Energinet DataHub søger Product Owners til stamdata og måledata

 

Vil du med på en af Energinets mest spændende agile it-udviklingsopgaver? I Energinet DataHub skal vi til at udvikle en ny DataHub - vi kalder den pt DataHub 3.0. Udviklingen kommer til at ske agilt, og vi tager afsæt i den agile udviklingsmetode SAFe. Som Product Owner kommer du sammen med dit team til arbejde med at udvikle processer omkring håndtering og opdatering af data. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

Du skal sikre fremdrift og forretningsmæssig værdi for vores interessenter

Energinet DataHub varetager engrosafregning samt udveksling af måledata fra netvirksomhederne til relevante markedsaktører. Vi er i dag tre afdelinger med i alt ca. 45 medarbejdere, men dette forventes at vokse - dels grundet DataHub 3.0, men også fordi vi fremadrettet ser en væsentlig værdiskabelse i at udnytte vores enorme energidatabase bedre. Kompetencerne i selskabet er brede, og vi har mange kolleger med lang erfaring fra branchen. Vi har fokus på ansvarlighed og transparens, ligesom vi prioriterer vores eksterne samarbejdsfora.

Som product owner er du en del af afdelingen Processer og Design, og du er ansvarlig for den forretningsmæssige kobling i forhold til dit teams leverancer. Vi søger to Product Owners med ansvar for henholdsvis målepunktsstamdata (adresser, målerinformationer, kundeoplysninger samt opdatering af disse) og måledata (modtagelse, behandling og afsendelse af måledata til relevante aktører samt håndtering af manglende måledata).

Din opgave er at sikre den mest optimale udviklingsleverance sammen med teamets scrum master og gennem dialog med teamet. Du er samtidig ansvarlig for at inddrage relevante Subject Matter Experts fra vores fælles ekspertpulje. Du arbejder tæt sammen med Product Manager og øvrige Products Owners i ART'en (Agile Release Train). For at få succes i jobbet skal du have indgående kendskab til elmarkedet og evne at tænke i helheder.

Dine opgaver bliver bl.a. at:

  • Definere løsninger i samarbejde med interessenter og dit team
  • Definere stories i samarbejde med teams, samt agere faglig sparringspartner for teamet
  • Sikre konstant trimning og prioritering af backlog og sikre forudsigelighed i leverancer
  • Holde dig opdateret med udvikling og tendenser på markedet.

Kunne du tænke dig at blive en del af udviklingen omkring DataHub 3.0, og formår du at tænke forretningsorienteret, arbejde involverende og kan bevare overblikket i pressede situationer, er det måske dig, vi søger.

Du er en empatisk teamplayer

Vi forestiller os, at du har indgående branchekendskab og har en track record, hvor du har medvirket til at få svære ting til at lykkes. Samtidig evner du at omsætte overordnede krav til specifikke leverancer, ligesom det er en fordel, hvis du har kendskab til eller er certificeret i SAFe - men vi oplærer også gerne den rigtige person. Endeligt kan du begå dig på engelsk såvel mundtligt som skriftligt

Som person er du god til at kommunikere og har et stort og smittende drive. Du prioriterer og forstår værdien af samarbejde og relationer, hvorfor du trives med stor kontaktflade. Du har høje ambitioner for dig selv og dit team, og trives med en hektisk hverdag, hvor der af og til må træffes hurtige beslutninger.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning via linket 'send ansøgning' med cv og andre relevante bilag senest 15. april 2020. Vi forventer at holde samtaler 23. april (1. samtale) og 27. og 28. april (2. samtale). Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Per Bergstedt på telefon 22 12 07 72. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.


Energinet Datahub A/S ejer og driver DataHub - et centralt og uafhængigt it-system, der samler alle oplysninger om danskernes elforbrug og produktion. Vi sikrer afregning, standardiserede processer og ensartet kommunikation mellem aktørerne i elmarkedet. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN's verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne tillid og mod lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet Forretningsservice A/S
Publiceret: 25. marts 2020

Arbejdssted

Location Fredericia