Sags­be­hand­le­re til den militære sik­ker­heds­sek­tion

Har du interesse for - eller generel viden om - sikkerhed, og besidder du gode samarbejdsevner, så har vi et godt og særdeles udfordrende job til dig. Som sagsbehandler i den militære sikkerhedssektion i Forsvarskommandoen skal du indgå i en sektion, som behandler kontraefterretningstjeneste, forebyggende sikkerhedstjeneste og informationssikkerhed i Forsvaret. Dit primære fokus vil være at bidrage til den fortsætte implementering af standarden for informationssikkerhed ISO/IEC 27001 i Forsvaret. For den rette kandidat, har du mulighed for at fungere som souschef for sektionens medarbejdere i Karup.

Om os

Forsvarskommandoen er Danmarks overordnede militære kommandomyndighed. Forsvarskommandoen består af de stabe og kommandoer, som i praksis opbygger og leder de militære enheder. Den militære sikkerhedssektion (MSIK), hvor du skal være sagsbehandler, indgår som en sektion i Operationsstaben, hvis opgave det er at indsætte forsvarets militære enheder til gavn for Danmark. MSIK er oprettet for at bistå forsvarschefen i opgaven med at varetage det overordnede ansvar for den militære sikkerhed på tværs af koncernen og styrke forsvarschefens muligheder for at varetage planlægning, gennemførelse og kontrol af den militære sikkerhedstjeneste, herunder informationssikkerhed, inden for Forsvarskommandoen.

Til at understøtte og forstærke informationssikkerheden i Forsvarskommandoen har den militære sektion en række medarbejdere som, med udgangspunkt i informationssikkerhedsmæssige risici for Forsvaret, implementerer, driver, udvikler, vedligeholder og forbedrer informationssikkerheden i hele Forsvaret. Den militære sikkerhedssektion har medarbejdere i København og Karup, idet medarbejderne i Karup har fokus på informationssikkerhed.

Om stillingen

Informationssikkerhed har et stadig stigende fokus i samfundet og i Forsvaret i særdeleshed. Der er flere initiativer som peger i retning af, at der bliver behov for flere medarbejdere, som beskæftiger sig med området, og at der dermed skabes mulige karriereveje inden for informationssikkerhedsområdet.

Som sagsbehandler i den militære sikkerhedssektion skal du primært arbejde med at forbedre informationssikkerheden, herunder den fortsatte implementering af informationssikkerheds-standarden ISO/IEC 27001 i hele Forsvaret. Du vil få en nøgleposition i relation til implementering af standarden og dermed være en tæt samarbejdspartner til mange myndigheder i Forsvaret i den fælles fortsatte implementering af ISO/IEC 27001. Afhængig af dine kvalifikationer kan du blive souschef for de medarbejdere, som har informationssikkerhed som primært sagsområde.

Stillingenerne har fast tjenestested i Karup og er til besættelse fra den 1. april 2020 eller snarest derefter.

Om dig

Vi forestiller os, at du er uddannet og har flair for informations- og kommunikationsteknologi. Det er en fordel, hvis du tillige har kendskab til at arbejde med andre ISO-standarder, eller har gennemført relevante sikkerhedsuddannelser.
Desuden forventer vi, at du har erfaringer med arbejdet i Forsvarskommandoen, samt i udarbejdelse af politikker og handleplaner for informationssikkerhed, gennemføre trussels- og risikovurdering til brug for ledelsesprioritering og auditering i Forsvaret.

Du er analytisk og selvstændigt tænkende, danner dig hurtigt et overblik over omfattende sager og formår hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer. Du kommunikerer klart og præcist i skrift og tale på dansk. Du har gode samarbejdsevner, og du trives i et dynamisk miljø, hvor du tager ansvar og udviser initiativ i forhold til at medvirke til en solid og rettidig opgaveløsning.

Du er åben overfor yderligere kompetenceudvikling inden for informationssikkerhed og i forhold til dit generelle virke. Du formår at skabe og udvikle stærke samarbejdsrelationer internt som eksternt.

Ansættelsesvilkår

Du bliver ansat og aflønnet efter gældende relevante overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Kontakt og ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Morten Ovesen på telefon 7284 0520.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR konsulente Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er 1. marts 2020.
Stillingen ønskes besat 1. april 2020 eller snarest muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret på www.forsvaret.dk.

Gem job

Forsvaret
Publiceret: 13. februar 2020

Arbejdssted

Location Karup