Varm­hjer­tet Scrum Master med overblik og hand­le­kraft (Hellerup)

I Forca er vi agile. Vores afsæt er en accept af den agile metode hos den øverste ledelse og vores kunder. Vi arbejder med udgangspunkt i Scrum-værdierne og de agile principper – og vi øver os hele tiden på at blive bedre. Kan du hjælpe os med det, så kom og vær sammen med os på vores fortsatte agile rejse, hvor vi i 2020 tager fat på nogle af de strukturelle udfordringer vi oplever.

Du vil blandt andet skulle:

  • Støtte teamene og de enkelte teammedlemmer i kontinuerligt at blive en bedre udgave af sig selv
  • Facilitere og bistå dine teams i at planlægge og strukturere arbejdet, så de bidrager til, at vi løbende leverer mest mulig værdi for vores kunder og deres medlemmer
  • Hjælpe teamene til at efterleve retningslinjer, standarder mv. i såvel det tværfaglige som det domænespecifikke arbejde
  • Bidrage aktivt og nysgerrigt i Forcas faglige Scrum Master netværk

Udviklingsorienteret agilt setup

I vores projektcenter er vi 10 kollegaer, som alle elsker den agile tankegang. Vi har et lille PMO på tre personer og de øvrige kolleger er Scrum Masters.

Derudover har vi naturligvis et særdeles tæt samarbejde med Forcas Product Owners, som er organisatorisk forankret i forretningsområderne. Vores hverdag er i de faste agile teams, men vi samarbejder på tværs for at lykkes sammen, også i arbejdet med at udvikle vores agile metoder.

Udviklingsorganisationen består af 15 agile teams. Det betyder, at Scrum Masters og Product Owners som udgangspunkt er ansvarlige for flere faste teams. Du vil få ansvaret for 2 teams inden for forskellige produktområder, Fonds og Indbetaling.

Nysgerrig på mennesker og teamdynamikker

Din baggrund kan være mangeartet, men sandsynligvis akademisk og med solid praktisk erfaring i rollen som Scrum Master i en software og/eller fondsadministration verden. Det er helt essentielt, at du brænder for at arbejde med mennesker, herunder at få det enkelte teammedlems potentiale til at udfolde sig og ikke mindst, har stort fokus på den samlede teamindsats. Du er en ’true believer’ ift. de agile principper og Scrum-værdierne.

Du genkendes ved at:

  • Du støtter dine teams og har øje for det enkelte menneske. Du arbejder metodisk og faciliterer mange af teamenes aktiviteter. Du kender ”Scrum by the book”, men forstår, at forandringsledelse også kræver pragmatiske løsninger.
  • Du begejstrer og er vedholdende. Du har den metodiske værktøjskasse up-to-date og et skarpt blik for situationsbestemt ledelse, når du hjælper teamene frem mod sprintmålene.
  • Du forstår og inddrager mennesker. Succesen kommer igennem indlevelse og forståelse for andres drivkraft og udgangspunkt. På dette bygger du high performende teams. Du har arbejdet med coaching og ikke mindst teamudvikling.
  • Du ryster ikke. I en hektisk hverdag kan andre altid finde ro hos dig. Du skal være dine teams faste holdepunkt – du sikrer høj trivsel.

Spil med de største

Forca er outsourcingpartner for pensionsvirksomheder inden for medlems- og slutkundeservice, aktuarservice, fondsservice, it-service og økonomi- og regnskabsservice. På vegne af vores kunder servicerer Forca mere end 616.816 danske pensionsopsparere.

Vi er 318 medarbejdere, der optimerer serviceoplevelsen og effektiviserer forretningen. Det betyder ekstra pension til den enkelte pensionsopsparer.

Lad os høre fra dig

Hvis du er klar til at tage det næste skridt i karrieren og kan se dig selv som Scrum Master hos Forca, er du velkommen til at kontakte rekrutteringskonsulent, Christina Juul Hansen hos Twins Recruitment på tlf. 4055 7030 eller sende en ansøgning til: cjh@twinsconsulting.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Gem job

Twins Consulting ApS
Publiceret: 20. december 2019

Arbejdssted

Location Hellerup