Koncern IT, Region Sjælland søger it-be­red­skabsansvar­lig

Er du vores nye ansvarlige for Regions Sjællands IT Beredskabsproces? Vil du i tæt samarbejde med forretningen være med til at sikre en fortsat forankring og videreudvikling af Continuity Management processen og vil du være omdrejningspunktet for Koncern IT’s it-beredskab? Så er dette lige en stilling for dig!

Hvem er vi?

Systemplatforme og Middleware er en afdeling under IT Drift, hvor bl.a. Operation Center samt Security Operation Center er placeret organisatorisk. Vi er en homogen-afdeling med højt til loftet, gode kolleger og frihed under ansvar.

Din arbejdsplads vil hovedsageligt være i Ringsted.

Dine primære arbejdsopgaver vil bestå af:

 • Udvikling og vedligeholdelse af IT beredskabsprocessen
 • Planlægning og gennemførsel af beredskabsøvelser
 • Varetagelse af den daglige Continuity Management funktion
 • Udarbejdelse, vedligeholdelse og review af Business Continuity- og Disaster Recovery planer
 • Forestå træning af og kommunikation omkring Continuity- og Disaster Recovery planer
 • Bistå med krisestyring i forbindelse med nedbrud på kritiske systemer
 • Udarbejdelse af status- og ledelsesrapporter i henhold til Continuity planer
 • Indgå i tværregionale Continuity Management fora
 • Agere som SPOC til Sundhedsdatastyrelsen og andre relevante myndigheder.

Din profil

Vi søger en person, som enten har erfaring med Business Continuity Management eller f.eks. er nyuddannet ’Katastrofe og Risikomanager’ med interesse for, og lyst til at få praktisk erfaring med beredskabsledelsesprocessen og Continuity management.

Vi forventer, at du i samarbejde med regionens øvrige beredskab, løbende sikrer en effektiv beredskabsproces, samt tager ejerskab for it-beredskabets krisestyringsværktøj.

Du har eller ønsker at tilegne dig en certificering på ITIL Foundation-niveau. Du tager ansvar for beredskabsprocessen og har erfaring med udarbejdelse og vedligeholdelse af impact-analyser, IT Disaster Recovery strategier samt Continuity-planer.

Vi forventer at du som person er

 • Overbevisende og respektfuld i din kommunikation
 • Resultatorienteret og kvalitetsbevidst
 • God til at bevare overblikket i pressede situationer
 • Stærk til at arbejde systematisk, selvstændigt såvel som i teams .
 • Analytisk, metodisk og kan håndtere flere opgaver på en gang
 • God til at til at se muligheder og skabe positive resultater.

Vi tilbyder

En attraktiv og udviklende stilling i Koncern IT i Region Sjælland, hvor du vil være med til at være retningsgivende, og hvor der er rig mulighed for personlig og faglig udvikling.

Vi er omstillings- og forandringsparate som organisation og gennem et attraktivt arbejdsmiljø og en synlig ledelse sikrer vi vedvarende, at relevante og korrekte kompetencer er til stede.

Om Koncern IT

Koncern IT er Region Sjællands fælles it-organisation med ca. 330 medarbejdere. Vi leverer digitale løsninger til regionens virksomhedsområder og i særdeleshed til regionens sygehuse. Vi råder over moderne kontorfaciliteter i tilknytning til vores datacenter i Ringsted. Og vi er med vores supportorganisation placeret på regionens sygehuse tæt på mange af vores 18.000 brugere. Vi har et uformelt og udviklende arbejdsmiljø, og vi holder os ajour med trends og teknologiske fremtidsmuligheder og kombinerer det med løbende kompetenceudvikling.

Koncern IT ønsker at være en stærkt serviceorienteret organisation. Vi arbejder efter værdisættet FLER – Forandringsparat, Loyal, Engageret, Respektfuld og forventer, at nye kollegaer konstruktivt vil bidrage til, at vi får FLER gode arbejdsdage.

Du kan læse mere om Koncern IT på regionens hjemmeside: www.regionsjaelland.dk/koncern-it

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principperne om ny løn. Arbejdstid er 37 timer inkl. frokost med flekstidsordning for at sikre en fornuftig balance mellem arbejde og fritid.

Ansøgningsfrist

Vi indkalder løbende til samtaler, så send din ansøgning og cv snarest, så vi glæder os til at høre fra dig snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 1. februar 2020

Tiltrædelse efter aftale og senest 01.04.2020

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionschef Glenn Sidor på mobil 93 56 62 99.

Kontaktperson(er):

Navn: Glenn Sidor
Stilling: Funktionschef
Email: glsi@regionsjaelland.dk
Mobile: 93566299.

Om Region Sjælland

Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 18.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi.

Gem job

Region Sjælland
Publiceret: 9. januar 2020

Arbejdssted

Location Ringsted