncernen i mange år, er blevet udnævnt som leder for Digital Forretningsudvikling. Derfor søges nu en ny IT Udviklingschef, som får ansvaret for udviklingsteamet, med reference til IT-chefen.

Dit ansvar bliver at lede dit team, herunder give dine medarbejdere sparring og støtte i deres projektleder- og udviklerroller. Du får desuden et tæt samarbejde med forretningsenhederne, idet du sidder i styregrupper for de enkelte forretningsområder og projektstyregrupper for de større projekter. Du vurderer og optimerer løbende procesarbejdet, hvor du især holder fokus på agilitet og tempo. Derudover deltager du i strategiske drøftelser i IT-ledergruppen og du får et tæt samarbejde med Digital Forretningsudvikling.

Stærk leder, agilt mindset og en god teknologisk indsigt

Vi håber at høre fra dig, hvis du drives af at skabe IT-løsninger, som giver værdi for forretningen, hvis du får energi af at få et team til at fungere optimalt, og hvis du trives med udfordringer og tempo. Du har erfaring med IT-udvikling i et agilt miljø og du er stærk i Microsoft teknologier. Måske sidder du i en lignende rolle i dag. Måske er du en stærk projektleder, som er klar til næste skridt. Eller måske sidder du i et konsulenthus, og har lyst til at blive en del af holdet i en stor virksomhed.

Som person har du stærke lederegenskaber, som du har bevist gennem linjeledelse eller tung projektledelse. Du er god til at skabe tillidsfulde relationer, og mestrer at finde den hårfine balance i, hvornår du skal være diplomatisk og samarbejdsorienteret, og hvornår du skal sætte foden ned og stå fast.

Danmarks største og stærkeste – men uden bureaukrati

I denne stilling får du en helt central rolle, hvor du bidrager til den fortsatte udvikling af en meget succesfuld virksomhed. Du kommer helt tæt på forretningsenhederne og får således berøring bredt ud i organisationen. Virksomheden har, til trods for sin størrelse, en flad struktur med enkle forretningsgange og store frihedsgrader til den enkelte. Det betyder, at der bliver lyttet til dig, og at du får mulighed for at tage initiativ og beslutninger på egen hånd.

Du bliver en del af Danmarks førende entreprenørkoncern, som er meget anerkendt i branchen, har mange store projekter i pipeline og har en stærk økonomi.

Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Send venligst din ansøgning med CV via "Søg jobbet her". Vi læser ansøgninger løbende, så jo før du sender din ansøgning, jo bedre er dine muligheder. Har du spørgsmål inden da, så kontakt meget gerne Kathrine Kold Deleuran eller Carsten Lund på +45 70 20 12 75. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Om Aarsleff:

Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau inden for anlæg og byggeri med udgangspunkt i en førende position i Danmark. Virksomheden omsætter for 12 milliarder kroner om året – heraf 29 % i udlandet. Koncernen består af en portefølje af selvstændige konkurrencedygtige selskaber med hver deres særlige kompetencer. Aarsleff har fx specialiseret os i havne- og vandbygning, banearbejder, tunnelarbejder, funderingsarbejder, fjernvarmearbejder, rørrenovering samt udførelse af teknikentrepriser med efterfølgende drift og service. Hvor der kan opnås synergier, fokuseres der på at integrere forretningsenhedernes specialkompetencer på tværs af koncernen til samlede ydelser med en høj grad af egenproduktion. For at effektivisere og optimere det tværgående samarbejde arbejdes der efter særlige principper, som er udtrykt i virksomhedens One Company-model. Der opbygges langvarige partnerskaber med kunder og partnere, med henblik på at effektivisere ydelserne samt tilføre kundernes projekter værdi ved tidlig involvering. Aktiviteterne inden for fundering og opgravningsfri rørfornyelse er stærkt internationaliserede med en række selskaber i Danmark og i udlandet. Aktiviteterne indeholder en høj grad af industrialisering, hvor det er virksomhedens mål vedvarende at effektivisere og nedbringe de direkte fremstillingsomkostninger. Aarsleff-koncernen beskæftiger 6.500 medarbejdere. Læs mere på www.aarsleff.com.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Viby J
Reference: 1916.422
Virksomhed: Aarsleff

Gem job

Compass Human Resources Group A/S
Publiceret: 2. december 2019

Arbejdssted

Location Viby J