It-sy­stem­ko­or­di­na­tor til vagt­plan­læg­nings- og tje­ne­ste­tids­sy­stem til Udvikling og For­valt­ning i Center for IT og Di­gi­ta­li­se­ring


Vil du i samarbejde med dygtige kolleger have ansvaret for videreudviklingen af vores systemer i en samfundsbærende institution med mere end 4.000 medarbejdere? Vil du være med til at sikre, at kriminalforsorgen udnytter løsningen optimalt? Er du engageret og selvstændig med god forståelse for bl.a. logikker og struktur i vagtplanlægnings- og tjenestetidssystem og forretningsbehov? Hvis svaret er ja, er du måske vores nye it-systemkoordinator.

Vi giver dig mulighed for at komme med på en digital transformationsrejse, hvor vi sammen skal opbygge en faglig stærk it-organisation, der i tæt dialog med forretningen skal sikre en effektiv, moderne og specialiseret it-understøttelse af kriminalforsorgens virksomhed og vores mange daglige brugere.

Dine opgaver

Som it-systemkoordinator for bl.a. kriminalforsorgens vagtplanlægnings- og tjenestetidssystem vil du skulle agere bindeled mellem it, forretningen og it-leverandørerne. Du vil foruden opgaver forbundet med kvalificering og implementering af forretningskrav skulle agere it-projektleder for større ændringer til systemet. Vores vagtplanlægnings- og tjenestetidssystem bygger på PDC’s RMS-system, og du vil skulle spille en afgørende rolle i at sikre, at vi fastholder en høj kadence på leverance af ændringsønsker til forretningen.

Med over 4000 ansatte, hvoraf mange medarbejdere dagligt møder på job i overensstemmelse med vagtplaner, er vores vagtplanlægnings- og tjenestetidssystem et centralt og forretningskritisk system for kriminalforsorgen. 

Foruden at forvalte og drive it-projekter relateret til vores vagtplanlægnings- og tjenestetidssystem vil du skulle varetage forvaltningen af en række mindre it-systemer.

Du får bl.a. ansvaret for at:

  • I samarbejde med en kollega forvalte og sikre løbende videreudvikling af kriminalforsorgens vagtplanlægnings- og tjenestetidssystem,
  • varetage it-projektledelsen af større ændringer til systemet,
  • facilitere samarbejdet med forretningen,
  • sikre solid og vedholdende leverandørstyring,
  • sikre mest mulig forretningsværdi og compliance for budgettet, og
  • facilitere superbrugernetværk.

Som led i vores transformation arbejder vi aktivt med at gøre brug af agile udviklingsprincipper og styringsværktøjer. Vores leverandør af vagtplanlægnings- og tjenestetidssystem arbejder ligeledes agilt, og vi samarbejder med leverandøren om at udvikle nye funktionaliteter til systemet, som understøtter kriminalforsorgens behov.

Du vil være en del af vores enhed Udvikling og Forvaltning og referere til enhedslederen for HR- og det administrative domæne. Som it-systemkoordinator får du en afvekslende arbejdsdag i et arbejdsmiljø præget af en rar omgangstone og engagerede kolleger.

Hvem er du?

Du har en god forståelse for it-understøttelse af forretningsbehov samt en god teknisk og logisk forståelse for vagtplanlægnings- og tjenestetidssystem – eller logisk sans og evne til at sætte dig ind i et kompliceret område.

Du ønsker at arbejde med videreudvikling af løsningen i samarbejde med en stærk organisation og du har samtidig lyst til at arbejde som it-projektleder på større ændringer til samme system.   

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forestiller os, at du fx har en it-uddannelse eller en akademisk generalistuddannelse kombineret med erfaring inden for videreudvikling og forvaltning af it-løsninger – gerne løsninger relateret til vagtplanlægning og tjenestetid. Du har eksempelvis en baggrund som systemejer/systemforvalter, service level-manager, service manager, application-manager, it-projektleder eller tilsvarende funktion, hvor du har arbejdet i feltet mellem it og forretningsprocesser og leverandører.

