Di­gi­ta­li­se­rings­chef til Beskæf­ti­gel­ses- og In­te­gra­tions­for­valt­nin­gen i Kø­ben­havns Kommune

Kan du drive Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens ambitiøse digitaliseringsstrategi og sikre, at forvaltningen har de bedste digitale forudsætninger for at løse opgaven med at få ledige københavnere i ordinære job eller uddannelse og være en stærk samarbejdspartner for virksomhederne?

Som digitaliseringschef bliver du ansvarlig for drift og udvikling af vores it-fagsystemer og for at gennemføre forvaltningens ambitiøse digitaliseringsstrategi. Med digitaliseringsstrategien skal vi sikre, at vi træffer de gode beslutninger, at vi interagerer bedre med borgerne og virksomhederne, og at vi gør det hele mere effektivt. Det sker gennem et program med nøje udvalgte projekter, der skal forbedre vores service og ydelser. Mange funktioner i opgaveløsningen er allerede digitale i dag, og vi er godt på vej i den digitale transformation, men der udestår stadig en stor opgave i at få implementeret digitaliseringsstrategien i bund.

Du skal samtidig sætte retningen for og drive forvaltningens strategiske, digitale organisationsudvikling og indgå i Københavns Kommunes tværgående strategiske arbejde inden for it og digitalisering. Du skal sikre, at nye systemer og løsninger fungerer og understøtter forvaltningens kernedrift og lever op til gældende lovgivning og retningslinjer på området – herunder fx Københavns Kommunes kodeks for anvendelse af kunstig intelligens. Du bliver chef for forvaltningens it-kontor med 25 medarbejdere og en områdechef med ledelsesansvar for et mindre antal af medarbejderne.

Kontorets opgaver

 • Programejer for implementeringen af forvaltningens digitaliseringsstrategi.
 • Systemejerskab – herunder drift, udvikling og teknisk support af forvaltningens it-fagsystemer.
 • Udvikling af it-løsninger, der understøtter driften, som fx anvendelse af data, robotteknologier og hotkeys.
 • IT-udbud – herunder forestående udbud af to store fagsystemer.
 • Samarbejde om Københavns strategiske digitalisering, fx gennem digitaliseringschefkredsen, kommunens IT Koncernenhed (KIT) og i diverse styregrupper for konkrete projekter.
 • Databehandleraftaler, telefoni og kontraktindgåelse.

IT-kontoret er ét af ni kontorer og enheder i Centralforvaltningen, der har ansvaret for at udvikle politikker og for at omsætte de politiske beslutninger til konkrete indsatser og arbejdsgange i vores centre. Derudover understøtter Centralforvaltningen centrene inden for kerneopgaven, it, økonomi, kommunikation og HR.

Vi forestiller os, at du som digitaliseringschef

 • har en relevant uddannelsesbaggrund og erfaring fra lignende stillinger
 • kan lede sikker drift, udvikling og god implementering af it-systemer og it-løsninger
 • besidder en helhedsorienteret og afbalanceret tilgang til digitale løsninger, fx ift. understøttelse af kerneopgaven, brugerperspektiv, datasikkerhed og etik 
 • mestrer det konstruktive, løsningsorienterede og tværgående samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere og leverandører
 • er en god kommunikator, der sætter tydelig retning og skaber ejerskab og god trivsel
 • har solide ledelseskompetencer og erfaring med og lyst til personaleledelse

Vi tilbyder

Du får ansvaret for it og digitalisering i Danmarks største beskæftigelsesforvaltning, som er et område med stor politisk og offentlig bevågenhed. Du bliver en del af en professionel organisation, hvor vi arbejder evidensbaseret, har høje, faglige ambitioner og er åbne for at tænke nyt.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende aftaler mellem KL og relevant faglig organisation. Den lønmæssige indplacering vil være på grundlønstrin 51 efter Aftale om aflønning af chefer. Herudover kan der forhandles tillæg efter aftale om Ny Løn. Vi forventer at besætte stillingen den 1. juni 2020.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte Tina Overgaard, partner i Genitor, på 3141 0582 for en fortrolig drøftelse af dine muligheder i stillingen, ligesom du kan få nærmere information om stillingen ved henvendelse til ressourcedirektør Jeppe Bøgh Andersen på 4031 2326

Søg via nedenstående link senest onsdag den 1. april 2020

Vi afholder ansættelsessamtaler den 16. april (1. samtaler) og den 23. april (2. samtaler). Der vil være test efter 1. samtale.

Om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 

I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen hjælper vi hver dag året rundt københavnere i job og uddannelse eller finder andre veje videre for borgerne. Vi understøtter virksomhederne med at finde den rette arbejdskraft. Vi inddrager borgerne, stiller konstruktive krav, og vi tror på, at vi sammen kan skabe fremskridt. Vi er Danmarks største beskæftigelsesforvaltning, og vi er med til at sætte en høj standard på beskæftigelsesområdet ved at arbejde strategisk med udvikling af driften, servicedesign og nye digitale løsninger. Vi har fokus på trivsel og har en kultur med høj faglighed, hvor der er plads til dine input og idéer. Du kan læse mere om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen her.

Gem job

Københavns Kommune
Publiceret: 12. marts 2020

Arbejdssted

Location København