IT-for­ret­nings­ar­ki­tekt til strategi- og ud­vik­lings­ar­bej­de

Har du lyst til arkitektrollen, er du fagligt ambitiøs og motiveres du af at skabe forbedringer? Vil du være med til at bidrage til høj kvalitet i et sammenhængende IT-landskab der kan understøtte forretningen i Skatteforvaltningen? Så er du måske den IT-forretningsarkitekt, vi søger til vores kvalitetskontor i Udviklings- og forenklingsstyrelsen.

I Kvalitetssikring og Test arbejder vi med at udarbejde og vedligeholde overblik over Skatteforvaltningens forretningsmodel og de komplicerede forretningsprocesser og –regler, som definerer og driver kravene til Skatteforvaltningens systemportefølje og funktionalitet. Der gør vi, med henblik på at træffe beslutninger, der vedrører den strategi og arkitektur som teknologierne omkring Skatteforvaltningens arbejde kræver. 

Der er derfor vigtigt, at du som vores nye forretningsarkitekt forstår både forretningsprocesser og behov, og hvordan disse kan omformes til krav, ligesom du er i stand til at gå i detaljen i dialogen med dine kolleger, systemleverandører og udviklere. 

Stillingen giver en unik mulighed for at arbejde med at understøtte komplekse forretningsprocesser og regler samt emner som sikkerhed og governance i forhold hertil. 

Du kommer til at indgå i et team med erfarne kolleger, der understøtter din udvikling mod at blive en erfaren IT-forretningsarkitekt – vi spiller hinanden stærke.

Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a. at:

 • beskrive forretningsprocesserne og de forretnings- og juridiske regler, der styrer dem 
 • udarbejde beslutningsoplæg
 • bidrage til at udvikle og effektivisere koncepter og principper for strategi og udvikling med fokus på kvalitet
 • indgå aktivt i projektteams.

Om dig

Vi forventer, du har en relevant videregående uddannelse. Du kan være i starten af din karriererne og har mod på at arbejde med IT-forretningsarkitektur og kvalitet. 

For at lykkes i stillingen, er det desuden vigtigt at du:

 • har et højt fagligt niveau og evner at opnå resultater
 • har vilje og evne til at tage et selvstændigt ansvar
 • er fagligt ambitiøs og motiveret af at skabe forbedringer
 • har kendskab til entreprisearkitektur og forståelse for sammenhængen mellem de respektive arkitekturartefakter eller lyst til at få det
 • har en analytisk tilgang til at forstå IT-forretningsmæssige problemstillinger og se løsningsmuligheder
 • er god til kort, klar og korrekt skriftlig fremstilling tilpasset modtagernes behov
 • har forståelse for vilkårene og beslutningsprocesserne i en politisk styret organisation. 

Grundig introduktion og oplæring

Du kan se frem til at blive en del af et spændende og innovativt team præget af tæt samarbejde og viljen til at lykkes. Vi har en uformel omgangstone, og vores daglige sparring, medarbejdere imellem, er en forudsætning for skabelsen af gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt til i morgen. Du vil indgå i et grundigt introduktions- og oplæringsforløb for hurtigt at kunne arbejde selvstændigt med opgaverne.

Din nye arbejdsplads

Udviklings- og Forenklingsstyrelsens arbejde har indflydelse på alle danskeres liv og på al offentlig finansiering i Danmark. Med stor indflydelse følger et stort ansvar, hvorfor vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder og vi skal være dybt fagligt specialiserede, samtidig med at vi har øje for hele samfundets behov – det er her din faglighed kommer ind i billedet og hjælper til med at de bedste forudsætninger findes for forskellige grupper af fagspecialister. Kernen i vores arbejde er høje ambitioner, et fælles mål om integritet og transparens, hvorfor der er stort fokus på optimal ledelse og udvikling af samtlige ansatte, professionelt såvel som menneskeligt. 

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser via linket ”Søg jobbet her” senest 20-01-2020. Vi holder samtaler løbende.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Søren Alain Mortensen, kontorchef for Kvalitetssikring og test. Der kan indgå en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten, overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Tiltrædelse er snarest muligt. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest og referencer.  

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet vil være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’  

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.  

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.  

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund  

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Med et job hos os får du derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har fokus på god ledelse på alle niveauer bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. 

Skatteforvaltningen består af syv styrelser med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet. Samlet har Skatteforvaltningen ca. 8.000 ansatte i hele Danmark. På www.skatteforvaltningen.dk kan du læse mere om de enkelte styrelsers kerneopgaver, og på www.fra1til7.dk kan du læse mere om planerne for organiseringen af Skatteforvaltningen frem mod 2021.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 19. december 2019

Arbejdssted

Location Frederiksberg