Digital stærk chef til udvikling og implementering af de fælles systemer i staten

Vil du være med til at udvikle den digitale understøttelse af arbejdsgangene i over 400 statslige og selvejende institutioner? Og har du evnen til at lede et stort team med omkring 30 dedikerede medarbejdere? Så er denne stilling som kontorchef i en nyoprettet enhed i Moderniseringsstyrelsen måske noget for dig.

Om stillingen

I Moderniseringsstyrelsen arbejder vi for, at statslige institutioner drives så enkelt og effektivt som muligt, så medarbejderne kan bruge tiden på kerneopgaverne. Vi udbyder blandt andet 20 administrative IT-systemer, som over 400 statslige og selvejende institutioner anvender, fx Statens lønsystem, Statens budgetsystem og RejsUd.

Drift og udvikling af de administrative systemer sker med tæt inddragelse af de institutioner, som er kunder på systemerne og i samarbejde med de driftsleverandører, som udfører en del af driften og videreudviklingen af systemerne.

De seneste to år har vi iværksat en række nye it-systemer, som skal understøtte god drift og styring i staten. De nye systemer betyder, at vi har brug for flere ledelseskræfter, og derfor etablerer vi en ny enhed. Enheden får ansvar for udvikling og drift af to af systemerne i Moderniseringsstyrelsens systemportefølje, nemlig Statens Lønsystem samt etablering af en ny fællesstatslig tidsløsning.

Om dig

For at lykkes i stillingen skal du brænde for god styring i offentlige institutioner, herunder digital understøttelse af arbejdsgange, automatisering af processer samt bedre udnyttelse af data. Du skal have et skarpt blik for, hvordan institutioner drives på en enkel og værdiskabende måde. Og så skal du have evnerne til at stå i spidsen for komplekse it-projekter, der involverer udbud, kontrakt- og risikostyring samt en omfattende leverandør- og kundekontakt.

Som kontorchef forventer vi, at du har:

  • erfaring med at drive store projekter – fra opstart til implementering
  • erfaring med drift og udvikling af it-systemer, herunder kvalitetssikring, kontraktstyring og optimering af driftsprocesser
  • evne til at skabe løsninger i komplicerede forhandlinger med mange forskellige aktører
  • situationsfornemmelse og udpræget god dømmekraft
  • kendskab til beslutningsprocesser i politisk styrede organisationer
  • høje faglige standarder samt vilje og evne til at lede, udvikle og skabe resultater gennem både medarbejdere og teamledere.
     

Om os

Enheden er placeret i Moderniseringsstyrelsens Center for systemer. Enheden er nyoprettet og vil i løbet af det kommende år vokse til ca. 30 medarbejdere, der omfatter både specialister og generalister. Det direkte personaleansvar varetages af to teamledere under kontorchefens ledelse. Enheden er en del af et stærkt fagligt miljø i Moderniseringsstyrelsen, som har særlig viden inden for digital understøttelse i offentlige institutioner. Vi kan tilbyde et arbejdsmiljø med høj trivsel blandt chefer og medarbejdere, en dagligdag præget af godt humør samt et højt fagligt ambitionsniveau.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Stillingen ønskes besat på åremål på overenskomstvilkår. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du er velkommen til at kontakte vicedirektør Maria Damborg Hald på tlf. 4178 2084 eller msy@modst.dk.

Ansøgning

Hvis stillingen har din interesse, så tryk på ”Søg her” og send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag. Vi skal modtage din ansøgning senest fredag den 03. januar 2020.

Du må være indstillet på at gennemgå tests som en del af ansættelsesforløbet.

Vi forventer at afholde 1. samtaler i uge 3 2020. Eventuel test og testtilbagemelding vil foregå i perioden uge 3-4 2020.

Finansministeriet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Hvis du er tjenestemand, skal din ansøgning stiles til Dronningen.

Mest mulig velfærd og kvalitet for borgernes penge

Moderniseringsstyrelsen er en styrelse i Finansministeriet. Vi bidrager til at gøre de statslige arbejdspladser så attraktive og velfungerende som muligt, så de skaber bedst og mest mulig velfærd for borgerne.

Konkret arbejder vi med at udvikle ledere og medarbejdere, enkel og værdiskabende styring, god ledelse og brugervenlige IT-systemer, der samlet set gør det nemmere for de offentlige institutioner at løse deres kerneopgaver for borgerne. Derudover har Moderniseringsstyrelsen ansvar for økonomi, HR og service for hele Finansministeriets område.

Gem job

Moderniseringsstyrelsen
Publiceret: 3. december 2019

Arbejdssted

Location København