Digital for­ret­nings­ud­vik­ler til Evida

Vil du være med til at digitalisere og fremme grøn omstilling?

Digital forretningsudvikling

Vil du være med til at opbygge og drive digitaliseringsindsatsen og udnytte det store digitale potentiale hos Evida? Til rollen som digital forretningsudvikler søger vi en relations- og resultatskabende person, der i kraft af sin erfaring og know-how med digital forretningsudvikling kan medvirke til at skabe værdi og effektivisering ude i forretningen. Til gavn for kunder, det danske samfund og for den grønne omstilling i Danmark.

Energibranchen er i rivende udvikling og har en stor rolle i den grønne omstilling. Derfor har Evida brug for en dygtig digital forretningsudvikler, der kan identificere og tegne digitaliserings-visionen. Ligesom du også kan drive og implementere digitaliseringsstrategien og indsatserne fremad.

Du bliver en helt central figur i afdelingen og vil få en bred kontaktflade, både internt og eksternt. Din opgave bliver både af strategisk og operationel karakter, da du sammen med dine kolleger er garant for excellent forretningsudvikling, business cases, projektledelse, co-creation og dermed tovholder på de digitale indsatsområder hos Evida. Du kommer helt tæt på forretningen og får stor indflydelse på, hvordan Evida bedst muligt udnytter de mange nye muligheder og tendenser inden for digitalisering.

Med andre ord skal du være stærkt medvirkende til, at Evida lever op til sin vision om at skabe stærke digitale dataplatforme og forretningsmodeller, der bidrager til værdiskabelsen. 

 Du bliver en vigtig medarbejder i afdelingen Strategi & Digital Innovation, som er en nyoprettet og central placeret afdeling i Evida. Du får stor indflydelse på egen hverdag, hvor du i høj grad har indflydelse på opgaverne og hvor du får rig mulighed for at anvende dine agile arbejdsmetoder. Du får arbejdsplads på hovedkontoret i Viborg. Resultatet af indsatserne kommer på langt sigt gennem en vedholdende, synlig og samarbejdende indsats, som du er garant for.

Din baggrund

Der kan være forskellige indgange til jobbet, men kendetegnet er, at du har en relevant akademisk uddannelse inden for forretningsudvikling og digitalisering. Derudover har du min. 4-5 års erfaring fra lignende stilling, herunder gerne erfaring med kundeprocesser og/eller EAM-processer eller workforce management, ligesom facilitering og co-creation falder dig naturligt.  Du er udadvendt og trives i et job med en stor berøringsflade, hvor det er vigtigt at skabe netværk på flere niveauer, og hvor du forstår at sætte et godt aftryk med din positive og kommunikative tilgang.

Du arbejder gerne selvstændigt og med et højt drive og du er en stærk formidler, der har blik for de forretningsmæssige resultater af dine indsatser.

Du tilbydes

Du får en unik mulighed for at være med til præge fremtiden for afdelingen, Evida og dermed den grønne omstilling i Danmark. Du får særdeles stor indflydelse på dit jobindhold og frihed til/mulighed for at bringe dine mange kompetencer i spil i en afvekslende, innovativ og lærerig hverdag.

Du bliver en del af en organisation med kompetente kolleger, der vil give dig den nødvendige indsigt og opbakning. 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV. Referencenummer:  DK-07172.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mercuri Urval, Erik Barslund på telefon +45 30 72 46 07.

Om virksomheden

Vejen til grøn dansk forsyningssikkerhed nu og i fremtiden går gennem det danske gasnet. Det er Evidas fornemmeste opgave at vedligeholde og optimere gasnettet, så gassen bliver transporteret og leveret både effektivt og billigt – til gavn for klimaet, kunderne og for samfundet. Evida og det danske gasnet er en del af Danmarks grønne omstilling. Som nationalt selskab er de ansvarlige for sikker og stabil leverance af gas til produktion, transport og opvarmning over hele landet.

Evida er en sammenlægning af de to regionale gasdistributører Dansk Gas Distribution og HMN GasNet til et landsdækkende gasdistributionsselskab.

Hos Evida  får du en udfordrende hverdag med stor indflydelse på dit arbejde og afdelingens udvikling. Evida samler på medarbejdere, der kan og vil - på egen hånd og sammen med andre. Du får råderum til at gøre dit bedste - og til at sætte spørgsmålstegn ved tingene. Det nye selskab ejes af Energinet. Evida har pt. til huse i Viborg, Søborg, Stenlille, Skærbæk og Odense og er ca. 430 medarbejdere.

Følg Evida på www.evida.dk

Gem job

Mercuri Urval
Publiceret: 23. december 2019

Arbejdssted

Location Viborg

Job hos virksomheden