Team lead til RPA-team

Er du drevet af nye digitale muligheder og kunne du tænke dig have ansvaret for at opbygge et high performance agilt udviklingsteam? Så vær med til at sætte standarden og retningen for, hvordan vi arbejder med at automatisere processer - og design metoden for at bygge software robotter. Automatisering af processer er en forholdsvis ny funktion i Energinet, så du kan som vores nye RPA-team lead være med til at forme den måde, vi arbejder med automatisering på i Energinet. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia - tæt på motorvejsnettet med under en times kørsel fra fx Aarhus og Odense.

Øget digitalisering gennem udvikling af software robotter

På nuværende tidspunkt arbejder vi kun med RPA (Robot Process Automation), men tanken er, at vi skal udbrede arbejdet til at omfatte andre typer af automatisering. Du bliver derfor team lead for et lille team, som arbejder med at udvikle, konfigurere og vedligeholde robotter til at automatisere administrative processer - i tæt dialog med kolleger og processpecialister fra hele Energinet. Konkrete opgaver i teamet er at udvikle og teste automatiske processer i UiPath samt at sikre løbende vedligehold og forbedring af allerede udviklede løsninger.

Du skal være parat til at påtage en tekniske team lead-rolle, samtidig med at du også selv varetager opgaver som udvikler. Du skal dermed kunne hæve det tekniske faglige niveau og opbygge en kompetent organisation omkring dig. Det er derfor helt centralt, at din tekniske baggrund og erfaring er i top.

Du får det faglige ansvar og sikrer at teamet leverer i henhold til aftaler og i den ønskede kvalitet. Du er lead på at udvikle de drifts- og udviklingsprocesser, der skal til for at vi hurtigt kan skalere antallet af robotter, ligesom du får en nøglerolle i at udvikle et center of excellence i Energinet, herunder udvikle arkitektur, grundlag og metode.

Sideløbende står du i spidsen for at videreudvikle RPA til at omfatte andre teknologier og i kraft af din erfaring drive implementering af agile arbejdsmetoder i teamet. Endeligt skal du udvikle rammerne for skalering af eksterne ressourcer og sikre en effektiv udnyttelse af disse.

Du kan se frem til at starte i et nyoprettet job, hvor du får rig mulighed for at sætte dit præg på arbejdsmetoderne, da vi fortsat er ved at skabe vores måde at arbejde med automatisering på. Vi forventer, at automatisering løbende skal udbredes, og at området på længere sigt udvikles videre.

Solid udviklererfaring med agil it-udvikling

Du har en solid udviklerbaggrund, som du har udbygget med projektledelseserfaring inden for it og erfaring med agile arbejdsmetoder. Ideelt har du praktisk erfaring som scrum master. Da du skal være med til at forme praksis for automatisering i Energinet, er det krav, at du har erfaring med udvikling og opbygning af et RPA- og automatiseringsteam.

Du arbejder med en teknisk, analytisk og struktureret tilgang, ligesom du med RPA-erfaring fra tidligere job kender til best practice inden for RPA-udvikling og programmering, gerne med UiPath. Endeligt er erfaring med kvalitetssikring af softwareudvikling en fordel, fx ISTQB eller TMAP.

Vi er en dansk virksomhed med internationalt samarbejde, så det er et krav, at du kan begå dig på både dansk og engelsk i skrift og tale. På det personlige plan er det vigtigt, at du er pragmatisk og ikke er begrænset i brugen af en bestemt software eller teknologi - men i stedet ser muligheder i, hvordan du kan omgå de udfordringer, du møder. Du brænder for at levere gode løsninger, der understøtter forretningens behov om automatisering og effektivisering. Endelig er det vigtigt, at du evner at gå foran, er tydelig i din kommunikation og trives i samarbejde bredt i organisationen.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket 'Søg jobbet her', så vi har den senest 18. februar 2020. Vi forventer at holde samtaler 24. februar (1. samtale) og 26. februar (2. samtale). Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Hans Kjær Poulsen 51 94 93 39. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet Forretningsservice understøtter Energinet-koncernen med ydelser inden for IT, HR, Beredskab, Riskmanagement, QHSE, Indkøb samt Økonomi og Facility Service. Hos Forretningsservice arbejder vi på at opnå synergier på tværs af Energinet og bidrager til fælles værdiskabelse. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN's verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne tillid og mod lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 6. februar 2020

Arbejdssted

Location Fredericia