Teamleder til it-in­fra­struk­tur team


Kan du danne dig det store overblik over en kompleks it-infrastruktur? Kan du proaktivt gå forrest og sammen med dit team sikre en veltilrettelagt drift? Så læs videre her.

Ansøgningsfristen er blevet forlænget på grund af coronakrisen.

Danmarks Domstole står i de kommende år foran en modernisering og udskiftning af flere it-systemer, der har stor betydning for arbejdet i retterne. Samtidig skal vi sikre stabilisering af vores eksisterende systemer. Domstolsstyrelsen er derfor i fuld gang med at styrke vores it-organisation.

Vi søger nu en teamleder, der har det store overblik over en kompleks infrastruktur og kan sikre, at den vedligeholdes, tilpasses og opgraderes i takt med den teknologiske udvikling, så vi altid kan tilbyde retterne en stabil og sikker drift.

Vi tilbyder dig en spændende stilling,

  • hvor du får det faglige ansvar for 8 specialister/teknologiejere inden for servere, netværk, print, pc-management, kommunikationsløsninger og sikkerhed – og vi er i gang med at ansætte flere
  • i et alsidigt fagligt miljø med stor kontaktflade til bl.a. vores leverandører og kollegaer i Center for IT m.v.
  • på en uformel og udviklingsorienteret arbejdsplads, der lægger vægt på høj faglig standard, professionalisme og ikke mindst arbejdsglæde.

Du sikrer det store overblik over infrastrukturen og holder den i god form

Du bliver en del af Domstolsstyrelsens Center for IT, som består af fire enheder: It-drift, It-fagsystemer, It-projekter og It-udvikling. Du ansættes i It-driftsenheden, som sikrer en stabil og sikker it-drift for de ca. 2.500 brugere ved domstolene. Vi er opdelt i to teams - et infrastrukturteam og et supportteam, der ledes af hver sin teamleder. Som teamleder for infrastrukturteamet refererer du til it-driftschefen. Personaleledelsen af teamet er placeret hos it-driftschefen, mens du vil have den faglige ledelse.

Sammen med teamet skal du sikre en optimal driftsplanlægning. Du skal også sikre, at udviklingsprojekterne rådgives om tilrettelæggelsen af en optimal drift, så beslutninger vedrørende drift træffes på et solidt teknisk og fagligt fundament. Endelig skal du og teamet bistå dit søsterteam med 3rd level supportsager.

Du vil få til opgave at etablere et årshjul for løbende driftsaktiviteter. Med udgangspunkt heri skal du sikre, at teknologi udskiftes, og softwarerammeværk opdateres, inden de forældes. Du skal desuden sikre, at kritiske applikationer og komponenter overvåges.

Du skal desuden sikre overblik over den anvendte kapacitet, og at kapacitet kun er tilgængelig, når den er efterspurgt. Dette gælder både for teknisk kapacitet og for licenser.

I forbindelse med udviklingsprojekterne vil du blive inddraget i review og godkendelse af tilbud fra leverandører. Du skal endvidere udføre en række administrative opgaver som f.eks. fakturagodkendelse og tilrettelæggelse af vagtplaner.

Dine primære opgaver vil være at:

  • Sikre koordinering og prioritering af det daglige arbejde på taktisk og operationelt niveau.
  • Sikre leverancer af kapacitet og miljøer til udviklingsprojekter samt rådgivning om driftsmæssige forhold, så vores kommende fagsystemer kan driftes stabilt
  • Skabe grundlag for overvågning af infrastrukturen, så fejl kan identificeres før brugerne bliver ramt af nedetid
  • Sikre fremdrift på udskiftning af legacy og implementere forbedringstiltag i den eksisterende it-infrastruktur
  • Sikre compliance på administrative funktioner, f.eks. licenser.

Danmarks Domstoles infrastruktur består primært af teknologi fra Cisco og Microsoft. Den daglige drift udføres af vores it-driftsleverandør, der på vores anvisning udfører teknisk implementering af ændringer. Vores fagsystemer vedligeholdes af vores applikationsleverandør. Vi har en cloud first strategi, og gør derfor i stigende grad brug af løsninger i Azure, hvor testmiljøer og release pipeline håndteres. Størstedelen af vores fagsystemer er bygget på ældre legacy teknologi, som over de kommende år står over for en udskiftning, samt nyere egenudviklede applikationer.

Du leder opgaverne i mål med succes

Vi forestiller os, at du har en længerevarende it-uddannelse kombineret med erfaring inden for de beskrevne opgaver. Du har således en bred viden om og erfaring med mange forskellige teknologier, komponenter og services on-premise og i cloud i hele it-stakken. Du har erfaring som teamleder for tekniske specialister, og du formår at motivere og videreudvikle dit team fagligt.

Du har stor erfaring med styring af og koordinering af opgaver med flere leverandører og egne medarbejdere, og du formår at holde fokus på fremdrift, indtil målet er nået. Du er i stand til at spotte, hvor vores processer kan forbedres og indgå i dialog med procesejerne herom. Du er i stand til at lede opgaver af varierende størrelse i mål med succes.

Som person er du tillidsvækkende, troværdig og ser samarbejde som en naturlig del af din opgaveløsning. Du er åben og lyttende og i stand til at træffe beslutninger og stå fast på dem. Det gælder både for tekniske valg og prioritering af opgaver.

Derudover er det naturligt for dig at arbejde selvstændigt, at prioritere og planlægge dine opgaver og levere dem til tiden.

Det er vigtigt, at du formulerer dig flydende, klart og tydeligt på dansk - i både skrift og tale.

Løn og ansættelsesvilkår

Der er tale om en stilling som specialkonsulent efter Finansministeriets overenskomst med AC. Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du ansat i henhold til Finansministeriets overenskomst med HK/STAT og OAO-S-fællesoverenskomsten. Der vil kunne forhandles et pensionsgivende kvalifikationstillæg, hvis størrelse vil afhænge af erfaring og kvalifikationer.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Mere om os og stillingen  

Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til it-driftschef Michael Kalmberg på tlf. 22 60 73 76.  

Du kan læse mere om Domstolsstyrelsen, Danmarks Domstole og vores vision, værdier og mål på www.domstol.dk. Her kan du også læse Danmarks Domstoles digitaliseringsstrategi.  

Ansøgningen  

Du sender din ansøgning online via ansøgningsknappen "Søg jobbet her" nederst på siden.

Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte cv, udtalelser og relevante eksamenspapirer (med karakterer) m.v.  

Vi skal have modtaget din ansøgning senest torsdag den 4. juni 2020, kl. 12.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold m.v.

Gem job

Domstolsstyrelsen
Publiceret: 22. maj 2020

Arbejdssted

Location København