En­ter­prise-arkitekt til Udlændinge-og In­teg­ra­tionsmin­is­ter­iet

 

Har du interesse for modellering, og har du lyst til at arbejde med ministeriets digitaliseringsstrategi? Vi tilbyder spændende opgaver og gode muligheder for efteruddannelse.

Lidt om alt det vi tilbyder

Du bliver en del af arkitekturfunktionen, som pt. består af tre arkitekter, der skal hjælpe ministeriet sikkert i mål med at realisere en ambitiøs digitaliseringsstrategi – og du kommer til at få spændende opgaver, der bedst muligt matcher dine interesser og kompetencer.

I arkitekturfunktionen har vi ansvaret for det samlede overblik over it-arkitekturen og sammenhænge i porteføljen. Vi arbejder tæt sammen i det daglige om at støtte it-projekterne og udvikle funktionens leverancer. I den kommende tid har vi stor fokus på at få dokumenteret og modelleret vores arkitektur i vores EA-værktøj samt at få beskrevet integrationsprincipper på flere områder.

Vi har mange interessenter, så det er vigtigt, at du kan skabe gode samarbejdsrelationer. I øjeblikket arbejder vi eksempelvis sammen med andre myndigheder om en række EU-initiativer, der får stor betydning for det fremtidige arbejde på ministerområdet.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

 • lære at modellere i vores nyanskaffede EA-værktøj, iServer
 • sikre en sammenhængende it-arkitektur på tværs af vores it-portefølje og sætte rammerne for, hvordan det enkelte it-system kan bidrage til det – i et samspil med systemforvaltere, leverandører, udviklere og it-projektledere
 • deltage i den løbende udvikling af retningslinjer, metoder, principper, løsningsmønstre og målarkitektur
 • samarbejde med eksterne løsningsarkitekter for at sikre, at de enkelte løsninger er på linje med målarkitekturen
 • implementere de fællesoffentlige arkitekturprincipper i vores egne it-løsninger
 • udarbejde indstillinger og beslutningsoplæg vedrørende it-arkitektur til ledelsen

Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads, som prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi lægger vægt på videndeling og en åben og konstruktiv dialog – meget gerne præget af humor. Du får 65 engagerede kolleger med forskellige erfaringer, uddannelser, perspektiver og opgaver. På arkitekturområdet har vi i forvejen tre arkitekter med forskellige profiler - og der er jævnligt tilknyttet eksterne konsulenter.

Koncern It har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den systemportefølje, der anvendes i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Koncern It skal i samarbejde med forretningen sikre, at fagsystemerne udvikles sådan, at myndighedernes krav kan efterleves og implementeres. Koncernen anvender Statens It som driftsleverandør, som har ansvaret for basisinfrastruktur, dvs. levering af netværk, datacenter, servere, standard arbejdspladser osv. Koncern It varetager leverandørstyringen af Statens It og andre leverandører.

Koncern It er placeret centralt i København tæt ved Kgs. Nytorv i nye og rummelige lokaler. Vi tilbyder en stilling på 37 timer ugentligt med fleksible arbejdstider og attraktiv løn med udgangspunkt i dine kvalifikationer. Du får gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv. Derudover vil du blive tilbudt eventuel relevant efteruddannelse og certificeringer.

Du kommer til at bidrage til vores to grundlæggende politikområder: Hvem må indrejse og opholde sig i landet – og hvordan sikrer vi, at udlændinge integreres og tager del i samfundet? Vi er i dag 1.200 medarbejdere i Udlændinge- og Integrationsministeriet, der dagligt arbejder med de spørgsmål. Du kommer til at være en del af Koncern It i vores departement.

Vores forventninger til dig

Du er en erfaren it-arkitekt - eller har ambitioner om at blive det. Du er derfor også velkommen til søge stillingen, hvis du er nyuddannet. Vi ser gerne, at du har en relevant it-uddannelse, f.eks. cand.it., cand. merc.dat., datalog, it-ingeniør eller lignende. 

Du har et godt overblik og fokus på sammenhænge mellem forskellige løsninger, og du er en god kommunikator, der kan sikre et godt samarbejde på tværs af departement, styrelser og vores interessenter.

Vi lægger vægt på, at du:

 • har erfaring med - eller mod på - arkitektur i komplekse it-løsninger i et komplekst systemlandskab
 • kan omsætte forretningsbehov til it-løsninger i et samspil med en række andre fagligheder
 • har gode kommunikationsevner både i skrift og tale og er i stand til at skabe ejerskab og forståelse for it-arkitekturarbejdet i en organisation
 • har interesse for modellering og har kendskab til BPMN, UML og ArchiMate – eller lyst til at lære
 • har erfaring med grafiske værktøjer til dokumentation – f.eks. Visio
 • har interesse for Fællesoffentlig Digital Arkitektur (FDA)
 • har mod på at arbejde med den fællesstatslige it-projektmodel og agile metoder

Yderligere information

Du ansættes i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

Du skal opnå sikkerhedsgodkendelse til ”HEMMELIGT” for at arbejde i denne stilling, og opretholde denne under hele din ansættelse. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata her

Har du spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte udviklingschef Jacob Larsen på telefonnummer 61 98 35 20 eller på e-mail jacl@uim.dk.

Søg stillingen

Klik på knappen i højre side og upload din ansøgning, eksamensbevis mv. senest søndag den 29. marts 2020, kl. 12.00.

Vi forventer at holde samtaler fredag den 3. april 2020.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Nydansker.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har overordnet to politikområder: Hvem må indrejse og opholde sig i landet – og hvordan sikrer vi, at udlændinge bidrager til og tager del i samfundet?

Ministeriet har omkring 1200 medarbejdere fordelt på Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udlændingestyrelsen og departementet, herunder Nationalt ID-center, Udlændingenævnets sekretariat og Flygtningenævnets sekretariat.

Gem job

Udlændinge- Og Integrationsministeriet
Publiceret: 6 March 2020

Arbejdssted

Location København K