It-drifts­kon­su­lent til Teknik- og Mil­jø­for­valt­nin­gen i Kø­ben­havns Kommune

Vil du være med til at drifte, vedligeholde og sikre optimal it-understøttelse af centrale forretningsområder sammen med kompetente og engagerede kollegaer? Har du erfaring med systemdrift og systemunderstøttelse? Har du lyst til at understøtte samarbejdet med forvaltningens omtrent 100 systemejere i efterlevelse af kravene for informationssikkerhed og databeskyttelse?

Så er måske dig, der skal være vores nye it-driftskonsulent i digitaliseringsenheden i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Digitaliseringsenheden er en del af forvaltningens centrale stabsfunktion og fungerer som bindeled mellem forvaltningens systemejere, eksterne leverandører og Københavns Kommunes centrale Koncern IT. Vi har ansvaret for, at de digitale forandringer og projekter bliver en naturlig del af forvaltningens drift. Vi arbejder ud fra devisen om, at digitalisering skal være et værktøj i brugernes dagligdag og opgaveløsning. Digitalisering skal derfor udvikles og tilpasses til forretningens behov.

Om stillingen

Digitaliseringsenheden skal fremover overtage varetagelsen af en del af forvaltningens tekniske it-drift, derfor vil du som it-driftskonsulent skulle overtage den tekniske drift af en vifte af små og mellemstore it-systemer. Du skal sikre, at systemerne er veldokumenterede, tilgængelige, har den rette kapacitet og efterlever kommunens it-sikkerhedsregler.

Du vil have samarbejder med eksterne leverandører, der drifter en del af forvaltningens systemportefølje, og vores kollegaer i Koncern IT, hvor du skal have overblik over driftsaftaler og KPI’er. Du vil i samarbejde med faglige systemejere i forvaltningen være ansvarlig for, at forvaltningens systemer driftes professionelt, sikkert og stabilt. Du vil også kunne indgå som nøgleperson i tværgående it-projekter i forvaltningen, der skal implementeres i samarbejde med forvaltningens systemejere.

Som it-driftskonsulent vil du blive en del af Compliance-teamet i digitaliseringsenheden. Vores kerneopgaver er at rådgive både faglige og tekniske systemejerne i varetagelse af opgaver, der relaterer sig til informationssikkerhed, GDPR og it-sikkerhed. Compliance-teamet står løbende overfor nye opgaver i forbindelse med prioritering af forvaltningens arbejde med informationssikkerhed og løbende opgradering af forvaltningens systemportefølje.

Om dig

Da vi i 2020 skal have organiseret og implementeret varetagelsen af den tekniske it-drift, har vi brug for en kollega, der befinder sig godt i spændet mellem forskellige fagligheder og organisationens flere niveauer.

En del af stillingen bliver at bidrage til, at ansvaret og opgaverne mellem den faglige og tekniske del af it-driften defineres og implementeres i forvaltningen. Derfor vil du komme til at indgå i et tæt samarbejde med andre faglige og tekniske systemejere og være med til at definere, hvordan vi bedst løser opgaven i forvaltningen. Du kommer derfor med udgangspunkt i din viden, interesser og kompetencer til at indgå i udviklingen af forvaltningens faglige og tekniske it-drift.

Vi søger dig, der har erfaring med og kompetencer inden for følgende opgaver

  • Drift, udvikling og vedligehold af teknisk it-drift, herunder forståelse af tekniske systemlandskaber og it-arkitektur
  • En konceptuel forståelse af databaser, operativsystemer, firewall, integrationer, webservice og kan oversætte faglige behov til tekniske løsninger
  • Implementering af ændringer i it-systemer, som følger af nye gældende it-sikkerhedsregler, herunder Databeskyttelsesforordningen (GDPR)
  • Et kendskab til ITIL og ISO 27001/2 og evt. har en certificering
  • Understøtte og rådgive forvaltningens systemejere ved tværgående initiativer fx servermigrering, SQL-opdateringer, implementering af nyt NemLogin m.v.

For at kunne begå sig i jobbet lægger vi vægt på tålmodighed, nysgerrighed og fleksibilitet. Du er grundig og samarbejdende, og dit drive og engagement sikrer, at du først stopper, når opgaven er løst eller resultatet er nået. Vi forventer, at du har lyst til at udvikle dig i jobbet som it-driftskonsulent og vil være med til at sætte dit præg på området og dermed skabe varig forandring, succes og værdi for forretningen.

Vi tilbyder dig

Stillingen indebærer spændende udfordringer i et tæt samspil med engagerede og hjælpsomme kolleger i en enhed under udvikling. Du vil blive en del af en ambitiøs og dynamisk enhed med 30 engagerede kollegaer, hvor vi lægger vægt på kvalitet i opgaveløsningen, høj faglighed, en afslappet omgangstone og et godt kollegialt fællesskab. Du får samtidig gode muligheder for personlig og faglig udvikling og stor indflydelse på eget arbejdsområde.

Løn- og ansættelsesforhold

Du får en 37 timers arbejdsuge (flekstid) inkl. frokostpause. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdspladsen ligger på Njalsgade på Islands Brygge.

Tiltrædelse den 1. april 2020, eventuelt tidligere.

Mere information

For yderligere information omkring stillingen, er du meget velkommen til at kontakte digitaliseringschef Marie Hvid Damborg på 3053 0236 eller teamkoordinator Camilla Lundgren-Eliasen på 4111 5186.

Søg via nedenstående link senest søndag den 16. februar 2020

Førstesamtaler forventes afholdt i uge 8 og anden samtalerunde kort herefter.

TMF Stab

TMF Stab varetager forretningsstyringen af og yder forretningsrådgivning til Teknik- og Miljøforvaltningen inden for områderne jura, HR, økonomi, digitalisering, kommunikation og organisationsudvikling.

TMF Stab har til formål at sikre en sammenhængende udvikling af Teknik- og Miljøforvaltningen og gennem en overordnet ramme at styre forvaltningen. Endvidere har TMF Stab til formål at understøtte forvaltningens serviceområder, så de kan fokusere på forretningen.

Gem job

Københavns Kommune
Publiceret: 31. januar 2020

Arbejdssted

Location København