Statens Ad­mi­ni­stra­tion søger erfaren it-pro­jekt­le­der

 

Har du erfaring med it-projektledelse, styring af en portefølje af it-systemer og samarbejde med leverandører? Så har vi et spændende job hvor du bliver en kernemedarbejder i styring og udvikling af Statens Administrations it-landskab.

Statens Administration er et shared servicecenter og har som hovedopgave at levere løn- og regnskabsydelser for vores ca. 160 statslige kunder og deres 55.000 ansatte. Vi har et omfattende og voksende it-landskab bestående af en række it-systemer der løbende skal administreres, vedligeholdes og udvikles. I vores tværgående kontor Kunder og Kvalitet, har vi det samlede ansvar for styrelsens it-portefølje. Vi har et vedvarende fokus på, at it-landskabet understøtter en sikker og stabil drift, samt udvikles i overensstemmelse med styrelsens strategi og mål.  

Om jobbet

I Statens Administration anvender vi eksterne leverandører til at levere vores it-infrastruktur og systemer. Vi søger nu en person, der kan være med til at varetage rollen som it-projektleder samt håndtere den daglige it-portefølje og leverandørstyring. Opgaverne strækker sig fra it-anskaffelses- og udviklingsprojekter, leverandørstyring, håndtering af interne interessenter samt løbende governance på it-området. Projektstyring i Statens administration er baseret på Statens it-projektmodel. Som projektleder vil du være overordnet ansvarlig for projektets planlægning og gennemførsel, i et tæt samarbejde med relevante it-medarbejdere og forretningen. Anskaffelsesprojekter og indgåelse af aftaler med leverandører foregår typisk via udbud, og vi anvender typisk SKI-aftaler. Det vil være din opgave at tilrettelægge udbudsprocessen samt indhente informationer fra relevante fageksperter og udfylde udbudsmaterialet.

Du vil desuden få opgaven som forretnings- og leverandøransvarlig på et eller flere it-systemer. I denne rolle varetager du den løbende koordinering og kontakt mellem Statens Administration og leverandøren. Du vil have et tæt samarbejde med den it-ansvarlige for det pågældende system samt forretningen. I struktur og styring af IT-området har vi ladet os inspirere af ITIL, og du forventes at arbejde ind i det nuværende setup. Det er dog også forventningen, at du kan være med til at udbygge og styrke governance på it-området.

Dine primære opgaver bliver således at:

  • Agere it-projektleder på anskaffelses- og udviklingsprojekter
  • Varetage leverandørstyring herunder følge op på drift, fremdrift og leverancer
  • Håndtere forretningen og øvrige interne interessenter
  • Opretholde og videreudvikle en hensigtsmæssig styring og governance af it-porteføljen

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forventer, at du har nogle års praktisk erfaring med opgaver af lignende art. Vi vil især lægge vægt på:

  • Erfaring med projektledelse gerne via agile metoder
  • Erfaring med udbudsforretninger og viden om udbudsregler i staten
  • Evne til at kommunikere og formulere dig klart både i skift og tale
  • At det er naturligt for dig at arbejde selvstændigt, at prioritere og planlægge dine opgaver

Opgaverne afhænger i høj grad af de forretningsmæssige behov og projekter der opstår, og du kan derfor forvente en omskiftelig og varieret hverdag. Du skal være klar til nye udfordringer, og have mod på at blive kastet ud i opgaver hvor løsningen ikke er defineret på forhånd.

I stillingen kommer du til at sidde i spændingsfeltet mellem it og forretningen, og du skal derfor evne at forstå tekniske problemstillinger og forklare dem på en forståelig måde. Evnen til at kommunikere klart, agere serviceminded, samarbejde og opbygge stærke relationer er vigtige forudsætninger for at lykkes.

Og hvem er vi så?

Statens Administration er en del af Finansministeriet, og du vil blive tilknyttet Team Optimering og Kvalitet som bl.a. har ansvar for drift, support og udvikling af styrelsens it-systemer. Vi er et dynamisk og kreativt team, men vi prioriterer også et godt arbejdsmiljø og sociale arrangementer. Det er vigtigt for os, at du har lyst til at blive en del af vores stærke fællesskab. 

Vores ambition er at levere værdi gennem vores høje faglighed og evne til at forstå forretningens behov.  Du skal derfor brænde for at være med til sikre god service og sikker drift i Statens Administration.

Statens Administration er en styrelse i Finansministeriets koncern. Vi lægger vægt på en flad og direkte ledelsesstruktur – og så tror vi på, at gode ideer skal afprøves.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Per Helmer Roos, tlf. 40 90 60 94 eller teamleder Niels-Christian Pallisgaard Aaen, tlf. 33928249.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for individuel forhandling alt efter kvalifikationer.  

Tjenestestedet er Arsenalvej 33 i Hjørring.

Det er en forudsætning for din ansættelse, at du kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse under hele din ansættelse.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Ansøgning

Du søger stillingen via linket her på siden senest den 15. maj 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 21-22. Forventet tiltrædelse den 1. august 2020 eller snarest muligt derefter.

Statens Administration opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Rollemodel for effektiv administration

Statens Administration er et fælles servicecenter, der sørger for effektiv administration i staten. Vi tager os blandt andet af lønudbetaling og regnskab for 160 statslige institutioner, som spænder fra store ministerier til små museer.

Som medarbejder i Statens Administration er du med til at sætte standarder for modernisering, automatisering og innovation i den offentlige sektor. Du skaber samtidig værdi for vores kunder, som får tid til at fokusere på deres kerneopgaver.

Statens Administration er en arbejdsplads, hvor du kan udvikle dit potentiale i et stærkt fagligt fællesskab præget af nysgerrighed, kreativitet og løbende forbedring af vores måde at løse opgaver på.

Statens Administration ligger i Hjørring og er en styrelse under Finansministeriet.
 

Gem job

Statens Administration
Publiceret: 29. april 2020

Arbejdssted

Location Hjørring