Ini­ti­a­tivri­ge kon­su­len­ter til it-pro­jekt­por­te­føl­jesty­ring

Vil du arbejde med porteføljestyring af store komplekse sundheds-it-projekter, som gør en forskel for hospitalerne i Region Hovedstaden? Så er du sikkert én af de IT-porteføljekonsulenter vi søger.

Sektionen for Porteføljestyring (PMO) i enheden for Udvikling i Region Hovedstadens Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) søger initiativrige konsulenter til it-projektporteføljestyring. Du er sammen med dine kolleger det strategiske bindeled mellem projekterne og den overordnede ledelse både i CIMT og koncernledelsen.

Dit kommende job

Sektionen har en central placering i organisationen, hvor vi understøtter projekterne – lige fra de registreres som projekt-idé til de er endeligt afsluttet samt den efterfølgende gevinstrealisering. Vores projektportefølje er varieret og består af både programmer og projekter i alle størrelser samt såvel traditionelle projekter som agile projekter. Fælles for dem alle er en høj grad af kompleksitet og krævende governance, der sammen understøtter vores kolleger på hospitalerne, psykiatrien, akutberedskabet og den sociale virksomhed samt den øvrige administration.

I PMO’et arbejder vi hele tiden målrettet på, at ledelsen har et retvisende billede af den samlede portefølje og dermed et solidt beslutningsgrundlag. Derfor arbejder vi også tæt sammen med økonomer, arkitekter, test manager, og selvfølgelig projektledere og styregrupper for at sikre styrings- og beslutningsgrundlag af høj kvalitet. Vi har ansvaret for CIMTs projekt-metoder og styringskoncepter og vi har derfor også et stort ansvar for at vejlede organisationen i løbet af projekt- og porteføljeeksekveringen. Du vil få en bred kontaktflade med samarbejdspartnere både internt i CIMT og på tværs af regioner, da vi gennemfører egne projekter, men også nationale- og fællesregionale-projekter samt projekter i tæt samarbejde med Region Sjælland. Vi arbejder således med udvikling af sundheds-it i form af fx projekter til sundhedsplatformen og projekter til store og tidssvarende infrastruktur- og kliniske løsninger.

I rollen som it-porteføljekonsulent vil du i samarbejde med dine kolleger bl.a. skulle løfte følgende ansvarsområder:

 • Udvikling af strategisk porteføljeledelse i henhold til strategien i CIMT og Region Hovedstaden
 • Strategisk porteføljestyring af komplekse forretningskritiske programmer og projekter
 • Pipelinestyring, prioritering af projekter jf. årshjul
 • Porteføljerapportering og løbende udarbejdelse af sagsmateriale til diverse beslutningsfora herunder til Region Hovedstadens Digitale Styregruppe
 • Medvirke til videre udvikling og vedligeholdelse af portefølje-, projekt- og programmetoder i PMO’et herunder udvikling og implementering af PMO roadmaps og koncepter samt projektagile metoder
 • Forestå undervisning af projektmetode og projektværktøjer
 • Facilitere workshops i projekterne om målhierarki, gevinster og risici
 • Tæt sparring og kommunikation med beslutningsfora, ledelsesinteressenter samt program- og projektledere på tværs af porteføljen.

Dit erfaringsgrundlag

Med i rygsækken har du relevant erfaring, uddannelse og gerne relevante certificeringer inden for portefølje- og/eller projektstyring så som Prince2, MSP, MoP ect. Men frem for alt skal du have lysten og evnerne til at arbejde med porteføljestyring i en politisk og eksponeret organisation, hvor forandringer og udvikling præger hverdagen.

Du får en afgørende rolle som IT-porteføljekonsulent og derfor ser vi gerne, at du:

 • har indsigt i udfordringerne gennem et helt projektforløb og derfor kan yde kvalificeret sparring til vores projektledere og styregrupper
 • har erfaring med sagsbehandling i en politisk styret organisation
 • har gode samarbejdsevner og er god til at skabe relationer
 • er analytisk stærk, ansvarsbevidst og en god formidler 
 • evner både at være detaljeorienteret og kunne skabe overblik

Vi tilbyder dig

Som IT-porteføljekonsulent hos os får du muligheden for at udvikle dig fagligt og personligt. Vi udfordrer dig med strategiske og komplekse opgaver, og din erfaringsbredde vil blive styrket gennem stærkt teamarbejde og en central placering i organisationen. Vi arbejder med best practice inden for projektmetoder. Sammenhold og løbende erfaringsudveksling i vores PMO-team er af stor betydning, og dine meninger og faglige input bydes velkommen.

Om os

Som IT-porteføljekonsulent bliver du ansat i Sektion for Porteføljestyring i CIMT. Sektionen består af 8-10 medarbejdere. I dagligdagen får du gode muligheder for sparring, da vi som team sidder samlet på én lokation og vi arbejder tæt sammen om opgaverne. Selvom vi ofte løber rigtig stærkt og har mange højt prioriterede opgaver, som skal styres sikkert igennem vores PMO-funktion og governance, skaber vi plads til faglige ambitioner og ikke mindst til et godt grin. Samtidigt betyder det også meget for os, at være en familievenlig arbejdsplads med plads til fleksibilitet, frihed og en uformel omgangstone. For vi ved, at et sundt arbejds- og familieliv smitter af på arbejdsglæden og dermed resultaterne vi sammen leverer.

CIMT er, med cirka 900 ansatte, Danmarks største offentlige center for Sundhedsteknologi og løser en kerneopgave i velfærdssamfundet. Vi driver, supporterer og udvikler it, medico-udstyr og telefoni på Region Hovedstadens hospitaler og servicerer i alt ca. 40.000 ansatte. CIMT har desuden ansvaret for drift og videreudvikling af Sundhedsplatformen på vegne af både Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Du kan læse mere om Center for It, Medico og Telefoni her: www.regionh.dk/imt

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef for Udvikling Kim Michael Hansen telefon 20 42 72 88 eller mail: kim.michael.hansen@regionh.dk. i uge 7 og Therese Lundsgaard i uge 8 på telefon 38 64 83 15 eller mail: therese.lundsgaard@regionh.dk

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er med udgangspunkt i gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer.

Dit nye arbejdssted vil være CIMT, Lyngbyvej 28, 2100 København Ø, tæt på den nye Metro. Tiltrædelse forventes at ske hurtigst muligt og senest den 1. maj 2020.

Ansøgningsprocedure

Du søger stillingen ved at sende din ansøgning, CV, eksamensbevis og andre relevante dokumenter gennem vores online rekrutteringssystem. 

Der er ansøgningsfrist den 23. februar 2020 kl. 23 og vi forventer at afholde samtaler i uge 10 og 11.

Gem job

Region Hovedstaden - Center for It, Medico og Telefoni
Publiceret: 7. februar 2020

Arbejdssted

Location København