Ap­pli­ca­tion Manager til Læ­ge­mid­delsty­rel­sen

 

Vi søger en Application Manager til Lægemiddelstyrelsens nye portefølje af forretningsapplikationer.

Lægemiddelstyrelsen ibrugtager i efteråret 2020 vores nye forretningsapplikationsplatform baseret på Microsoft Dynamics 365. Herpå er der udviklet IT-understøttelse af vores forretningsområder som lægemidler, virksomhedstilladelser og -registreringer, inspektioner, apoteksbevillinger, prisloftsadministration m.fl. Forretningsapplikationsplatformen er et centralt element i den digitale transformation af forretningsprocesser, beslutninger og arbejdet mod en endnu mere datadrevet Lægemiddelstyrelse.

Om os

Du bliver en del af enheden Forretnings-IT og Digital Transformation, som pt. består af en enhedsleder, to teamledere og 18 medarbejdere. Forretnings-IT og Digital Transformation er organiseret i to teams med hver sin teamleder. Det ene team retter fokus mod projektporteføljen, udviklingsopgaver og de daglige driftsopgaver. Du vil indgå i det andet team, som har primære opgaver med strategisk fokus, herunder design af IT-arkitektur, samarbejde med eksterne leverandører, informationssikkerhed og kvalitet.

Application Management er en ny funktion i enheden. En vigtig del af opgaven bliver derfor at etablere rammerne for funktionen i form af processer, organisering, governance mv. I første omgang i forhold til forretningsapplikationsplatformen, men på sigt vil Application Management-funktionen blive udbredt til flere tværgående applikationer under de rammer, der defineres.

Vi arbejder løbende på at effektivisere den samlede IT-leveranceorganisation. Hele organisationen har været igennem en omfattende lean-transformation. I implementeringsprojektet har vi arbejdet efter en agil metode, og nu ønsker vi at etablere applikationsforvaltning med afsæt i de agile principper. Al drift og udvikling er outsourcet til forskellige leverandører.

Dit arbejde 

Application Management-funktionen vil have en koordinerende rolle med ansvaret for vedligehold og videreudvikling af applikationsporteføljen for at sikre, at applikationerne opfylder forretningsbehovet og Lægemiddelstyrelsens IT-strategi. Det vil ske i tæt samarbejde med de respektive forretningsområder, projektledere, arkitektur-, sikkerheds- og kvalitetsfunktionerne i Forretnings-IT og Digital Transformation samt eksterne leverandører af drift, vedligehold, softwareudvikling og support.  

Du får ansvaret for at sikre en stabil og vedligeholdt platform med tilhørende forretningskomponenter, der understøtter Lægemiddelstyrelsens virke. Du får en overordnet og tværgående rolle, der indebærer overblik over alle aktiviteter relateret til platformen og dens forretningskomponenter. Sammen med arkitekterne vil det blive din opgave at sikre sammenhæng i de forretningskomponenter, der er implementeret på platformen, samt mellem projekter og opgaver relateret hertil.

Dine primære arbejdsopgaver vil omfatte, at:

 • Definere rammerne for funktionen og implementere disse
 • Styre, koordinere og prioritere aktiviteter relateret til applikationsporteføljen, herunder at fastlægge indhold i sprints og releases
 • Have overblik over opgaver og projekter relateret til platformen
 • Bidrage til analyse, projektoplæg og kravspecifikationer
 • Deltage i projekter, der involverer ændringer relateret til platformen, evt. selv i rollen projektleder,
 • Være opgaveansvarlig for de aktiviteter, hvis kompleksitet og omfang ikke kræver en projektleder
 • Facilitere og koordinere afklaringer af ændringer, fra behov til løsningsdesign
 • Koordinere med leverandører ved ændringer til platformen, f.eks. ifm. design, konsekvensvurdering, estimat eller implementering af konkrete ændringer til platformen
 • Samarbejde med leverandører og forretningsenhederne ved support af platformen ved anvendelse af ITIL-processer
 • Sikre fremdrift på opgaver ift. tid og økonomi
 • Kvalitetssikre dokumentation, som er udarbejdet både på dansk og engelsk

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer

Din uddannelse er ikke afgørende, men det vil være en fordel hvis du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, eksempelvis cand.it eller lignende. Det vil yderligere være en fordel, hvis du har en erfaring med Microsoft Dynamics.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

 • Motiveres af at yde god service og levere de aftalte resultater til tiden
 • Hurtigt formår at komme ind til kernen af et problem og finde løsningen – både selvstændigt og i samarbejde med andre
 • Har stærke kommunikations- og dokumentationsevner på skrift og i tale på dansk
 • Er kvalitetsbevidst, pligtopfyldende, vedholdende og proaktiv
 • Er selvstændig, struktureret og trives i specialistrollen
 • Har erfaring med projektledelse
 • Har erfaring fra et lignende job med en agil tilgang til applikationsforvaltning

Vi tilbyder 

En hverdag fyldt med humor, godt kollegialt samarbejde og fyldestgørende arbejde. Vi er ambitiøse hvad angår vores vigtigste aktiv, nemlig vores medarbejdere! Vi vil være en fantastisk arbejdsplads. Vi har haft succes med implementering af en performance- og forbedringskultur og har igennem de seneste godt to år drevet en ambitiøs lean-transformation.

Løn og ansættelsesvilkår  

Ansættelsen sker enten i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation, eller efter gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S-fællesoverenskomsten), og den til enhver tidgældende organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/Stat.  

Det er en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicinalvirksomhed, har du dog en vis periode til at afvikle disse aktier.

Kontakt os gerne  

Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte Yulia Hestbæk på tlf. 2374 5017 eller Sune Maaholm på tlf. 4123 5901. 
Du kan læse mere om Lægemiddelstyrelsen på www.lmst.dk. Se også vores videoer om Lægemiddelstyrelsen som arbejdsplads på YouTube.

Er du interesseret? 

Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 22-23. 

Om Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundheds- og Ældreministeriet og myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg samt administration af apoteksstrukturen. Vores mission er effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og medicinsk udstyr til gavn for patienter og samfund. Vi er ca. 475 medarbejdere og i samarbejde løser vi en vigtig opgave på grundlag af dansk og europæisk lovgivning og med øje for opdragsgivere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi indgår i den forbindelse i en række europæiske og internationale samarbejder og stræber efter at indtage en ledende rolle på europæisk plan.

Vores vision er at være en styrelse i europæisk topklasse med meningsfuldt arbejde, høj faglighed og udviklingsmuligheder i balance med gode fysiske rammer og fokus på sundhed og medarbejdertrivsel.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Gem job

Lægemiddelstyrelsen
Publiceret: 30. april 2020

Arbejdssted

Location København S