IT-arkitekt til Aarhus Kommune

 

Om jobbet:

Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling, IT og Digitalisering, har behov for endnu en dygtig medarbejder til arbejdet med IT-arkitektur i en ny afdeling – ”Strategi & Styring”, som er en af 4 afdelinger under IT og Digitalisering.

”Strategi & Styring” bliver bl.a. ansvarlig for at sikre en fælles ramme og sætte retning for udvikling, indkøb, implementering og anvendelse af digitale løsninger og Aarhus Kommunes IT-infrastruktur.

Aarhus Kommune er i gang med en omfattende digitalisering, hvilket medfører en lang række projekter, som går på tværs af alle 5 magistratsafdelinger og Borgmesterens Afdeling. ”Strategi & Styring” skal igennem et tæt samarbejde med de decentrale digitaliseringsafdelinger i magistratsafdelingerne sikre en fælles strategi og retning for processer, tværgående arkitektur og en samlet digitalisering.

Afdelingens arbejde skal dels tage afsæt i de nationale digitaliseringsstrategier og rammearkitektur. ”Strategi & Styring” vil have en væsentlig aktie i videre implementeringen af den fælleskommunale rammearkitektur i Aarhus Kommune – herunder aktiviteter i KOMBIT-programmet.

Aarhus kommune er med commitment til KOMBIT’s rammearkitektur i gang med en transitionsproces. Transitionsprocessen udgøres af en udskiftning af kommunens legacy-systemer, så vi overgår til en moderne IT-arkitektur, hvor den fælleskommunale rammearkitektur har en central plads sammen med Microsoft cloud-infrastruktur. Derudover arbejdes der hen mod en bedre brugerstyring.

Afdelingen bliver desuden ansvarlig for prioriteringen af strategiske tværgående projekter, er involveret i alle IT-relaterede udbud og er ansvarlig for alle fælles kontrakter med kommunens IT-leverandører.

Du vil i din rolle som IT-arkitekt medvirke til at sætte fælles retning for, koordinere anvendelsen og implementeringen af og etablere governance for, kommunens indsatser vedrørende bl.a. den fælleskommunale rammearkitektur, brugerstyring, Office 365, Azure og andre vigtige komponenter i Aarhus kommunes samlede IT-arkitektur portefølje, i samarbejde med en stribe IT-arkitekter indenfor disse områder.

Du vil derudover medvirke til at beskrive kommunens samlede IT-arkitekturkrav, -retningslinjer og -principper, og vedligeholde og kommunikere disse, og samtidig opbygge en model, governance og screeningsproces for rådgivning og vejledning af kommunens systemejere og udbudsansvarlige for at sikre, at fremtidige løsninger, og omlægninger af eksisterende løsninger, baserer sig på kommunens IT-arkitektur. Du vil i denne forbindelse medvirke til, at alle nye IT-løsninger er kompatible med kommunens IT-arkitektur, og at krav til data og integrationer er aftalt, når der gennemføres udbud af IT-systemer.

Du vil herudover varetage konkrete IT-arkitektur, IT-arkitektur rådgivnings, systemejerskabs og udførende opgaver i forbindelse med kommunens KOMBIT-portefølje, kommunens implementering af monopolbruds og øvrige KOMBIT-løsninger, og kommunens anvendelse af den fælleskommunale rammearkitekturs infrastruktur.

Derudover vil du deltage i projekter, hvis formål er at mindske kommunens afhængigheder til IT-leverandørerne ved at sikre en mere moderne IT-arkitekturtilgang i kommunens kommende og nuværende systemportefølje ved bl.a. at sikre at den fælleskommunale infrastrukturs Serviceplatform og KOMBIT’s Støttesystemer tages endnu bredere i anvendelse end på nuværende tidspunkt i såvel nye løsninger som i IT-udbud og omlægning af løsninger i kommunens eksisterende systemportefølje.

Du vil i ”Strategi & Styring” sidde i en lille og meget engageret afdeling med ca. 10 kollegaer, som bl.a. tæller IT-arkitekter, projektledere og jurister.

Din daglige arbejdsplads er på Aarhus Rådhus.

Aarhus Kommune anvender både agile metoder og ITIL samt Prince2.

Stillingen er på fuld tid og til besættelse pr. 1. maj 2020.

Du vil i dit daglige arbejde referere til chefen for Strategi & Styring.

