Af­de­lings­le­der til un­der­støt­tel­se af frem­ti­dens IT

Vær med til at realisere det store uudnyttede potentiale i Office365 og andre digitale værktøjer, der forbinder og understøtter medarbejderne med henblik på at forbedre produktivitet, engagement og samarbejde. Har du lyst til at være en aktiv del af den grønne omstilling i Danmark og tage en ledende rolle i udviklingen af fremtidens IT, er du måske den rette kandidat til jobbet som afdelingsleder for 'IT Leverancer Koncern'. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

Understøttelse af forretningen og udbredelse af 'Modern Workplace'

Energinet IT har de næste mange år en helt central rolle i, at det danske samfund lykkedes med den grønne omstilling. Energinet er midt i en omstilling, hvor vi skal styrke og modne vores evne til at udnytte nye teknologier og data, og Danmarks ambitioner om en accelereret grøn omstilling kræver inddragelse af ny viden, nye teknologier og anvendelse af vores data i langt højere grad end nu. Vi ser også et stort potentiale i at optimere vores brug af bl.a. Office365 og har derfor behov for at opbygge flere kompetencer, så vi kan udnytte det endnu bedre - i samspil med bl.a. ServiceNow og SAP.

Som vores nye afdelingsleder for IT Leverancer Koncern står du med baggrund i dine kompetencer og erfaringer på området i spidsen for at realisere det store uudnyttede potentiale i bl.a. Office 365. Du skal drive adoption og implementeringen af Office365-porteføljen (SharePoint, PowerApps, Power Automate osv.) og sikre den videre succes af vores ServiceNow og andre koncernfælles systemer.

For at sikre dig de bedst mulige arbejdsbetingelser, har vi oprettet en afdeling med 10 engagerede medarbejdere, der fokuseret arbejder med udvikling og applikationsdrift af alle de koncernfælles systemer (undtagen SAP) - herunder Office365, ServiceNow, Public360, GIS, IAM m.fl.

Du skal sikre:

  • Tæt samarbejde og understøttelse af forretningens behov med nye tværgående teknologier, værktøjer og systemer.
  • Samarbejde med vores partnere og leverandører.
  • Udvikling af medarbejdere til fremtidens IT, dvs. hæve kompetenceniveau og arbejde effektivt med teknologiske muligheder.
  • Udnyttelse af de investeringer, der allerede er foretaget og simplificering af vores systemlandskab.
  • Udbredelse af kendskab og brug af 'Modern workplace' i Energinet.

'Dit succeskriterie i jobbet er primært, at du formår at skubbe organisationen i den rigtige retning og bidrage til, at IT internt brandes som en proaktiv samarbejdspartner, der sparker dørene ind og viser, hvad vi kan,' fortæller områdeleder Henriette Lang.

Glæd dig til at blive en del af ledergruppen i en spændende og udviklingsorienteret it-organisation, der tager ansvar for, at IT anvendes til at udnytte energien effektivt og intelligent - og som med ca. 150 medarbejdere er en af Trekantområdets største it-arbejdspladser. Samtidig kan du se frem til at indtage en lederrolle i en virksomhed, som lægger vægt på fremragende ledelse. Det betyder, at du skal have lyst til hele tiden at udvikle dig som leder, ligesom du skal evne at sætte retning for dine medarbejdere fremfor at give løsningen.

Involverende leder med god faglighed

Vi forventer, at du har et højt personligt drive og et smittende engagement, ligesom du er en god relationsskaber, der kan lide at dele viden og formår at skabe en harmonisk afdeling med et godt sammenhold og masser af energi - selvom afdelingen kompetencemæssigt er spredt ud på forskellige specialer. Du skal i høj grad selv være forandringsparat, men skal også kunne drive store forandringer og gå foran.

På det faglige plan har du masser af erfaringer med at implementere og udbrede kendskab og brug af bl.a. Office365 (SharePoint, PowerApps, Power Automate/Flow, Teams osv.) og de muligheder det skaber. Du har minimum 3 års ledelseserfaring og har særdeles gode kommunikationsevner - både på dansk og engelsk. Det er et krav, at du kan fremvise en ren straffeattest og kan opnå sikkerhedsgodkendelse.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket 'Søg jobbet her', så vi har det senest 2. februar 2020. Vi forventer at holde samtaler 7. og 11. februar 2020 (1. samtale) og 17. februar 2020 (2. samtale). Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte områdeleder Henriette Lang på tlf. +45 3067 4700. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN's verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne tillid og mod lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 10. januar 2020

Arbejdssted

Location Fredericia