VR-konsulent

Vestegnen HF & VUC er stærkt optaget af at medvirke til, at alle unge på Vestegnen får en ungdomsuddannelse og at mange får en videregående uddannelse. Vi er synlige på Vestegnen og har mange samarbejder med jobcentre, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Vil du være med til at udvikle brugen af virtuelle læringsteknologier herunder særligt Virtual Reality og 3D interaktive simulationer i undervisningen? Så har vi drømmejobbet til dig!

Jobbet

Du vil blive en central person i realisering af skolens ambitiøse digitale strategi, hvor vi ønsker at indarbejde digitale elementer i det meste af vores undervisning fra sommeren 2020.

Din første opgave bliver at indrette et digitalt laboratorium, som med virtuelle læringsteknologier skal understøtte legende og eksperimenterende læring indenfor alle vores fag og uddannelser. 

Din opgave bliver dernæst - med konkrete forslag og eksempler - at introducere vores undervisere og faggrupper til brug af læringsteknologierne, at indgå som hjælpelærer ved brug af læringsteknologier i undervisningen samt at efteruddanne underviserne ved afholdelse af workshops.

Vi har endvidere en ambition om at bruge virtuelle læringsteknologier aktivt i eksamenstræning, i kursisternes projektarbejde samt i vores professionsrettede fagpakker på HF. Og vi forestiller os at du vil blive tovholder og inspirator på disse aktiviteter.

En stor del af jobbet vil endvidere være at holde dig ajour, at få samarbejder op at stå med andre skoler og organisationer, at organisere studieture, som kan inspirere elever og lærere og at afsøge fundraising muligheder.

Du indgår i staben under direktionen med reference til digitaliseringschefen. Du vil endvidere deltage i skolens IT-ambassadørnetværk samt Digitale Advisory Board.

Ansøgerprofil

  • Du har en baggrund indenfor f.eks. IT, digitalisering, projektledelse eller pædagogik.
  • Du er en ildsjæl, du tager initiativer, kan inspirere andre og går forrest.
  • Du har lyst til at koordinere, planlægge og implementere processer.
  • Du har erfaring med virtuelle læringsteknologier, digital pædagogik og didaktik.
  • Du følger med i de nye digitale muligheder og du kan omsætte disse til konkrete redskaber i undervisningen.
  • Du besidder viden og interesse for Virtual Reality, AR, 3D-print, digital produktion af film, lyd og billeder, gamificiation m.v.
  • Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med at arbejde i LMS-systemer.

Vi tilbyder

Vi tilbyder en arbejdsplads med højt til loftet, en uformel og humoristisk omgangstone og et stærkt strategisk fokus på digitalisering, virtuelle læringsteknologier og digital læring.

Skolen har gratis kaffe & frugt, frokostordning, motionsrum samt gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Løn efter kvalifikationer. Stillingen er en nyoprettet fuldtidsstilling, og vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt.

Nærmere oplysninger hos chef for digitalisering og studieservice Jakob Fischer Jørgensen på 20 84 44 06 eller JFJ@vucv.dk.

Ansøgning samt CV sendes til Jakob Fischer Jørgensen på mail JFJ@vucv.dk.

Ansøgningsfristen er d. 13. april. Der gennemføres samtaler i uge 17.


Vestegnen HF & VUC er et moderne uddannelsescenter målrettet unge og voksnes forskellige behov. Det digitale, videndeling og høj fleksibilitet kendetegner vores uddannelser, undervisning og administration. Vores skoler i Albertslund og Rødovre understøtter det gode studiemiljø og er udstyret med topmoderne undervisningsfaciliteter. Derudover har vi et stort udbud af e–learning og tilbyder skræddersyede kurser til erhvervsvirksomheder. Vi er ca. 160 engagerede medarbejdere og underviser årligt ca. 2.500 kursister svarende til 1.050 årskursister. Du kan læse mere om Vestegnen HF & VUC på www.vestegnenhfvuc.dk.

Gem job

Vestegnen HF & VUC
Publiceret: 26. marts 2020

Arbejdssted

Location Albertslund