Kvalifikationer

Det forventes, at du har

 • Relevant IT-mæssig uddannelse og erfaring
 • Erfaring med IT-arkitektur, herunder enterprise-arkitektur og dataarkitektur
 • Erfaring med den fælleskommunale rammearkitektur, Azure, Office 365 og Brugerstyring
 • Gode kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt
 • Gode samarbejdsevner og er dygtig til at skabe gode relationer
 • Evner til både at arbejde selvstændigt og i et team
 • Projektledelses-erfaring
 • IT-teknisk interesse

Herudover vil det være en fordel, hvis du har

 • Erfaring med det offentlige/kommunale område
 • Arbejdet med systemejerskaber af IT-løsninger
 • Erfaring med agile udviklingsmetoder og PRINCE2
 • Erfaring med ITIL

Din profil:

Du er uddannet indenfor IT, har erfaring med IT og IT-arkitektur, og har lyst til at arbejde praktisk med fællesoffentlige initiativer og IT-arkitektur. Gerne på forskellige niveauer, blandt andet med et projektledelsesperspektiv.

Du arbejder metodisk, er struktureret og evner at etablere gode samarbejdsrelationer.

Du skal forstå at lytte til brugere og finde løsninger, der virker i praksis. Du har lyst og evner indenfor IT-arkitektur, IT-arkitektur rådgivning og projektledelse, men derudover indenfor systemejerskaber og mere praktiskbetonet arbejde. Samtidig skal du evne at koordinere og styre, så der opnås en god, velfungerende governance.

Derfor skal du vælge os:

Aarhus Kommune arbejder koordineret og målrettet med IT og digitalisering. Gode data og processer og en moderne IT-arkitektur er forudsætninger for indsatser vedrørende blandt andet kunstig intelligence, business intelligence, big data og robotics, etc.

Vi tilbyder en spændende stilling, hvor du får mulighed for at være på forkanten i arbejdet med fællesoffentlige initiativer, IT-arkitektur, digitalisering og vigtige systemejerskaber. Dit arbejde vil have stor betydning for hele kommunen og i sidste ende medarbejdere og borgere.

Du vil indgå i et godt arbejdsmiljø med en uformel tone, hvor man har respekt for hinandens forskelligheder og kompetencer. Du får gode og fleksible ansættelsesvilkår, uanset om du er ung eller gammel. Der er gode videreuddannelsesmuligheder. Ligeledes er der gode pensionsordninger.

Med et job i Borgmesterens Afdeling er du desuden tæt på beslutningerne i landets næststørste by.
Aarhus Kommune er en af Jyllands største arbejdspladser, og sammen med 28.000 professionelle og passionerede kollegaer gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Ugentligt timetal: Fuldtid

Hvis du vil vide mere:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Chef for IT og Digitalisering, Anders Jørgensen på telefon 5157 5088 eller Specialkonsulent Edward Mars Lippe på telefon 29208094.

Ansøgning:

Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Kopi af eksamensbevis skal vedlægges.

Ansøgningsfrist: 15. marts 2020

Der forventes at afholde samtaler i uge 13.

Aarhus Kommune ser mangfoldighed som en styrke. Vi opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion og nationalitet til at søge.

Om os

Med et job i IT og Digitalisering, som er en del af Borgmesterens Afdeling, er du tæt på beslutningerne og med til at tage ansvar for helheden i landets næststørste by.

Vores vision er, at Aarhus skal være en god by for alle, en by i bevægelse, og en by med handlekraft og fællesskab.

Det betyder, at vi arbejder for, at der skal skabes 2.000 flere arbejdspladser årligt i Aarhus, og BNP-væksten i Business Region Aarhus skal ligge over landsgennemsnittet.

For at opfylde visionen arbejder vi også løbende på at styrke innovation, medborgerskab og udvikling af udsatte boligområder.

For at sikre grundlaget for fremtidens velfærd arbejder vi også hele tiden med at hjælpe Byrådet med at styre kommunens økonomi, og med at levere effektive, fælles løsninger på tværs i Aarhus Kommune.

Som medarbejder i Aarhus Kommune er du med til at gøre visionerne til virkelighed.

Læs mere om Borgmesterens Afdeling her.

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller

I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

Gem job

Aarhus Kommune
Publiceret: 24. februar 2020

Arbejdssted

Location Aarhus