Product owner til Custody Services

Vil du være pengeinstitutternes forlængede arm i et velfungerende team, der har ansvaret for at udvikle og vedligeholde velfungerende løsninger indenfor depot og pensionsområdet? Og kan du bibringe teamet den fornødne viden, så teamet kan omsætte pengeinstitutternes krav til brugbare forretningsløsninger?
Så er det dig, vi søger.

Du sikrer den optimale leverance og prioritering af opgaverne

Som product owner (PO) i BEC varetager du pengeinstitutternes interesser i forhold til dit teams leverancer. Din opgave vil være at sikre den mest optimale leverance til pengeinstitutterne inden for de aftaler, der er indgået med teamets stakeholders. Som PO har du ansvaret for en bred vifte af forretningsrelaterede opgaver. Du vil være ansvarlig for samarbejde og kommunikation på alle niveauer, både på team og ART (Agile Release Train) ledelses niveau, samt med kunder og leverandører. For at få succes i jobbet skal du lykkedes med at sikre en prioriteret og visionær backlog for teamet, samt formå at sætte dig ind i og forstå kundernes forretning og behov for IT-understøttelse.

BEC har optimale betingelser for at udvikle værdiskabende løsninger - vi har et agilt setup, organiseret efter SAFe rammeværket, som giver os mulighed for at trække på viden på tværs af organisationen.

Dine opgaver bliver bl.a. at:

  • Have ansvaret for teamets backlog og sikre den rette prioritering
  • Lave løbende forventningsafstemning og afklaring af kundernes behov
  • Bibringe teamet den fornødne viden og sparre med dem, så teamet er i stand til at omsætte forretningens krav til brugbare forretningsløsninger
  • Lave sprint backlog refinement med opdateringer og justeringer i samarbejde med scrum master og teamet

Din profil

Du har evnen til at gennemskue og omsætte svært stof, fx lovkrav til konkrete systemløsninger, som du nemt videreformidler til dine interessenter. Det kan du fordi, du arbejder struktureret og har nemt ved at analysere stoffet, samtidig er du tillidsvækkende og har nemt ved skabe relationer. Du har et stort drive, som du bruger til at levere resultater og imødekomme kundernes forventninger samt i dit samarbejde med dine interessenter

Vi kunne desuden tænke os at du:

  • har en relevant uddannelse på kandidatniveau el. lignende bankfaglig uddannelse
  • er uddannet i Agile og Lean metoder e.g. SCRUM, Kanban og SAFe
  • har erfaring og viden om Capital Markets området i et pengeinstitut
  • har erfaring med processen omkring IT-udvikling af digitale løsninger, samt erfaring med forretningsudvikling af finansiel IT
  • behersker engelsk både skriftligt og mundtligt på et højt niveau

Hvem er vi?

Du vil blive en del af et team på 12 medarbejdere bestående af udviklere, forretningsarkitekter en scrum master og en PO. Der er et højt fagligt niveau i teamet, og vi har en god teamånd, som vi holder oppe i dagligdagen med vores gode humør. Teamet kører scrum, og vi arbejder hele tiden med udviklingen af teamet på vejen mod mere selvorganisering og løbende forbedring af processer.

Teamet er en del af afdelingen Custody, der består af 21 personer der varetager roller som forretningsarkitekter, udviklere, scrum mastere og product ownere. Herudover er vi ved at starte sourcing op i Polen.

Der er gode muligheder for kompetenceudvikling, og du vil få mulighed af at deltage i vores CoP (Community of Practice) for product owner. Vi har desuden en velfungerende personaleforening med et spændende udvalg af klubber og aktiviteter, hvor vi som medarbejdere har mulighed for at netværke med hinanden uden for de vante rammer.

Kan du se dig selv hos os?

Så glæder vi os til at få din ansøgning og cv senest den 28.02.2020. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte department manager Peter Bak-Hansen på tlf. 4193 9763.

Gem job

BEC
Publiceret: 4. februar 2020

Arbejdssted

Location Herning