Pro­jek­t­che­fer til Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT)


Har du sort bælte i disciplinen it-projektledelse, kan dokumentere dine succeser, har erfaring med at rådgive og coache i projekter og kunne du tænke dig at arbejde med faglig ledelse af projektledere i nogle af de største offentlige sundhedsteknologiske it-projekter, så er du en af de 2 projektchefer, som vi søger i CIMT.

Din hverdag hos os

Som projektchef i CIMT vil du indgå i sektionen Projekter, og være ansvarlig for den faglige ledelse af projektledere med projekter i én af sektionens projektporteføljer – Sundhedsplatformen, Systemer og Infrastruktur.

Sammen med den anden projektchef og sektionschefen vil du være en del af det faglige ledelses- og udviklingsforum i sektionen.

Sektionen er på i alt 29 projektledere og 2 projektchefer. Vi arbejder for at gøre en forskel for Region Hovedstadens hospitaler og patienter og navigerer i et strategisk felt med mange interessenter og høj kompleksitet. Vores projektmodel i CIMT er inspireret af PRINCE2, og vi arbejder med agil udvikling og efter agile principper med hospitalerne for bordenden. Vi vægter faglighed højt og vores ambition er at blive endnu bedre.

Det er en del af din succes, at vi i fællesskab sikrer endnu højere kvalitet i vores projektleverancer, smidig håndtering af hospitalernes ønsker og evnen til at være en stabil sparringspartner. Du er med projektlederne on-location og tæt på det faglige projektsamarbejde, og sikrer at alle projekterne i din portefølje kører succesfuldt. 

Sektionen ledes af en sektionschef med personaleansvar for alle sektionens medarbejdere, herunder også projektchefer samt det overordnet ansvar for den faglige ledelse.

Som projektchef sikrer du et tæt samarbejde med især projektledere, styregrupper, PMO og den faglige ledelse i sektionen.

CIMT’s projektportefølje er varieret og rummer både programmer og projekter af høj bevågenhed, tværregionale projekter samt Sundhedsplatforms-projekter, der afvikles i samarbejde med Region Sjælland.

Porteføljen af Sundhedsplatformsprojekter indeholder blandt andet medicinoptimering, som forbedrer funktionalitet i sundhedsplatformen for klinikere og MinSP som forbedrer app og webløsning til borgerne. Porteføljen tæller også projektet Kliniske Kvalitetsdatabaser, som skal sikre bedre grundlag for kvalitetsudvikling ved at forbedre indberetningerne til de kliniske kvalitetsdatabaser, udvikle nye integrationer og rapporter som viser klinikerne status på indberetningerne.

Porteføljen af Systemprojekter indeholder store komplekse projekter og programmer som blandt andet RIS/PACS, som udvikler og optimerer den billeddiagnostiske systemportefølje samt CIMT Byggeprogrammet som sikrer, at regionens hospitalsbyggerier succesfuldt bliver projekteret, opført og idriftsat med it-infrastruktur, it- og medicoteknisk udstyr og telefoni.

Porteføljen af infrastrukturprojekter indeholder blandt andet National Digital Identitet og Signatur, som understøtter næste generation af Danmarks digitale infrastruktur ved implementeringen af nationale standarder som MitID og Nemlogin-3. Herudover indeholder porteføljen programmet Digital Arbejdsplads, som opgraderer alle regionens pc’er til en sikker og agil platform, herunder implementering af Tynde Klienter til hospitalerne.  

Dit ansvar og dine opgaver som sparrende og initiativrig projektchef:

 • Udvikling og optimering af faglig ledelse i samarbejde med den fagligledelse i sektionen
 • Sikre faglige input til sektionschefen i forhold til planlægning af sektionens projektlederkabale
 • Lede den faglige udvikling sammen med den enkelte projektleder og sikre at projektlederne har de rette faglige kompetencer
 • Sikre at den projektstyringsmæssige faglighed er best practice i samarbejde med sektionschef, den faglige ledelse og PMO
 • Kvalitetssikre de styringsmæssige leverancer fra projekterne, herunder overholdelse af KPI’er
 • Afholde 1:1 med projektlederne, herunder ad hoc sparring og faglig coaching
 • Sikre faglige input til sektionschefen til afholdelse af MUS

Du får en afgørende rolle som faglig projektchef og derfor forventer vi, at du:

 • har dokumenteret erfaring som senior it-projekt- eller programleder, og gerne med erfaring fra en lignende stilling
 • har dokumenteret erfaring fra succesfuld gennemførsel af store projekter eller programmer
 • har relevante projektledercertificeringer, og som minimum PRINCE2 og MSP
 • er struktureret og velbevandret i gængse it-udviklingsprocesser (Vandfald og Agil – gerne SAFe) og har en velfunderet balance mellem teori og praksis
 • har indgående erfaring med ledelse og faglig sparring i projekter, og med fordel faglig sparring af it-projektledere
 • har erfaring med at navigere i komplekse politiske organisationer, herunder evnen til at kunne agere i forhold til it-udviklingsprocesser, it-arkitektur, miljøer og systemer
 • brænder for faglig ledelse, har gennemslagskraft og personligt lederskab

Vi tilbyder dig

Som projektchef hos os kommer du til, at få muligheden for at udvikle dig fagligt og personligt. Vi udfordrer dig med strategiske og komplekse opgaver, og din erfaringsbredde vil blive styrket gennem stærkt samarbejde og en central placering i organisationen. Vi har fokus på din udvikling og arbejder med best practice metoder og rådgivning. Sammenhold og løbende erfaringsudveksling i vores sektion er af stor betydning, og dine meninger og faglige input bydes velkommen.

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår er med udgangspunkt i gældende overenskomst med mulighed for forhandling af eventuelle tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Arbejdstiden er 37 timer i gennemsnit pr. uge, og dit ansættelsessted vil på Lyngbyvejen 28, 2100 København Ø.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte sektionschef Lena Petersen på telefon 42 47 02 08 eller på mail lena.petersen@regionh.dk eller enhedschef Kim Michael Hansen på telefon 20 42 72 88 eller på mail kim.michael.hansen@regionh.dk.

Forventet startdato er snarest muligt.

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis online hurtigst muligt og senest den 30. august 2020. Vi indkalder til samtaler løbende, og der vil indgå test i rekrutteringsforløbet. Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Gem job

Region Hovedstaden - Center for It, Medico og Telefoni
Publiceret: 24. maj 2020

Arbejdssted

Location København