Local stream lead på SAP-support, -op­ti­me­ring og -udvikling

Energinet og energibranchen er under stor forandring. Om bare 10 år skal alt strøm i Danmark være fra vedvarende energikilder, og i 2050 skal Danmark være 100 pct. uafhængig af fossile brændsler. Energinet Eltransmission arbejder med at udvikle Danmarks fremtidige eltransmissionsnet, der som led i den grønne omstilling står over for milliardinvesteringer de kommende mange år. SAP understøtter vores ambitioner systemisk - både i forbindelse med tekniske anlægsprojekter samt lager og vedligehold. Som vores nye kollega får du en vigtig rolle i at sikre den bedste anvendelse af vores SAP-løsninger. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

Support på SAP-løsninger i hele Eltransmission med fokus på optimering og udvikling

Du bliver en del af afdelingen Asset Optimering, som er en del af selskabet Eltransmission i Energinet. Ambition er løbende at opsamle erfaring med anvendelsen af SAP-løsningerne i forretningen og få implementeret store såvel som små løsninger, der kan lette brugen af SAP for medarbejderne. Det foregår både i de enkelte moduler, men lige så vigtig er den tværgående optimering for at sikre bedst mulig værdi.

I rollen som stream lead i supportfunktionen på SAP-anvendelse i Eltransmission arbejder du med at opsamle erfaringer og behov fra medarbejderne gennem superbrugere, brugere og relevante fagmiljøer. På baggrund af dette input tester og implementerer du nye løsninger, som hjælper medarbejderne i dagligdagen. I tæt samarbejde med afdelingen for Koncern ERP-Processer og SAP IT er du derved med til at implementere bedre løsninger og sikre en god anvendelse af SAP, der svarer til forretningen behov for systemunderstøttelse. Du supporterer superbrugerne og står for undervisning af brugere og konsulenter i forhold til nye løsninger og processer. Med dine stærke kommunikationsegenskaber evner du at forstå og forklare tekniske problemstillinger i relation til forretningens behov, så det fremgår, hvordan det virker i praksis. Du kommer i tæt dialog med forretningen og IT, og det er derfor vigtigt, at du trives med at arbejde tæt sammen med specialister, og at du kan færdes på alle niveauer i organisationen. Du er god til at sælge dine ideer og stå fast på dine anbefalinger. Samtidig mestrer du dialog med henblik på at sikre, at vi finder løsninger, som balancerer mellem forretningskrav og fastlagte designkriterier for SAP. Du kan forvente, at dit arbejde vil være præget af næsten ligelig fordelt support- og udviklingsopgaver.

Glæd dig til at blive en del af et stærkt og tværfagligt team, hvor du i samarbejde med dygtige og engagerede kolleger på tværs af hele Energinet er med til at sikre en effektiv anvendelse af vores SAP-løsninger. Energinet er en fleksibel arbejdsplads med stort fokus på medarbejdernes trivsel og mulighed for faglig og personlig udvikling.

Erfaren og udadvendt SAP-profil med gode formidlingsevner

Vi forventer, at du har en relevant baggrund som fx ingeniør, maskinmester eller projektleder og har arbejdet med systemunderstøttelse. Alternativt har du en baggrund inden for IT og har erfaring med projektledelse. Du har 3-5 års relevant erfaring med et indgående kendskab til SAP (gerne S/4) samt erfaring med PS-, MM- og PM-modulerne og de forretningsprocesser, de typisk indgår i. Du har erfaring med at arbejde tæt sammen med forretningen, superbrugere og andre for at identificere behov og processer, som kan implementeres i SAP. Samtidig har du erfaring med end-to-end-processer i SAP forretningsmæssigt og har kendskab til arbejdet med uddannelse og træning.

Som person er du hurtig til at sætte dig ind i nye problemstillinger og kan arbejde selvstændigt, samtidig med at du involverer relevante kolleger. Du er udadvendt og trives med at stå på scenen, når du faciliterer workshops eller underviser. Du skal være struktureret og kunne planlægge og håndtere mange opgaver med til tider uoverensstemmende deadlines. Du har analytisk sans, men er samtidig kendetegnet ved et holistisk syn, der gør dig i stand til at finde løsninger, som tilgodeser Energinets samlede behov for systemunderstøttelse.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”send ansøgning” snarest muligt. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet den rette kandidat. Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lars Wedege på telefon 51 96 11 01 eller gruppeleder Rasmus Andersen på telefon 23 33 88 06. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.


Energinet Eltransmission A/S har til opgave at udvikle, bygge, eje og drive det nødvendige eltransmissionsnet og stille det til rådighed for systemansvaret med den rette kapacitet, i den rette kvalitet, så omkostningseffektivt som muligt og således, at anlægget kan udnyttes optimalt. Vi sikrer optimal Asset Management ved at have fokus på anlæggenes samlede levetid - fra vugge til grav. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne tillid og mod lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. 

Gem job

Energinet Forretningsservice A/S
Publiceret: 17. marts 2020

Arbejdssted

Location Fredericia