Scrum Master med tekniske kom­pe­ten­cer til RPA-team (Robotic Process Au­to­ma­tion)

Energinets vigtigste mål er, at Danmark lykkes med den grønne omstilling. Er det også noget, som trigger dig? Og noget som du gerne vil arbejde for til dagligt? For at vi i Energinet kan lykkes med den grønne omstilling, skal hele vores forretning gøres klar. Vores RPA-team arbejder målrettet for at understøtte nye og automatiserede forretningsgange og processer med henblik på at opnå den effektivitet, der skal bidrage til, at den grønne omstilling bliver økonomisk rentabel. Du får mulighed for at være med til at sætte standarden og retningen for, hvordan vi arbejder med at automatisere processer - og er med til at designe metoden for at bygge robotterne. Automatisering af processer (RPA) er en forholdsvis ny funktion i Energinet, så du kan som vores nye Scrum Master være med til at forme den måde, vi arbejder med RPA på i Energinet. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

Øget digitalisering gennem udvikling af robotter

Du bliver Scrum Master for et lille team, som arbejder med at udvikle, konfigurere og vedligeholde robotter - i tæt dialog med kolleger og processpecialister fra hele Energinet. Konkrete opgaver i teamet er at udvikle, bygge og teste automatiske processer i UiPath samt at sikre løbende vedligehold og forbedring af allerede udviklede løsninger.

Du skal være parat til at påtage dig Scrum Master-rollen, samtidig med at du også selv varetager opgaver som udvikler. Som Scrum Master har du det daglige faglige ansvar for at imødekomme efterspørgsel på softwarerobotter, ligesom du får en nøglerolle i at udvikle et center of excellence i Energinet, herunder udvikle arkitektur, grundlag og metode. Du skal trives med at have en bred kontaktflade i organisationen, da de fleste processer, som vi arbejder med går på tværs af vores datterselskaber.

Med fokus på at sikre leverancer til en deadline skal du være motiveret af at drive leverancer igennem medarbejdere og sikre motivation hos dem, samtidig med at du koordinerer opgaverne og selv varetager en del af opgaveporteføljen

Sideløbende står du i spidsen for at videreudvikle opgaverne til at omfatte andre teknologier end RPA, og i kraft af din erfaring med agile arbejdsmetoder skal du være med til at implementere disse metoder i teamet. Endeligt får du til opgave at etablere rammerne for skalering af eksterne ressourcer og sikre, at de kan inkorporeres i eget team og program.

Du kan se frem til at starte i et nyoprettet job, hvor du får rig mulighed for at sætte dit præg på arbejdsmetoderne, da vi fortsat er ved at skabe vores måde at arbejde med automatisering på. Vi forventer, at området udvikler sig i takt med øget efterspørgsel efter automatisering.

Erfaren Scrum Master med erfaring i agile arbejdsmetoder

Du har en udviklerbaggrund, som du har udbygget med erfaringer som Scrum Master, og du er vant til at arbejde med agile arbejdsmetoder. Det er et krav, at du kan kode software-robotter og kan sikre de rette tekniske løsninger. Da du skal være med til at forme praksis for RPA-anvendelse i Energinet, er det ligeledes et krav, at du har erfaring inden for RPA-området og kender best practice. Du har erfaring med UiPath eller andre RPA-værktøjer og arbejder analytisk og struktureret i din tilgang til opgaven. Endeligt er erfaring med kvalitetssikring af softwareudvikling en fordel, fx ISTQB eller TMAP. Vi er en dansk virksomhed med internationalt samarbejde, så det er et krav, at du kan begå dig på både dansk og engelsk i skrift og tale.

På det personlige plan er det vigtigt, at du er pragmatisk og ikke er begrænset i brugen af en bestemt software eller teknologi - men i stedet ser muligheder i, hvordan du kan omgå de udfordringer, du møder. Du brænder for at levere gode løsninger, der understøtter forretningens behov om automatisering og effektivisering. Endelig er det vigtigt, at du evner at gå foran, er tydelig i din kommunikation og trives i samarbejde med alle slags mennesker.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her”, så vi har den senest 13. april 2020. Vi inviterer løbende til samtale. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Pia Hammerum på tlf. 23 33 87 19. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet Forretningsservice understøtter Energinet-koncernen med ydelser inden for IT, HR, Beredskab, Riskmanagement, QHSE, Indkøb samt Økonomi og Facility Service. Hos Forretningsservice arbejder vi på at opnå synergier på tværs af Energinet og bidrager til fælles værdiskabelse. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN's verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne tillid og mod lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 7. april 2020

Arbejdssted

Location Fredericia