It-sik­ker­heds­ar­ki­tekt til Danmarks bedste it-sik­ker­heds­af­de­ling

Brænder du for digitaliseringsdagsordenen - og vil du gøre en forskel for cyber- og informationssikkerhed i det danske samfund og gøre karriere i en koncern, hvor det er et strategisk fokusområde? Så søg jobbet som it-sikkerhedsarkitekt i Energinet. Energinet står over for en stor og spændende opgave med at bidrage til at opnå de ambitiøse klimamål, og den hurtige udvikling stiller store krav til acceleration, innovation og nytænkning - og det gælder også på området for cyber- og informationssikkerhed. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

Du er med til at drive udviklingen af det tekniske niveau indenfor it-sikkerhed

Hos Energinet har vi en ambitiøs strategi for, hvordan vi vil arbejde med cyber- og informationssikkerhed i de kommende år. Strategien understøtter vores vision om grønnere energi for en bedre verden, fordi den grønne omstilling er digital - og den skal du være med til at understøtte. I et samarbejde er vi ansvarlige for, at vores nye digitale løsninger er sikre - både under udvikling og den efterfølgende drift.

Du har gode muligheder for at forme jobbet, og opgaverne er mangeartede, men koncentreret om sikkerhedsarkitektur. Dette er fx omkring cloud-anvendelse, fx Microsoft Azure. Du kan sammen med vores software- og cloud-arkitekter designe sikre og agile løsninger, ligesom du vejleder dine kolleger i god sikkerhedsarkitektur i fx it-infrastrukturen. Du deltager samtidig i vores forretningsprojekter, hvor du skal sikre, at krav til cyber- og informationssikkerhed bliver sikkert og godt implementeret i vores projekter - ligesom du foretager review og test af implementering af krav eller sikkerhedsarkitektur efter implementering.

Dine væsentlige arbejdsopgaver som it-sikkerhedsarkitekt bliver især at:

  • Udarbejde kravspecifikationer, hvor standarder for cyber- og informationssikkerhed omsættes til en praktisk virkelighed.
  • Udarbejde risikovurderinger og vejlede om håndtering af risici i projekter og drift.
  • Udarbejde sikkerhedsmodeller og governance og medvirke til, at disse understøtter en agil tankegang.
  • Være frontløber på sikkerhedskrav til ny teknologi, som fx containers, cloud-services m.v.
  • Sikre et højt compliance-niveau ved intelligent anvendelse af teknologi og værktøjer.

Det er en kernekompetence for dig at kunne agere i en omskiftelig hverdag, hvor du tager beslutninger og omsætter standarder for cyber- og informationssikkerhed til forståelige og operationelle krav i driften eller projekter.

Du kan se frem til at blive en del af Danmarks bedste it-sikkerhedsafdeling, som er en godt sammentømret afdeling, hvor stemningen er præget af et højt kompetenceniveau, godt humør og sparring på tværs. I afdelingen har vi kompetencer inden for hele spektret af cyber- og informationssikkerhed og et velfungerende samarbejde med hele vores organisation og vores eksterne samarbejdspartnere.

Samarbejdsorienteret it-profil, som sikrer fremdrift og skaber værdi

Du har en længerevarende uddannelse inden for IT, fx datalog, softwareingeniør, computeringeniør eller lignende samt har erfaring med effektive processer inden for softwareudvikling og systemintegration. Langvarig erfaring med cyber- og informationssikkerhed er ikke et krav - det vigtigste er gåpåmod og din evne til at skabe resultater og fremdrift i et samarbejde.

Du trives med at arbejde med komplekse problemstillinger, og du kan prioritere og holde hovedet koldt i en presset situation. Du er god til at kommunikere og kan begrunde dine anbefalinger - teknisk såvel som forretningsmæssigt - og kan på den måde, være med til at sikre, at der træffes gode beslutninger. Når du får en opgave, har du blikket rettet mod målet og værdien. Derfor arbejder du selvstændigt, struktureret og metodisk, og man kan regne med, at du altid er i mål til tiden og med respekt for aftaler, rammer osv.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket 'Søg jobbet her', så vi har den senest 20. januar 2020. Vi forventer at holde samtaler 27. januar 2020. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Kewin Peltonen på 30 92 30 35. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk. Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN's verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne tillid og mod lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet Forretningsservice A/S
Publiceret: 10. januar 2020

Arbejdssted

Location Fredericia