Leder af IT til BUPL


Har du ledelseserfaring fra IT-området, og fokus på at IT skal understøtte kerneopgaven?

Så er du måske vores nye leder af BUPL’s IT-enhed. BUPL’s IT-enhed har gennem de seneste år leveret en række store fælles IT-løsninger til vores lokale fagforeninger, A-kasse og studieorganisation.

Vi har et stort fokus på, at IT skal understøtte BUPL’s kerneopgaver. Med det udgangspunkt arbejder vi løbende på at styrke digitalisering, brugerkompetencer, optimering og nytænkning sideløbende med, at den ordinære IT-drift opretholdes.

Som leder af IT

For at få succes som leder af IT-enheden har du solid erfaring med ledelse, ligesom du har et stort IT-fagkundskab. Du skal sikre, at IT-enheden leverer værdi til organisationen og have fingeren på pulsen i forhold til nye digitale tiltag, der kan gøre hverdagen nemmere/mere effektiv for både brugere og medlemmer. Det er vores ambition, at IT-enheden fortsat bidrager til at udvikle og understøtte organisationens kerneopgaver.

Som leder af IT-enheden står du i spidsen for denne opgave. Du har det ledelsesmæssige ansvar for IT-enheden med reference til den øverste administrative ledelse af BUPL’s forbundskontor. I det daglige vil det betyde ansvar for:

  • Personaleledelse af den samlede enhed, herunder udvikling af medarbejdernes kompetencer
  • Strategisk sparring med øverste politiske og administrative ledelse om IT og retning for IT-udvikling i hele organisationen
  • Overordnede prioriteringer af IT-projekter og indsatser
  • At følge den teknologiske udvikling
  • Store og afgørende aftaler og kontrakter med leverandører ift. længerevarende projekter
  • Økonomi på IT-området
  • Samarbejde med ledelsen af BUPL’s A-kasse og lokale ledere om IT-løsninger
  • Indstillinger til politiske beslutninger, og oplæg herom til den politiske ledelse
  • GDPR og BUPL’s sikkerhedsgruppe.

Baggrund og kvalifikationer

Du har en IT-faglig uddannelse eller tilsvarende erfaring fra arbejde med IT. Du har erfaring med ledelse af IT, meget gerne i en lignende organisation. Du motiveres af at skabe forandring og succes på IT-området til gavn for organisationen.

Du har lyst til at anvende dine kompetencer i et nyt lederjob i BUPL, hvor du bringer din erfaring fra ledelse af en IT-enhed, strategisk IT-tænkning og styring af økonomi på IT-området i spil. Du kan motivere dine medarbejdere, så I sammen kan fortsætte den høje standard af såvel drift som udvikling med dig som inspirator og spydspids.

Vi forestiller os, at du er systematisk, struktureret og kvalitetsbevidst samt er en stærk og troværdig kommunikator både mundtligt og skriftligt, som blandt andet kan formidle tekniske aspekter på en letforståelig måde, så de politiske beslutningsoplæg forstås og understøttes af din viden.

Om os

I IT-enheden er vi i alt 18 medarbejdere, som er opdelt i team der håndterer support, drift og udvikling. Support og drift ledes fagligt af en teamleder. Vores samlede opgaver dækker behovsafklaring og implementering af en lang række IT-løsninger, samt at understøtte organisationerne med IT-værktøjer til ca. 700 brugere på 12 lokationer, fordelt på forbundskontoret, lokale i fagforeninger og i A-kassen. Vores systemportefølje består bl.a. MS-CRM, Office 365, Modulus og GetOrganized – alle systemer, der er implementeret indenfor de seneste par år.

I IT-enheden på BUPL’s forbundskontor har vi en uformel omgangstone. Vi har i huset en god kantineordning samt personaleforening med diverse kulturelle og sportslige aktiviteter.

Er du parat til at tage ledelse på IT i BUPL, så send os en ansøgning.

For yderligere oplysninger

Kontakt vicedirektør Klaus Froberg: 4014 6143.

Ansøgning

Send din ansøgning til BUPL, HR via e-mail jobibupl@bupl.dk senest den 6. maj 2020 kl. 10.00. Vi forventer at gennemføre første samtalerunde den 15. maj 2020 og anden samtalerunde den 20. maj 2020. Mellem samtalerunderne vil du skulle gennemføre en personlighedstest og løse en skriftlig opgave.
 


BUPL er en forhandlingsberettiget organisation for 65.000 pædagoger og klubfolk, der arbejder I daginstitutioner, klubber, skoler, biblioteker, dagcentre m.v., samt for de pædagogstuderende. På forbundskontoret er ansat 130 medarbejdere, som servicerer BUPL’s medlemmer samt valgte og ansatte i 12 fagforeninger.

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
Sundkrogskaj 20
2100 København Ø.
Tlf: 3546 5000

Gem job

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
Publiceret: 20. april 2020

Arbejdssted

Location København