Erfaren og re­la­tions­ska­ben­de ledende it-arkitekt med interesse for data til stort agilt im­ple­men­te­rings­pro­jekt med big data, AI og ny teknologi som om­drej­nings­punk­ter

Vil du være med til at sikre at vi får en mere effektiv toldkontrol og beskytter Danmark bedre mod finansiel snyd, terror og sundshedsrisici? Har du solid erfaring med at sætte retning og tage ansvar for data- og løsningsarkitekturleverancer samtidig med at du agerer en god sparringspartner? Så har vi lige nu en unik mulighed som ledende arkitekt.

Vi skal i EUTK-programmet udskifte 25 toldsystemer med nye it-systemer og datamodeller og skabe et fremtidigt toldvæsen, hvor data er omdrejningspunktet, og hvor vi anvender big data, advanced analytics og ny teknologi. Opgavens samfundsmæssige væsentlighed, kompleksitet og skala er stor. 

På toldområdet betyder EU's nye toldforordning (EUTK) væsentlige ændringer, der medfører udskiftning af hovedparten af den samlede it-portefølje på toldområdet, så medarbejderne i Toldstyrelsen kan arbejde effektivt og sikre korrekt toldprovenu, gode vilkår for erhvervslivet, sikkerhed ved vareimport samt generelt regel-compliance. I forbindelse med udbud, udvikling og implementering håndterer vi store mængder data af høj samfundsmæssig betydning, og vi deler data med alle de andre EU-lande. Den samlede udvikling sker agilt på tværs af it, data og forretningsprocesser – og i høj grad ved at anvende en big data-tilgang, nye teknologier og advanced analytics.

Bred faglighed på tværs af data, it og forretningsprocesser

Et af vores helt store projekter i EUTK-programmet – Kontrol- og risikostyringssystemerne (KRS) – handler om, hvordan vi på en intelligent måde anvender data til at skabe den bedst mulige kontrol af alle de varer, som flyder ind og ud af det indre marked via Danmark. Projektet skal implementere en række forskellige komponenter, herunder et kontrol- og afrapporteringssystem, en big data-platform, en machine learning-platform med test og produktionslægning af risikomodeller og udstilling af BI. På tværs af komponenterne skal vi sikre et økosystem af data og feedback-loop, som sikrer, at vi hele tiden bliver klogere og får en mere og mere effektiv toldkontrol og beskytter os bedre og bedre mod finansiel snyd, terror, sundhedsrisici mv. Det kræver en ledende arkitekt, som spænder vidt fagligt indenfor it, data og processer, og som har gode relationelle evner, der kan skabe sammenhæng og rød tråd på tværs af vores løsninger, data og teknologier. 

Er du klar til denne store udfordring? Så kan du se frem til følgende hovedopgaver:

 • Tage ansvar for KRS-projektets samlede arkitektur på tværs af data og teknologi
 • Agere faglig sparringspartner og understøtte data- og løsningsarkitekternes arbejde i projektets full stacked-teams
 • Tage ansvar for projektets arkitekturleverancer i vores forskellige faser. Fx:
  • Konceptuel arkitektur og datamodeller i vores analyser og behovsafdækninger.
  • Logisk arkitektur og datamodeller i vores it-udbud samt dataløsninger, som vi selv udvikler
  • Fysisk dokumentation i samspil med eksterne leverandører og på tværs af projektet.
 • Stå for den data- og teknologifaglige dialog mellem KRS-projektet og andre projekter i EUTK-programmet mhp. at håndtere snitflader og afhængigheder
 • Sikre at vores arkitekter anvender de rette værktøjer, fx datamodellering, metadata- og masterdata-management
 • Sætte dit præg på projektets retning og implementering, som en del projektets agile ledelsesteam.

Erfaring med data og løsningsarkitektur

Du har solid erfaring med data- og løsningsarkitektur og har gerne udarbejdet kravspecifikationer. Du har gerne erfaring med at udvikle løsninger, hvor optimal anvendelse af data til transformation står centralt. Herunder er det en fordel, hvis du har erfaring med eller interesserer dig meget for, hvordan big data, AI og ny teknologi kan nyttiggøres i sammenspil med traditionelle løsninger. Du har erfaring eller interesserer for at arbejde agilt. Du har en relevant kandidatuddannelse inden for datalogi, fra IT-Universitetet, naturvidenskab, er ingeniør eller lignende. Måske har du en praktisk baggrund fra udvikling. Du er god til at formulere dig både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk. Du har du en solid teknisk forståelse, som du kan bringe i spil i arbejdet med arkitektur/data, og du kan kommunikere dine budskaber til både medarbejdere, chefer, leverandører og andre interessenter.

Dynamisk og innovativt arbejdsmiljø 

Du bliver ansat i kontoret EUTK Data og Analyse, som er en del EUTK-programmet. Kontoret har ca. 20 medarbejdere, og rummer mange forskellige fagbaggrunde. Hos os får et fagligt fællesskab med andre arkitekter, datamodellører, data scientists og analytikere og projektledere. Vi arbejder tæt fagligt på tværs af forretningsprocesser, data og it.

I EUTK-programmet er vi ca. 100 medarbejdere, herunder både interne medarbejdere og eksterne konsulenter. Vi har forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde, hvilket skaber et dynamisk og kreativt arbejdsmiljø, hvor vi vægter læring og arbejdsglæde meget højt. Stemningen er god mellem os, omgangstonen uformel og selvom vi har travlt, spiller vi hinanden gode. Som medarbejder i EUTK-programmet kan du bl.a. glæde dig til vores ”Social Crew”, der arrangerer løbeklub, torsdagstons og fredagsbar, filmaftner m.m. Vi bor i moderne kontorfaciliteter på Frederiksberg lige ved Flintholm station og har gratis parkering i kælderen.

Ansøgning og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest og referencer.

Ansættelsesområdet er skatteministeriet med tilhørende institutioner og dit arbejdssted vil være Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg.   

Vi holder samtaler løbende. Så send gerne allerede nu ansøgning med CV og eksamenspapirer via nedenstående link. Opslaget udløber 15. marts. Der kan indgå en faglig case, en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Tune Bergholt Hammer på tlf. 72 38 90 85 eller chefkonsulent Nikita Baklanov på tlf. 72 38 95 74.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’  

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.  

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.  

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 24. februar 2020

Arbejdssted

Location Frederiksberg