Erfaren Test Manager til ud­vik­lin­gen af moderne it-løsninger for Skat­te­for­valt­nin­gen

Har du erfaring med teststrategi, testmetode og testledelse inden for rammerne af agil udvikling? Så har du som Test Manager i kontoret for Udviklingsprojekter mulighed for at omdanne denne erfaring til sammensætning af de strategiske rammer og retningslinjer for udviklingen af it-løsninger til fremtidens skattevæsen.

Vi søger en erfaren Test Manager, som vil være med til at opbygge test principper i et relativt nyt udviklingskontor, der skal drive it-udviklingsprojekter i Skatteforvaltningen. Kontorets medarbejdere indgår i projekter med teams bestående af løsningsdesignere, fullstack-udviklere og test ressourcer.

Som Test Manager i Kontoret for Udviklingsprojekter bliver du en del af et agilt og tværfagligt team, hvor udviklere og designere arbejder tæt sammen. Vi arbejder i korte sprints og er ikke bange for at eksperimentere og udfordre opgaver og løsninger. Derfor er det vigtigt, at du trives i et uformelt, dynamisk og til tider hektisk miljø, hvor du opbygger viden i tæt samarbejde med dine kolleger. Du er vant til at forholde dig til både forretningskrav og faktiske systemkrav, og du kan sammensætte de nødvendige og tilstrækkelige testaktiviteter tilknyttet hertil.

Kvalitet og Udvikling – din faglige forankring

Kontoret for Udviklingsprojekter er en af Udviklings- og Forenklingsstyrelsens interne agile it-udviklingsenheder, der skal gennemføre projekter på tværs af styrelsen. Kontorets overordnede formål er at sikre ressourcer og kompetencer til at understøtte produktive og effektive agile udviklingsteams i at udvikle og implementere IT-løsninger, herunder varetagelse af testaktiviteter.  

Kontoret indgår som en enhed i afdelingen Kvalitet og Udvikling, der består af i alt 7 kontorer med tætte snitflader, relationer og samarbejde med hinanden. De øvrige kontorer beskæftiger sig med sammenlignelige opgaveporteføljer, der er tilknyttet programmer og projekter, ligesom kvalitetssikring i relation til IT-udviklingsopgaver også er forankret her. 

Afdelingen for Kvalitet og Udvikling er en del af det samlede forretningsområde for IT-udvikling i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som har ansvar for den IT-tekniske del af Skatteforvaltningens IT-projektportefølje.

Dine primære arbejdsopgaver

I det daglige vil du primært være tilknyttet projekter, hvor dit fokus er teststrategi, testforberedelse og testgennemførelse. Som den første udviklingsopgave vil du blive engageret i One Stop Moms projektet, som er et EU-projekt, der skal sikre lettelser til erhvervslivet og mere fair konkurrence på tværs af EU, samt nedbringe svindlen med moms.

Dine primære arbejdsopgaver vil være, at:

 • etablere og vedligeholde de strategiske rammer for test
 • udarbejde og vedligeholde overordnede testprocedurer
 • sikre at de strategiske rammer hænger sammen med udviklingsstrategien
 • være fagligt ansvarlig for aktiviteter relateret til testplanlægning og testforberedelse herunder udvikling og review af testcases, testscripts, udarbejdelse eller fremskaffelse af testdata, etablering af sporbarhed fra krav til testafvikling (testdækning), samt sikre de rette testmiljøer til testgennemførelse  
 • være fagligt ansvarlig for aktiviteter relateret til selve testudførelsen ift. de valgte testtyper, styre fejlrapportering, samt sikre at alle krav testes og resultatet dokumenteres    
 • identificere og konfigurere applikationer og værktøjer til at understøtte test management.

Vi arbejder ud fra rammeværktøjerne i Scrum og SAFe. Og i det daglige anvender vi Jira og Confluence.

Din baggrund

Du har en relevant videregående uddannelse inden for IT og har solid erfaring med test som fagdisciplin, og gerne i rollen som Test Manager. Du har flere års erfaring fra transformationsprojekter, hvor nye processer, datamodeller og it-systemer skal udvikles og implementeres. Du kan omsætte forretningsbehov til systemkrav og kan dokumentere resultater fra lignende stillinger.  

Vi forventer, at du som person: 

 • går forrest og tager ansvar  
 • har erfaring med agil udvikling
 • er forretnings- og brugerorienteret i din tilgang til it-udvikling og it-løsninger  
 • arbejder struktureret og kan hurtigt danne dig et overblik over et komplekst område, samtidig med at du har øje for detaljen  
 • er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt, og kan samarbejde på forskellige niveauer i en organisation, med eksterne konsulenter, samt med interessenter, der indimellem har forskelligartede ønsker.

Vi forventer, at du fagligt: 

 • er metodestærk og har bredt kendskab til testværktøjer, både til test management og testafvikling
 • har relevante uddannelsesmæssig baggrund samt certificeringer såsom, ISTQB, Advanced test manager, Tmap eller lign.
 • har kendskab til statens it-model, alternativt er vant til at begå dig i en Prince2 projektmodel.

Ansøgning og kontakt

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via linket ”Søg jobbet her” senest den 24. januar 2020. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jakob Kristoffersen på tlf. 52150165. Send gerne din ansøgning hurtigt, da vi afholder samtaler løbende. Der vil indgå en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten, overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest og referencer.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. 

Dit arbejdssted vil indtil videre være Østbanegade 123, 2100 København Ø. På sigt vil arbejdsstedet forventeligt skifte til Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. 

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’  

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.  

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.  

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund  

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Med et job hos os får du derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har fokus på god ledelse på alle niveauer bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. 

Skatteforvaltningen består af syv styrelser med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet. Samlet har Skatteforvaltningen ca. 8.000 ansatte i hele Danmark. På www.skatteforvaltningen.dk kan du læse mere om de enkelte styrelsers kerneopgaver, og på www.fra1til7.dk kan du læse mere om planerne for organiseringen af Skatteforvaltningen frem mod 2021.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 19. december 2019

Arbejdssted

Location København Ø (på sigt Frederiksberg)