Leder af IT og di­gi­ta­li­se­ring og souschef i Center for Di­gi­ta­li­se­ring, Kom­mu­ni­ka­tion og Erhverv

I Hvidovre Kommune er vi meget ambitiøse i forhold til at udvikle og implementere nye digitale løsninger, der skal være med til at sikre fremtidens velfærd samt styrke kvalitet og effektivitet i kommunen.

Vi søger en dynamisk og kvalitetsbevidst leder til It og digitalisering, der:

  • vil sætte ambitiøse mål for it-driften og den digitale udvikling og sikre en meningsfuld implementering for både borgere og medarbejdere.
  • rutineret kan udarbejde strategier og målsætninger, der sætter retning og sikrer høj kvalitet med fokus på målgruppens behov.
  • kan forene velfungerende og sikker drift, med løbende udvikling af systemer og ny teknologi.
  • har erfaring med leverandørsamarbejde og kontraktstyring.
  • kan videreføre vores høje ambitionsniveau med at sikre borgernes data.
  • kan være med til at styrke både medarbejderes og borgeres digitale kompetencer.
  • er god til at kommunikere klart og modtagerrettet

Som leder af It og digitalisering kommer du til at have ansvar for to velfungerende teams – et effektivt og stabilt driftteam med 15 medarbejdere og et dynamisk team på 9 digitaliseringskonsulenter.

It-drift teamet servicerer hele organisationen via servicedesken, håndterer indkøb og service på alle devices, koder digitale assistenter, drifter kommunens infrastruktur, implementerer IDM-brugerstyring og har projektledelse på de tekniske projekter. It-driften ledes af en driftsleder, som refererer til lederen af It og digitalisering.

Digitaliseringsteamet består af konsulenter, som refererer direkte til lederen af It og digitalisering.

Digitaliseringskonsulenterne er pt i gang med at implementere monopolbrudssystemerne og den deraf afledte fælleskommunale infrastruktur, teste og implementere nye velfærdsløsninger, udvikle og drifte skolernes it, organisere arbejdet med informationssikkerhed (bl.a. ifm. GDPR) , vedligeholde og forbedre Acadre (ESDH), udvælge og indkøbe nyt telefonsystem, oprette en ny robot-enhed i vores fortsatte arbejde med robotprocesautomatisering (RPA), og så er vi på vegne af de 11 kommuner i DSD (Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening) ved at afslutte implementering af Cura ESJ (socialdelen) og vi er færdige med EOJ, (omsorgsdelen).

Vi arbejder også fortsat med ibrugtagelse af Office 365-suiten, porteføljestyring og gevinstrealisering.

Vi lægger vægt på, at du:

  • Er en god leder, der har erfaring med både personaleledelse, sikker drift, digital udvikling og strategiske målsætninger.
  • Er en god faglig coach og sparringspartner for dine medarbejdere og kan skabe resultater gennem andre.
  • Har solid indsigt i og faglig ballast inden for it og digitalisering, som du kan omsætte til at tænke nyt og visionært og dermed understøtte de politiske mål og visioner i kommunen.  

Dine personlige kompetencer:

Vi ser gerne, at du er udadvendt, åben, tillidsfuld, engageret og først og fremmest nysgerrig – du brænder for området, og tør stille spørgsmål til det eksisterende.

Du er empatisk og lyttende, god til at samarbejde og til at skabe relationer.

Hvidovre Kommune har centerstruktur, og It og Digitalisering er en del af Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv. Lederen af It og digitalisering bliver souschef i centret med reference til centerchefen.

Ansøgningsfrist 5. marts 2020.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Centerchef Hanne Fjorbak Rasmussen 51587814 / har@hvidovre.dk.

Der vil være ansættelsessamtaler 19. marts og 23.  marts.

Vi forventer at kunne besætte stillingen pr. 1. maj 2020 eller snarest muligt.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Gem job

Hvidovre Kommune
Publiceret: 3. februar 2020

Arbejdssted

Location Hvidovre