Desktop ud­vik­lings­spe­ci­a­list til For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Koncern IT

Brænder du for IT-udvikling og design af sikre løsninger på end-user-delen - så læs bare videre.

Om os

Forsvaret er internt ved at gennemføre den største IT-transformation nogensinde og i den forbindelse er der mange udviklings- og driftsopgaver, der skal løses. Vi har derfor brug for en ny medarbejder til det spændende arbejde med at udvikle Forsvarets IT infrastruktur til understøttelse af Forsvarets operationer og drift i en internetpræget hverdag. Vi skal både være supereffektive og samtidig levere gode brugervenlige IT-tjenester til Forsvarets ansatte – altid med sikkerheden for øje.

Åbenhed, ærlighed og loyalitet er kodeordene for et godt samarbejde i en enhed, hvor stort set alle nye teknologier er i brug.

Vi bor i nogle gode bygninger i Hvidovre, men forventer snart at blive samlet under Materielstyrelsen i Ballerup.

Vi tilbyder en velfungerende arbejdsplads med teknologisk spændende opgaver blandt gode kollegaer og med gode muligheder for kompetenceudvikling.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø i moderne rammer med en arbejdsuge på gennemsnitligt 37 timer, fleksibel arbejdstid og betalt frokostpause. På vores unikke arbejdsplads har du med andre ord tid til et liv ved siden af, uden du skal give afkald på kompetenceudvikling og relevante udfordringer!

Om stillingen

Du bliver en del af desktopsektionen, hvor din primære opgave er at deltage i udviklingen af desktoppen på alle de miljøer, som sektionen har driftsansvaret for. Miljøerne skal være tidssvarende, sikkerheden skarp og funktionaliteten i top.

Særligt skal du med dine gode udviklingsegenskaber være med til at udvikle og implementere den kommende virtualiseringsløsning baseret på VMware teknologien, så vi leverer en løsning, der til fulde dækker forretningens krav og behov, og som samtidigt er designet med et meget højt sikkerhedsmæssigt niveau for øje.

Du kan begå dig teknisk i både traditionelle og virtualiserede løsninger, og frem for alt er du med til at drive udviklingen. Du er den, der kommer med de gode ideer, og du er foregangsmanden i sektionen i de udviklingsarbejder, vi er en del af.

Om dig

Du er innovativ og brænder for at udvikle løsninger, der dækker de mangeartede behov forretningen stiller.

Du har en relevant teknisk faglig uddannelse som eksempelvis datamatiker eller lignende. Det er en klar fordel, hvis du har certificeringer indenfor anvendelsen af teknologiske løsninger til virtualisering og håndtering af desktoppen og det software, der kan tilgås fra/på den. Særligt er det en fordel, hvis du har uddannelse i, og erfaring med, udvikling af løsninger, der er baseret på VMware teknologierne. Og det er et stort plus, hvis du har erfaring med cloud-baserede løsninger.

Da vi samtidigt håndterer flere forskellige OS i flere forskellige miljøer, er det et krav, at du har udvidet kendskab til deployering af Windows 10, samt behersker anvendelsen af Powershell, VBScript, Group Policy Objects og driverhåndtering.

Du arbejder selvstændigt og kommer selv med løsningsforslag til de opgaver, du bliver stillet. Du er kreativ, men også struktureret, og så er du analytisk stærk.

Det forudsættes, at du behersker dansk og engelsk i både skrift og tale på et fagteknisk niveau.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer, Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Din samlede løn, består af en grundløn og et individuelt forhandlet tillæg, afhængig af dine kvalifikationer. Grundlønnen er jf. overenskomsten indplaceret i løngruppe 3. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ansættelse er betinget af, at du kan sikkerhedsgodkendes til COSMIC TOP SECRET og kan beholde denne sikkerhedsgodkendelse under din ansættelse. Derfor er det en klar fordel, hvis du tidligere har været ansat i Forsvaret, og allerede har en sikkerhedsgodkendelse til minimum HEMMELIG.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte sektionschef Claus Petersen på tlf. 72814392.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen eller løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent, Julie Hasforth, på tlf. 32665702.

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2020. Vi forventer at afholde samtaler snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb.

Du bedes søge stillingen via linket. Du bedes ligeledes scanne og vedhæfte relevante dokumenter, som dokumentation for uddannelse, mv.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen igennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Gem job

Forsvaret
Publiceret: 12. februar 2020

Arbejdssted

Location Hvidovre