IT-Ele­ments­le­der

Har du lyst til at være leder af vores IT-element i Hjørring, hvor du supporterer mange forskellige IT-brugere fra generaler til kontorelever?
Så er det nu du skal til tasterne.

Denne stilling forudsætter et langvarigt kendskab til IT-området inden for Forsvaret, og anvendes derfor som karrierestilling. Stillingen kan derfor kun søges af Forsvarets ansatte.

Om os

Programmet, der skal konsolidere IT i koncernen, hører organisatorisk til i Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI), og er geografisk placeret i Hvidovre. Styrelsen har hovedkvarter i Ballerup, hvorfra dele af programmets opgaver udføres, ligesom der naturligt vil være snitflader til Departementet samt alle underliggende styrelser i Forsvarsministeriet.

Programbestyrelsen er forankret i Forsvarsministeriets Departement.

Programmets overordnede formål er at konsolidere og optimere IT i hele Forsvarets koncern, herunder
1) øge den operative effekt af IT i koncernen, 2) øge koncernens cybersikkerhedsniveau, og 3) opnå de planlagte effektiviseringer.

Opgaven forventes tidsmæssigt at forløbe i hele forligsperioden, og medfører forandringer af arbejdsprocesser, fornyelser af IT installationer, løsninger og samarbejdsrelationer på tværs af koncernen. Programmet skal bidrage til bedre og mere effektiv støtte på IT området, både på det administrative område til styrelser og stabe, og på det operative område, hvor det er den militære indsats der er i fokus.

Projekt Lokal IT er et af projekterne under PIT, som har til formål at etablere en centralstyret, landsdækkende IT organisation, der servicerer Forsvarsministeriets medarbejdere med on-site IT opgaver.

Om stillingen

Som leder for IT- elementet skal du være klar til at være en ”playing manager”, hvor du kommer til at varetage mange spændende og alsidige opgaver indenfor drift, service og support.

Du kommer til at beskæftige dig med en lang række opgaver, herunder:

 • Installation, vedligeholdelse og optimering af fortrinsvis Microsoft-løsninger
 • Supportere brugerne
 • Fejlfinding på hardware og netværk
 • Brugeradministration
 • Personaleledelse
 • Indkøb
 • Sags håndtering i Remedy

Endvidere indgår du i vores servicedesk-team, hvor du giver vores kunder 1. og 2. level support, og derfor er det afgørende, at du befinder dig godt i et job med varierende arbejdsopgaver.

Om dig

Du er servicemindet og bliver motiveret af at yde support. Det er vigtigt, at du nyder at være faglig specialist og sætter en ære i at give 1. klasses support. Jobbet kræver, at du har høj selvdisciplin, er udadvendt og imødekommende. Du tager selv initiativ samt ansvar for dine arbejdsopgaver, og du arbejder løsningsorienteret.

Herudover er det afgørende, at du er i stand til at håndtere flere forskellige opgaver løbende og bevare overblikket over dine opgaver såvel som dine medarbejdere.

Personlige kompetencer:

 • Robust, struktureret og selvkørende og er i stand til at planlægge din arbejdsdag samt efterfølgende opfølgning og afrapportering.
 • Fremstår seriøs, tillidsvækkende og præsentabel og kan begå dig blandt medarbejderne.
 • Kvalitets- og serviceorienteret med kunden i fokus.
 • Teamorienteret og kan arbejde på kryds og tværs i organisationen.
 • Du skal have en høj stresstærskel og ”brede skuldre”, når tingene ikke altid lige kører efter planen.
 • God sans for humor er en fordel.

Du skal kunne dansk og engelsk i skrift og tale. Endvidere er det et krav, at du har kørekort kat. B, og at du kan sikkerhedsgodkendes til Hemmeligt. Kendskab til håndtering og service af IT i Forsvaret er et krav.

Ansættelsesvilkår

Som civil sker ansættelse og aflønning som IT- medarbejder i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer, Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen fastsættes efter erfaring og kvalifikationer. Der er mulighed for at forhandle et kvalifikationstillæg i forbindelse med ansættelsen. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Stillingen kan også besættes af en over- eller seniorsergent. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Som ansat under ministerområdet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller hvis du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Arbejdspladsen er beliggende i Arsenalvej i Hjørring, men du skal forvente at rejseaktivitet kan forekomme.

Kontakt og ansøgning

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Darran Mear på 72 85 98 00 (41 94 62 63).

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen eller løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Julie Hasforth fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 32 66 57 02

Ansøgningsfristen er fredag den 14. februar 2020.
Vi holder samtaler løbende, så hvis ovenstående har vakt din interesse, send os da en ansøgning hurtigst muligt.

Stillingerne er til besættelse snarest muligt.

Du bedes søge stillingen via linket. Du bedes ligeledes scanne og vedhæfte relevante dokumenter, som dokumentation for uddannelse, mv.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen igennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Gem job

Forsvaret
Publiceret: 5. februar 2020

Arbejdssted

Location Hjørring