Graduate til IT-sikkerhed i én af Danmarks største it-or­ga­ni­sa­tio­ner

 

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er vi i gang med at bygge fremtidens digitale og analysedrevne skatteforvaltning – vil du med på rejsen?

Lige nu søger vi ambitiøse graduates, der vil være med til at udvikle sikkerheden i de mange nye teknologier, som vi implementerer nu og i fremtiden i Skatteforvaltningen. Du vil få en stejl læringskurve og få mulighed for at blive én af de bedste IT-sikkerhedsspecialister i branchen.

Vil du skabe din egen karrierevej, mens du gør en forskel?

I løbet af 18 måneder vil du komme rundt i organisationen og opbygge erfaring i vores spændende, unge og unikke organisation. Vi arbejder meget bredt med IT-sikkerhed, som du vil få stor indsigt i. 

Din rejse vil tage dig rundt i flere forskellige kontorer, og du vil fx arbejde med sikkerhedsarkitektur, operationel sikkerhed og koordinering af IT-sikkerhedsopgaver. Du kan bl.a. komme til at arbejde med SIEM, SOAR, Log forensic, threat intelligence, teknisk håndtering, ISO27001/2 og meget mere. Vi er en spændende og ung organisation, der arbejder agilt og ud fra SAFe-tankegangen.

I din tid som graduate får du lov at følge vores dygtigste kollegaer på tæt hold. Efter oplæring vil du også blive kastet ud i opgaver på egen hånd. Samtidig vil du få relevante kurser og certificeringer og blive tilknyttet en mentor til at understøtte din faglige såvel som personlige udvikling.

Hos os får du lov – og derfor stiller vi også store krav til dig, dit engagement og din faglighed.

Bliv en del af teamet

Du vil blive en del af vores Graduate-team, og sammen med de ni andre graduates vil du deltage i mange sociale og faglige aktiviteter og opbygge et solidt netværk på tværs af vores organisation. Vi vil gøre vores til, at I som gruppe bliver rystet rigtig godt sammen, og at I kan bruge hinanden til sparring i det daglige. Både mens I er graduates og tiden efter.

Er det dig vi leder efter? 

Du afslutter din professionsbachelor, bachelor- eller kandidatuddannelse senest 1. august 2020 eller har afsluttet den inden for de seneste år. Du har en uddannelse inden for IT og samtidig en væsentlig praktisk erfaring på IT-området. Hvilken uddannelse er ikke så afgørende, så længe du kan redegøre for, hvordan din uddannelse, interesse og/eller erfaring er relevant for graduate-stillingen.

Du har sandsynligvis haft studierelevant arbejde undervejs, ligesom du fra studiet har erfaring med at arbejde projektorienteret. Derudover lægger vi vægt på følgende:

  • Du trives med at arbejde i teams og se alles erfaringer skabe det bedste resultat
  • Du er ambitiøs og kan se graduate-programmet som et godt springbræt til en spændende karriere hos os
  • Du motiveres af at arbejde med komplekse problemstillinger til gavn for fremtidens velfærdsstat.

Ansættelsesforhold

Graduate-forløbet starter den 1. september 2020. Du bliver fastansat i ét af vores kontorer, hvilket vil sige, at du også har job efter de 18 måneder, når du har afsluttet graduate-forløbet.

Det er en forudsætning for din ansættelse, at du kan opnå en sikkerhedsgodkendelse på niveauet HEMMELIGT.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.og derudover er der mulighed for et graduate-tillæg.

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted bliver indtil videre Osvald Helmuthsvej 4, 2000 Frederiksberg.

Ansøgning og kontakt

Ansøgning med CV og relevante dokumenter bedes sendt via linket ”Søg jobbet” senest den 23. april 2020. 

Vi lægger stor vægt på den motiverede ansøgning i screeningsprocessen. Hvis du kaldes til samtale, vil der ligeledes blive anvendt tests. 

Har du spørgsmål til graduate-programmet eller rekrutteringsprocessen, er du velkommen til at kontakte HR Business Partner Julia Gaarn Johnsson på tlf. 72 37 36 44.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på https://www.ufst.dk


Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund  

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Med et job hos os får du derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har fokus på god ledelse på alle niveauer bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. 

Skatteforvaltningen består af syv styrelser med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet. Samlet har Skatteforvaltningen ca. 8.000 ansatte i hele Danmark. På www.skatteforvaltningen.dk kan du læse mere om de enkelte styrelsers kerneopgaver.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 24. marts 2020

Arbejdssted

Location Frederiksberg