Teknisk Product Owner til app-team

Er du bindeleddet mellem forretningskrav, brugerbehov og tekniske muligheder? Brænder du for at levere og videreudvikle meningsfulde digitale produkter? Vi leder efter en teknisk Product Owner, der i tæt samarbejde med et tværfagligt team bestående af udviklere, testere og designere skaber intuitive app-løsninger for både interne og eksterne målgrupper i Skatteforvaltningen.

I kontoret Udvikling og Apps leverer vi digitale løsninger til hele Skatteforvaltningen og fungerer som kompetencecenter for udvikling af mobilapplikationer. Derfor har vi et naturligt fokus på de forretningsmæssige udfordringer og behov som bedst løses med app-teknologi. Som teknisk Product Owner spiller du en central rolle i at udvælge, forme og sætte retningen for disse produkter.

Din nye arbejdsplads

Udvikling og Apps er en del af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST). Vi er et relativt nyt kontor og er i dag omkring 15 medarbejdere på kontoret. Vi arbejder med in-house it-udvikling og har flere teams, hvoraf det ene udelukkende er fokuseret på app-udvikling. Når vi udvikler løsninger, arbejder vi agilt med afsæt i Scrum og med et you build it you run it mindset, så vi også drifter og videreudvikler de løsninger, vi laver.

Vores kontor er uformelt, dynamisk og sparrende. Vi har fokus på trivsel og personlig udvikling i en hverdag med højt fagligt niveau og interessante produkter, der løfter vigtige samfundsmæssige opgaver. Der er en stærk kultur for at skabe forandringer og udfordre ikke-værdiskabende rammer. Du får en leder, der tror på direkte feedback, og som mener, at uddelegering af ansvar, gensidig respekt og en positiv tilgang er forudsætninger for, at mennesker trives og udvikles.

Om stillingen

Vi søger en kollega med et solidt teknisk fundament, der er stærk til at problemløse, analysere og kommunikere med relevante interessenter. Som Product Owner i Udvikling og Apps er din primære opgave at være bindeled mellem system, proces og forretningsejere og udviklingsteamet. Du deltager i arbejdet med at identificerer, afklare og beskriver krav til løsningen og bringer tekniske og brugermæssige argumenter i spil når du udfordrer status quo. Du er stærk i arbejdet med user stories og sætter retningen for teamet ved at sikre, at alle har en forståelse af den værdi løsningen skal levere.

Primære opgaver:

  • At være bindeled mellem forretning og it-udviklingsteamet
  • Identificere og kortlægge nye krav til løsningen og omsætte dette til letforståelige beskrivelser, som vores softwareudviklere og testere kan arbejde med
  • Opdeling og nedbrydning af forretningskrav
  • Tage del i arbejdet med at sikre kobling mellem lovgivning og system
  • Bidrage til implementering og idriftsættelse af løsning
  • Indsamle viden i forretningen, f.eks. om behov for data og forandringsparathed ift. brug af ny teknologi
  • Sikre sporbarhed og overblik i kravs-porteføljen.

Om dig

Vi forventer, at du har flere års relevant arbejdserfaring med it-udvikling i en lignende rolle. Det er nødvendigt, at du har en bred teknisk forståelse og er i stand til at kommunikere med og involvere både stakeholdere og udviklingsteamet.

Det er en klar fordel, hvis du tidligere har været del af leverancer, hvor mobilapplikationer har været omdrejningspunkt, og at du har erfaring med Scrum, SAFe© eller andre agile udviklingsmetoder.

Vi leder efter en ny kollega, der er ansvarsfuld, omhyggelig i sit arbejde og har en god forståelse for relationer og mennesker. Projekterne drives gennem en teambaseret indsats, og det er vigtigt for os, at du er engageret og initiativrig og god til at løse problemer. Vores teams arbejder i små hurtige sprints og er ikke bange for at eksperimentere eller fejle. Vi håber derfor, at vores kommende kollega er nysgerrig af natur og trives i et uformelt og dynamisk miljø, hvor du løbende lærer og opbygger viden i tæt samarbejde med dine kollegaer. 

Ansøgning og ansættelsesvilkår

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link senest den 28. februar 2020. Vi holder samtaler løbende. Der kan indgå en personanalyse samt logisk analyse i rekrutteringsforløbet. Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Aske Hven-Jensen på tlf. 25 31 80 53.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest og referencer. 

Ansættelsesområdet er skatteministeriet med tilhørende institutioner og dit arbejdssted vil være Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg - tæt på Flintholm Station.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle IT-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende IT-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund  

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Med et job hos os får du derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har fokus på god ledelse på alle niveauer bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. 

Skatteforvaltningen består af syv styrelser med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet. Samlet har Skatteforvaltningen ca. 8.000 ansatte i hele Danmark. På www.skatteforvaltningen.dk kan du læse mere om de enkelte styrelsers kerneopgaver, og på www.fra1til7.dk kan du læse mere om planerne for organiseringen af Skatteforvaltningen frem mod 2021.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 4. februar 2020

Arbejdssted

Location Frederiksberg