IT-ser­vi­ce­de­sk-me­d­ar­bej­der

 

Vil du være en del af et pengeinstitut med stærke værdier og fokus på lokal tilstedeværelse? 
 
Lige nu søger vi en servicedesk-medarbejder til vores IT-afdeling i Sparekassen Sjælland-Fyns hovedsæde i Holbæk.

Servicedesk-medarbejder med et godt overblik

Dine primære opgaver bliver at yde en professionel service til filialerne og stabene, herunder at:

 • modtage og løse IT-relaterede problemstillinger – det kan være opgaver som nulstilling af passwords, PC problemer, udfordringer med software, anden fejlfinding osv. Vi modtager opgaver via telefon og IT-ServiceDesk i værktøjet Wizdom.
 • implementere og løse ”service requests” – små standardiserede opgaver
 • videregive de mere komplekse problemstillinger til resten af IT-teamet (back-end)
 • følge op på alle loggede problemer med fokus på løsning inden for de angivne serviceniveauer (SLA’er)
 • have ansvar for det driftsmæssige samarbejde med vores datacentral Bankdata, inklusiv logning af og opfølgning på driftsproblemer rettet mod Bankdata i deres værktøj (Cherwell)
 • publicere driftsinformationer på intranettet
 • implementere relevante elementer af ITIL
 • implementere kategorisering af hændelser jævnfør vigtighed og forretningsmæssig indflydelse
 • være incident manager, når der opstår systemproblemer på de forretningskritiske systemer.
 • yde support på hardware herunder bærbare PC og konferenceudstyr. Vi kan rykke ud med kort varsel og hjælpe vores kollegaer med deres it-udstyr, så de kan komme videre med deres arbejde.
 • implementere nyt arbejdspladskoncept i 2019, hvor du får en vigtig rolle sammen med resten af IT-afdelingen.

Få indflydelse og en fleksibel hverdag

Du bliver en del af et team på fire servicedeskmedarbejdere og en organisation, hvor din stemme bliver hørt, og hvor du får frihed og fleksibilitet i din hverdag.

Sparekassens organisation er karakteriseret ved et fladt hierarki og korte beslutningsveje. Dine bidrag til udviklingen af sparekassen vil derfor hurtigt blive til virkelighed, og du får stor frihed til at planlægge og udføre dit arbejde inden for aftalte rammer. 

Arbejdsstedet er Sparekassen Sjælland-Fyns hovedsæde, som ligger på Holbæk Havn med udsigt over Isefjorden. Her arbejder vi i flotte og lyse rammer og har en god kantineordning og et sundt arbejdsmiljø.

Vi søger en erfaren IT-servicedesk-medarbejder, og vi forventer, at du:

 • har erfaring med at arbejde i en IT-servicedesk
 • har ITIL-indsigt og/eller erfaring, herunder Problem Management
 • har gode analytiske evner og forretningsforståelse.
 • er superbruger af Sharepoint.

Har du erfaring fra den finansielle sektor, vil det være et plus.

Derudover er du typen, der

 • er en ildsjæl med et stort engagement og drive, som brænder for udvikling af lokalområdet
 • er innovativ, fremtidsorienteret og kan afkode tidsånden og forstå alternative værdikæder
 • tager initiativet og er ambitiøs
 • er en arbejdskapacitet ud over det sædvanlige
 • altid tænker ud fra kundens perspektiv
 • er resultatorienteret og stræber energisk og kontinuerligt mod højere mål
 • er en dygtig kommunikator.
 • ser vigtigheden i samarbejde – både med dine kollegaer i IT og med dine ’kunder’ i filialer og stabe.

Vil du vide mere?

Læs mere om Sparekassen Sjælland-Fyn på vores hjemmeside www.spks.dk eller følg os på LinkedIn, hvor vi løbende slår nye stillinger op.

Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte IT chef Mette Rosenkilde Mathiasen på telefon 5948 1181 eller Helle Blæsbjerg fra HR på telefon 5948 1113.

Ansøgningsfristen er den 20. januar 2020. Vi inviterer løbende kandidater til samtale – så send gerne din ansøgning og dit CV allerede i dag.

Vi ser frem til at høre fra dig!


Det lokale, samfundsansvarlige alternativ

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S har et bredt filialnet fordelt på Sjælland og Fyn og beskæftiger over 600 medarbejdere. Vores vision er at være det markedsledende lokale og digitale alternativ til de landsdækkende banker. Vi går ikke på kompromis med en sund, solid og stabil drift og en markedskonform ind-tjening, der er sammenlignelig med andre pengeinstitutter i vores størrelse. Vi er dog overbeviste om, at der er behov for et stærkt lokalt og regionalt pengeinstitut med en forretningsmodel, der er kendetegnet ved mere end det, der kan sættes to streger under i et regneark. Derfor sætter vi samfundsansvar og kundernes økonomiske tryghed højere end den sidste indtjeningskrone.

Gem job

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Publiceret: 23. december 2019

Arbejdssted

Location Holbæk