Stærk IT-profil til udvikling af Da­ta­for­de­le­ren

Er du en stærk IT-faglig profil og vil du være med til at tegne fremtiden for distributionen af grunddata i Danmark?

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er den drivende kraft i arbejdet med at udnytte mulighederne for at bruge data effektivt og innovativt til gavn for samfundet. Vi arbejder med de mest relevante data om vores land og sikrer, at de er let tilgængelige og kan kombineres på tværs. Styrelsen er en del af Klima-, Energi- og Forsyningsmini­steriet, som står i spidsen for arbejdet med at reducere udledningerne af drivhusgas med 70 pct. i 2030, og vi arbejder for, at denne reduktion fremmes og understøttes af data.

Du kommer til at arbejde i kontoret Fællesoffentlig Data Distribution (FDD), som har ansvaret for Datafordeleren, der distribuerer de danske offentlige grunddata. Driften af Datafordeleren varetages af en ekstern leverandør, og FDD er som operatør af Datafordeleren ansvarlig for den løbende styring af leverandøren og dialog med både anvenderne og myndighederne, som ejer og vedligeholder data. Datafordeleren er en helt central del af den fællesoffentlige data-infrastruktur og sikrer med høj oppetid og 24/7-support en samlet og ensartet adgang til de danske grunddata.

Vores fokus er at sikre understøttelse af den stigende anvendelse af Datafordeleren samtidig med høj performance, stabil og sikker drift samt løbende udvikling af Datafordeleren i takt med den teknologiske udvikling. Målet er, at Datafordeleren er tidssvarende og lever op til behovene hos både anvenderne af data og de myndigheder, som distribuerer deres data via Datafordeleren. 

Dine arbejdsopgaver

Datafordeleren skal i løbet af 2020 i udbud forud for udløbet af den nuværende kontrakt.  For at sikre fortsat succes er det afgørende, at den tekniske løsning videreudvikles. Du vil sammen med kollegaer i kontoret få en central rolle med formulering og specifikationen af kravene til udviklingen i den kommende kontraktperiode, og du deltager aktivt i den igangværende udbudsproces. Du vil også skulle styre eller deltage i udviklings­opgaver på den nuværende Datafordeler. Endelig vil du indgå i den løbende driftsorganisation for Datafordeleren, der er baseret på ITIL-processer, og som involverer både anvendere og andre myndigheder.

Du skal bl.a. arbejde med:

  • udbud af Datafordeleren, udarbejdelse af teknisk kravspecifikation, forhandlinger med kommende leverandør, styring af udvalgte opgaver mv.
  • konkrete udviklingsaktiviteter på Datafordeleren sammen med den nuværende leve­randør, anvendere, registre, kollegaer mv.
  • indgå i Datafordelerens driftsorganisation med fokus på stabil og sikker drift sammen med vores nuværende leverandør, kollegaer mv.

Om dig

Vi forestiller os, at du

  • har arbejdet som fx IT-løsningsarkitekt og har erfaring med specifikation, udbud og implementering af større IT-løsninger med høje krav til performance, sikkerhed, leverance- og datakvalitet.
  • er fagligt stærk inden for IT-discipliner, som relaterer sig til datadistribution, webservices, sikkerhed og drift af IT-systemer og har lyst til bruge din viden til at formulere, hvordan nye teknologiske distributionsløsninger kan bidrage til fremtidens distribution af de fællesoffentlige grunddata.
  • har en it-teknisk baggrund som cand. scient., ingeniør eller anden relevant uddan­nelses­baggrund
  • har lyst til at arbejde i et kontor, hvor vi løfter i flok, og hvor løsningerne ofte skal findes i dialog med både kollegaer og brugere af Datafordeleren.
  • kan lide både at arbejde i spændingsfeltet mellem Datafordelerens interessenter og leverandøren og at arbejde selvstændigt.

Vi lægger desuden vægt på, at du er en positiv person, der går engageret til værks og tager medansvar for kontorets samlede virke og trivsel.

Vi tilbyder

Du bliver en del af en fagligt ambitiøs styrelse, som spiller en central rolle i at sikre grundlaget for det datadrevne samfund. Styrelsen har ud over ansvaret for Datafordeleren ansvar for de geografiske grunddata, adressedata, højdemodel og skråfoto. Vi har også et bredt samarbejde med andre styrelser, som du kommer til at samarbejde med. I kontoret er vi 15 erfarne og engagerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, og du bliver en del af et hus med store ambitioner, højt til loftet og en afslappet omgangstone. Du vil få rig mulighed for at udvikle dine kompetencer gennem udfordrende opgaver, uddannelse og kurser.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat som AC-specialist eller konsulent - afhængigt af din erfaring - efter overenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten med mulighed for forhandling af tillæg. Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende insti­tutioner. 

Tiltrædelse 1. marts 2020. 

Ønsker du yderligere oplysninger

Du kan kontakte kontorchef for Fællesoffentlig Datadistribution Morten Hvidberg på telefon 22 34 14 75, chefkonsulent Leif Hernø på telefon 91 33 47 16 eller projektleder Anders Raahauge på telefon 40 61 16 24.

Ansøgning

Du søger stillingen online via linket ”Søg jobbet her”. Vi skal have dine oplysninger, dokumentation for uddannelse, ansøgning og CV senest den 16. januar 2020. Samtaler forventes afholdt den 22.-23. januar.


Ministeriet ønsker at fremme mangfoldighed, hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Viden om data der effektiviserer og skaber vækst
Vi skaber effektiviseringer i den offentlige sektor og vækst i samfundet gennem udbygning af den nationale datainfrastruktur og anvendelse af data, hvor nytten er størst. Vi har fokus på, at data er let tilgængelige via en sikker distribution, og at data kan deles og anvendes af mange på tværs af den offentlige og private sektor. Vi lægger i vores arbejde stor vægt på fællesoffentlige samarbejder og udviklingen af tværoffentlige digitale sammenhænge for data.

Læs mere på www.sdfe.dk

Gem job

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Publiceret: 20. december 2019

Arbejdssted

Location København NV