Det er en fordel, hvis du har arbejdet med eller har kendskab til administrativ sagsbehandling i det offentlige - men det er mindst lige så vigtigt, at du har mod på at lære det.

Du vil få en bred kontaktflade med forskellige personalegrupper i kriminalforsorgen og med vores it-leverandører. Det er derfor afgørende, at du er god til at opbygge og vedligeholde gode relationer med fokus på at skabe værdi for forretningen. Du skal i den forbindelse kunne kommunikere med personer, der ikke har it-faglig baggrund.

Derudover forestiller vi os, at

  • det er naturligt for dig at arbejde selvstændigt, at prioritere og planlægge dine opgaver og levere dem til tiden i god kvalitet, og
  • du er en dygtig facilitator, der er i stand til at omsætte behov til effektive og brugbare løsninger til gavn for forretningen.

Da kommunikation er vigtigt for at lykkes med opgaven, og da vores organisation stiller krav til skriftlige produkter, at det vigtigt, at du kan formulere dig flydende, klart og tydeligt på dansk.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et spændende job i en ambitiøs organisation i rivende udvikling med en bred vifte af opgaver og projekter, et godt arbejdsmiljø og dygtige kolleger.

Center for IT og Digitalisering har for nyligt gennemført en omlægning af sin organisation, og står nu overfor at styrke it og digitaliseringen i kriminalforsorgen.

Du får en afvekslende arbejdsdag med en blanding af planlagte opgaver og af og til akutte opgaver, der kræver hurtig omstilling og indsats. Vi har et godt arbejdsmiljø præget af en positiv omgangstone og engagerede og kompetente kolleger. Vi stiller krav til hinanden, og hjælper hinanden til, at vi i fælleskab kommer i mål med opgaverne.

Vores arbejdsplads er centralt beliggende på Christianshavn tæt på metro og de nye inderhavnsbroer.

Om os

Stillingerne er placeret i Udvikling og Forvaltning, som er en del af Center for IT og Digitalisering, der er et af fire centre i Direktoratet for kriminalforsorgen. I Center for IT og Digitalisering er vi ca. 70 medarbejdere, der er opdelt i fire enheder: IT Service, Strategi og Styring, Udvikling og Forvaltning samt Databeskyttelse og Informationssikkerhed. Center for IT og Digitalisering beskæftiger sig bl.a. med it-udviklingsprojekter, drift, infrastruktur, it-sikkerhed, databeskyttelse og informationssikkerhed samt systemforvaltning og vedligehold.

Center for IT og Digitalisering deltager som en vigtig aktør i de mange projekter, som indgår i det 4-årige udviklingsprogram under kriminalforsorgens flerårsaftale 2018-21.

Udvikling og Forvaltning består af en fagchef, to enhedsledere og 17 medarbejdere.

Enheden arbejder bl.a. med videreudvikling af kriminalforsorgens systemportefølje, test, og driver it-udviklingsprojekter. Et af enhedens fokusområder i 2020 bliver at styrke og professionalisere systemforvaltningen med et løbende fokus på at øge forretningsværdi, brugerinddragelse og leverandørstyring.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til overenskomsten for akademikere i staten med indplacering som fuldmægtig eller specialkonsulent. Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du ansat i henhold til Finansministeriets overenskomst med HK/STAT og OAO-S-fællesoverenskomsten.

Der vil herudover være mulighed for at forhandle tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansættelsesområdet er Direktoratet for kriminalforsorgen. Arbejdsstedet er Direktoratet for kriminalforsorgen, Strandgade 100, 1401 København K.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhedsleder Janus Andersen på telefon 72 55 94 47 eller pr. mail janus.andersen@krfo.dk.

Ansøgning

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring samt andet relevant materiale sendes elektronisk via knappen ”Søg jobbet her”. Ansøgningsfristen er den 24. maj 2020.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Gem job

Kriminalforsorgen
Publiceret: 1. maj 2020

Arbejdssted

Location København