Økonomi- og di­git­al­iser­ing­skon­su­lent til Rødovre Kommune

 

Kommunen hvor de brænder for den forskel, de gør for byens borgere

Rødovre Kommune får mange flere indbyggere i disse år. Samtidig er kommunen i gang med at forny sig som velfærdskommune med visionen ”Sammen om Rødovre”. Det mærker de i kommunens centrale økonomiafdeling, hvor de arbejder på tværs af kommunens områder og tæt på det politiske niveau.

Til den centrale Økonomiafdeling i Rødovre Kommune søges nu en Økonomi- og Digitaliseringskonsulent med stor viden om den daglige økonomistyring samt erfaring med digitalisering af økonomiprocesser.

Den nye person får sin daglige gang i Økonomi & Analyse og skal arbejde med at løfte kommunens daglige økonomiprocesser og –flows over i en mere automatiseret hverdag, som tillige kræver nye kontrolprocesser og –niveauer. 

Arbejdsopgaverne vil variere og udvikle sig over tid, men kerneopgaven vil være: 

  • At kortlægge og standardisere økonomiprocesser og –flow både internt i økonomiafdelingen og på tværs af hele Rødovre Kommune
  • At drive automatiseringen af relevante processer og flow
  • At medvirke til at udforme og implementere nye kontrolniveauer
  • At medvirke til at revitalisere økonomisupporten som servicerer hele kommunen

Derudover skal du medvirke til at løfte og udføre opgaver inden for afdelingens portefølje i øvrigt, hvilke  blandt andet vil afhængige af din økonomifaglige baggrund.     

Om teamet

Det er forventningen, at du bliver en del af regnskabs- og håndteringsteamet. Det består af seks medarbejdere, hvoraf den ene har en koordinerende funktion Derudover er det forventningen, at du tillige vil få et tæt samspil med afdelingens øvrige teams, herunder Budget, BI, Opkrævning & Ejendomsskat samt Velfærdsteknologi. Derudover vil du få et særligt tæt samspil med kommunens Digitaliseringsafdeling.  

Forventninger til dig

Du kommer med en relevant faglig ballast inden for daglig økonomistyring, evt. fra en samfundsvidenskabelig eller anden økonomiuddannelse.

Du har erfaring med løsning af traditionelle opgaver inden for en central økonomifunktion.

Derudover forventes det, at du har erfaring med automatisering af økonomiprocesser, en god forståelse for data og it-systemer og –snitflader, samt en solid erfaring med anvendelse af økonomisystem(er).  

Det vil være et plus, hvis du har solidt kendskab til SAP ERP.

Det vil endvidere være en stor fordel, såfremt du har erfaring med implementering af robotics.

Du trives med at skulle sætte dig ind i nye ting, og du er god til at holde fast, når du møder modstand. Du har lyst til et job med en stor faglig spændvidde og en bred grænseflade til øvrige faggrupper. Du kan begå dig sammen med andre, og du kan få ting fra hånden.

Du arbejder struktureret og systematisk, og du kan holde fast i principper og metoder. For dig er det naturligt, at beslutninger udmøntes og følges helt til dørs. Du trives med en uhøjtidelig tone og kan tåle at blive udfordret, og du har modet til selv at udfordre andre.

Om Rødovre Kommunes centrale økonomiafdeling

Kommunens opgaver i Økonomi & Analyse handler om økonomi og styring i bred forstand, lige fra strategisk planlægning til at få tallene på plads i kommunens økonomisystem. Der er derfor god mulighed for at få brugt og udviklet mange kompetencer i en alsidig og aldrig ligegyldig hverdag.

I Økonomi & Analyse er der 30 medarbejdere, og fagligt højt niveau vægtes højt, så der er gode udviklingsmuligheder i den daglige sparring og vidensdeling med kompetente og erfarne kollegaer. Derudover prioriteres faglig udvikling blandt andet i form af videreuddannelse.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, kan du læse mere på www.rk.dk. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Rekrutteringsspecialist hos Twins Consulting Jakob Kelstrup på tlf. 2225 5011.

Rødovre Kommune ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at søge jobbet. Kommunen tilbyder sine medarbejdere en trivsels- og sundhedsordning med bl.a. fysioterapi, helbredstjek og massage.

Er du interesseret?

Send dit CV og ansøgning til Jakob Kelstrup, Rekrutteringsspecialist hos Twins Consulting, via dette link (kræver NemID). Vi indkalder løbende til samtale.

Gem job

Twins Consulting ApS
Publiceret: 6 January 2020

Arbejdssted

Location Rødovre