Ret­nings­ska­ben­de QA Master

 

I Forca har vi en stor, agil udviklingsorganisation. Vi arbejder med udgangspunkt i scrum-værdierne og de agile principper – og vi øver os hele tiden på at blive bedre. For at sikre, at vi når vores ambitioner med høj kvalitet i vores serviceleverancer og kontinuerligt øger effektiviteten i måden kvaliteten sikres på, søger vi en QA Master, som kan arbejde på tværs af Forca.

Som QA Master er du ansvarlig for, at relevant governance og processer for E2E-leverancer bliver afdækket, implementeret og forankret hos de relevante teams og faglig ansvarlige. Selve ansvaret for at sikre, at den aftalte kvalitet i de konkrete leverancer bliver efterlevet, er placeret hos de agile udviklings-, forretnings- og it-drifts teams – men det er dig, der sikrer retningen.

Helhedsorientret kvalitetssikring

Dit helt overordede mål er, at flytte Forca et skridt op på kvalitetsstigen - og du inspirerer til de nødvendige kultur- og adfærdsændringer i organisationen. De indsatsområder, som du har ansvar for, favner bredt. Her er tale om en fælles tværgående indsats internt i Forca og i samarbejde med vores kunder, som du bliver ansvarlig for at sikre og drive. Du får en stor kontaktflade, og du opnår resultater gennem en høj grad af involvering og pragmatisme.

Mere konkret forventer vi, at du arbejder for at:

  • Fastlægge og implementere relevant governance, der sikrer, at Forca leverer den aftalte kvalitet, herunder også fastsætte kodeprincipper og testautomatisering samt foretage risikoafdækning.
  • Afdække kompetencebehovet i forhold til kvalitetssikring, samt uddanne, instruere og coache udviklingsteams og andre fagpersoner, så testafvikling og kvalitetssikring styrkes, og roller/ansvar er klare. 
  • Kontinuerligt støtte til hele organisationen i at forbedre metoder, processer, principper og værktøjer der højner kvaliteten som f.eks. at træffe hensigtsmæssige valg af testværktøjer, retningslinjer for TDD/BDD.
  • Varetage Release Manager-rollen i samarbejde med to øvrige Release Managers således, at vi kan eksekvere 5-6 årlige kerne-releases.
  • Varetage Release Test Manager-rollen sammen med andre og dermed være den ansvarlige for at gennemføre regressionstest og produktionskontroller og fortsætte vores udvikling omkring automatisering af disse.

Din rolle som QA Master vil udvikle sig i takt med, at vi bliver klogere på området, så vi forventer også lyst til og mod på at præge rollen fremadrettet.

Analytisk og engagerende ildsjæl, der brænder for kvalitetsløft

For at komme i spil til dette job forventer vi, at du har relevant erfaring, en teknisk baggrund og en særdeles god all-round forståelse for, hvordan kvalitet opnås i en agil udviklingsorganisation. Evnen til at tænke i helheder, være analytisk, struktureret og skabe overblik er afgørende, men samtidigt er du også detaljeorienteret og kan arbejde i dybden, når opgaven kræver det. Derudover forventer vi, at du har:

  • Indgående kendskab til testværktøjer som f.eks. Selinium, SoapUi, RPA samt div. testdesign-metoder.
  • Dygtiggjort dig løbende inden for dette fagområde, fordi du er videbegærlig og derfor måske har relevante certificeringer (f.eks. ISTQB Advanced, ISEB, TMap).
  • En høj grad af faglig stolthed, men har en fleksibel tilgang til din rolle.
  • Gennemslagskraft og formår at få engageret organisationen omkring dig og skabe samling om fælles kvalitetsmål.
  • Gode samarbejds- og kommunikationsevner, indlevelse og interessse i at lytte og forstå - for derigennem at skabe de nødvendige relationer på tværs i Forca.

Ligeværdig dialog og gode udviklingsmuligheder

Vi tilbyder en ansvarsfuld og udfordrende stilling med gode muligheder for selv at sætte dit præg på arbejdet. I Forca værdsætter vi fleksibilitet, ambition og entusiasme. Vi har en uformel og uhøjtidelig kultur med en høj faglighed og en ligeværdig dialog på tværs af områder, anciennitet og status. Du vil blive udfordret og opleve udviklingsmuligheder både på det faglige og det personlige plan.

Vi vil gerne høre fra dig! Vi tager løbende kandidater til samtale, så hvis du gerne vil være Forcas nye QA Master, så send din ansøgning snarest muligt. Har du spørgsmål til stillingen så kontakt endelig Porteføljechef Mia Dalsgaard på telefon 23 25 62 57 eller på mail mia@forca.dk.

 

Gem job

Forca A/S
Publiceret: 10. marts 2020

Arbejdssted

Location Hellerup

Job hos virksomheden