Teknisk del­pro­jekt­le­der til Stra­te­gisk Indkøb og Le­ve­ran­dørsty­ring

Motiveres du af at have det tekniske ansvar i forbindelse med genudbud af store it-systemer? Har du et solidt teknisk fundament og er du god til at kommunikere og samarbejde? Så er det måske dig, vi har brug for. 

I Strategisk Indkøb og Leverandørstyring (SILS) opbygger vi stærke kompetencer for at gennemføre driftsudbudsprojekter effektivt, og vi driver driftsudbudsprojekter ud fra et 360 graders princip, hvor vi fokuserer på jura, økonomi, sikkerhed, teknik og forretningsbehov.

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) benytter vi os af mere end 200 it-systemer til at servicere ca. 4,2 mio. skatteborgere og 700.000 virksomheder, hvor vi inddriver knap 1.000 mia. kr. Vi investerer massivt i it og ny teknologi, og er i gang med en modernisering af vores it setup. En væsentlig forudsætning for dette arbejde er, at det understøttes af kvalificerede indkøbs- og leverandørstyringsprocesser, som sikrer det rette strategiske fokus.

Styring og samarbejde - dit fokus

Som teknisk delprojektleder bliver du en integreret del af de projektgrupper, der planlægger og gennemfører it-driftsudbud i SILS, hvor du bliver den tekniske ressource, der opererer i alle faser af et projektforløb. Du er bindeleddet mellem systemejere, platformejere, infrastruktur og andre projekter i forhold til tekniske aktiviteter samt tekniske udfordringer, i et tæt samarbejde med øvrige involverede.

Du får det overordnede ansvar for, at systemet er teknisk dokumenteret på et niveau, der gør det muligt at udbudssætte det. Du sikrer derfor, at alle tekniske grænseflader samt system- og driftsdokumentation har et højt kvalitetsmæssigt niveau, og du fungerer som teknisk sparringspartner i projektet internt samt mellem leverandører. 
 
Dine opgaver bliver at:  

 • skabe overblik i et teknisk produktlandskab
 • indhente manglende system- og driftsdokumentation
 • kvalitetssikre den tekniske del af udbudsmaterialet 
 • koordinere den tekniske evaluering af tilbud  
 • afklare tekniske problemstillinger ved overdragelse og implementering af udbudte systemer  
 • sikre og støtte den tekniske proces ved leverandøroverførsler
 • involvere og koordinere ressourcer fra andre kontorer, eksempelvis arkitektur og infrastruktur. 

Udfordrende opgaver i et stærkt fagligt miljø

Vi er en stor og spændende arbejdsplads, hvor du bliver en del af et fagligt stærkt team. Vi samarbejder om at opnå de bedste resultater samtidig med, at vi har en uformel og humoristisk omgangstone baseret på gensidig respekt, hvor arbejdsglæde og engagement spiller en væsentlig rolle. 

Hos os får du:

 • et stærkt fagligt miljø med sparring og udvikling
 • udfordrende arbejdsopgaver i en organisation under positiv forandring
 • et relevant vidensdelingsforum med kolleger med tilsvarende fokus og opgaver
 • mulighed for at være med til at opbygge vores nye center Strategisk indkøb og leverandørstyring (SILS)

SILS har til formål at skabe en yderligere professionalisering af indkøb og kontraktstyring på tværs af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Sammen vil vi skabe et endnu stærkere fagligt miljø for alle ansatte i kontoret. 

I den del af kontoret, hvor dine opgaver ligger, planlægger og gennemfører vi skatteforvaltningens it-relaterede driftsudbud (genudbud), men vi kan også være involveret i andre typer af it-udbud. 
Vi er også ansvarlige for at anskaffe it-konsulenter til skatteforvaltningen. Vi indsamler interne såvel som eksterne erfaringer med anvendte kontraktparadigmer og processer med henblik på fortsat optimering i forhold til skatteforvaltningens behov. 

Din profil

Du har en relevant teknisk baggrund og gerne 5 års relevant erhvervserfaring. Det er vigtigt, at du har erfaring med leverandørkontakt og er bekendt med transitionsforløb og har den tekniske viden og indsigt, der skal til for at specificere, modtage samt kvalitetssikre teknisk dokumentation og tekniske leverancer. Skarpe nyuddannede kan også komme i betragtning. 
 
Som person er du planlæggende, selvkørende, serviceorienteret og udadvendt med godt humør. Du har gode faciliterings- og kommunikationsevner. Det ligger dig naturligt at have et godt overblik, og du trives med at drive mange opgaver samtidigt. Samtidig motiveres du af at arbejde tæt sammen med kolleger med forskellige baggrunde og kompetencer.  

Ansøgning og ansættelsesvilkår 

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link senest den 19.februar 2020. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte it specialist Thomas Nørgaard på tlf. 7237 1683. Vi holder samtaler løbende. 

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Ansættelsesområdet er skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Der kan blive gennemført test som led i ansættelsesproceduren, og der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.  

Dit arbejdssted vil indtil videre være Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på Østbanegade 123, 2100 København Ø. 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

”I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’” 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.  

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.  

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk 

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund  

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Med et job hos os får du derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har fokus på god ledelse på alle niveauer bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. 

Skatteforvaltningen består af syv styrelser med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet. Samlet har Skatteforvaltningen ca. 8.000 ansatte i hele Danmark. På www.skatteforvaltningen.dk kan du læse mere om de enkelte styrelsers kerneopgaver, og på www.fra1til7.dk kan du læse mere om planerne for organiseringen af Skatteforvaltningen frem mod 2021.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 4. februar 2020

Arbejdssted

Location Frederiksberg