Ser­vi­ce­min­ded og analytisk af­reg­nings- og kun­desup­por­ter til DataHub

 

Vær med til at varetage den daglige drift og sikring af datagrundlag til afregning til markedsaktørerne på det danske elmarked - så de oplever Energinet som en seriøs og professionel samarbejdspartner. Som vores nye kollega i afdelingen DataHub - Processer og Design kan du se frem til en spændende dagligdag i et omdrejningspunkt for el-engrosmarkedet. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

Store datamængder og stor ekstern kontaktflade

Sammen med dit team sikrer du, at netvirksomhederne indsender måledata i henhold til markedsforskrifter og i øvrigt medvirker til at validere kvaliteten af de modtagne måledata. Foruden kontrol af måledata, kontrollerer vi også korrekt tilknytning af såvel Energinets priselementer som tilknytning af afgifter, og afdelingen forestår hver måned beregning af engrosydelser mellem aktørerne, som årligt udgør et beløb på omkring 40 mia. kr. Endelig får du også opgaver i relation til opfølgning på kvaliteten af stamdata, ligesom der er mulighed for opgaver i relation til de mange verifikationsopgaver, vi gennem lovgivningen er pålagt.

For at lykkes i jobbet er det derfor vigtigt, at du evner at sætte dig ind i komplekse problemstillinger og er vant til at arbejde med kontroller. Du er struktureret og vedholdende i din opfølgning og er ikke bange for at gå i dybden med faktuelle problemstillinger. Da DataHub og markedsprocesserne er afgørende for et velfungerende elmarked, skal du være indstillet på, at lørdagsarbejde kan forekomme enkelte gange hen over et år, ligesom en fra dit team hver morgen i hverdage starter valideringen af nattens kørsler kl. 7.00.

Glæd dig til et varieret job, hvor du får en bred kontakt til mange typer aktører på det danske elmarked og med din professionalisme er med til at sikre, at Energinet opfattes som en kompetent og troværdig samarbejdspartner.

Imødekommende og detaljeorienteret med erfaring indenfor afregning

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men det er vigtigt, at du trives med at arbejde med tal og holde styr på store datamængder. Da vi arbejder i forskellige it-systemer, er det også vigtigt, at du har flair for IT og færdes hjemmevant i de gængse MS Office-programmer. Kendskab til det danske elmarkedet er en stor fordel.

Da vi har en tæt dialog med vores kunder, skal du være åben og imødekommende, ligesom du lægger vægt på at give kunderne en god oplevelse. Du har gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt. Da du holder styr på store datamængder, får du brug for både din analytiske sans og dit blik for detaljen. Vi har travlt, så derfor er det også vigtigt, at du har et godt overblik, er resultatorienteret og trives i et miljø med mange sideløbende opgaver. Du kan samarbejde med alle slags mennesker og bidrager til den gode stemning med godt humør og diplomatisk sans.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket 'send ansøgning', så vi har den senest 25. maj 2020. Vi forventer at holde samtaler 3. juni 2020 (1. samtale) og 8. juni 2020 (2. samtale). Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Per Bergstedt på telefon 22 12 07 72. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.


Energinet Datahub A/S ejer og driver DataHub - et centralt og uafhængigt it-system, der samler alle oplysninger om danskernes elforbrug og produktion. Vi sikrer afregning, standardiserede processer og ensartet kommunikation mellem aktørerne i elmarkedet. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN's verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne tillid og mod lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

 

Gem job

Energinet Forretningsservice A/S
Publiceret: 6. maj 2020

Arbejdssted

Location Fredericia