Tran­si­tion Manager til Statens It


Har du en solid erfaring med outsourcing af infrastruktur? Er du blandt de allerbedste til at sikre en succesfuld transition af en kundes basale it-drift til Statens It?

Om stillingen

I Statens It gennemføres der løbende flere større konsolideringsprojekter, og for tiden arbejdes der med insourcing af flere nye kunders basale infrastruktur.

Som Transition Manager i transitionsområdet har du ansvaret for relationen til den nye kunde, det vil sige alle kunderelaterede aktiviteter og kommunikation gennem transitionsforløbet.  Du er med til at sikre aftalegrundlaget, der fastlægger de økonomiske, tekniske og personalemæssige rammer samt den efterfølgende styring af projektgennemførsel og kundens it-drift indtil den afsluttende aflevering til vores driftsorganisation.

Du er ansvarlig for økonomien i transitionsprojektet og driftsøkonomien i transitionsperioden. Undervejs faciliterer du styregruppemøder og sikrer de nødvendige materialer og referater.

I transitionsforløbet har du personaleansvaret for eventuelle medarbejdere, der overflyttes til Statens It.

Om os

I Statens It leverer vi basal it-drift og services til statslige ministerier, styrelser og selvejende uddannelsesinstitutioner. Vi leverer løsningerne i et organisatorisk setup, hvor mennesker, processer, metoder og værktøjer er i højsædet.

Vores leverancemodel gør, at vi kan levere stærke løsninger til vores kunder, der er baseret på både kommercielle og Open Source teknologier. Vi er lige nu i en spændende udviklingsfase, hvor vi bl.a. implementerer en fælles statslig Cloud platform.

Statens It er en styrelse under Finansministeriet. Vi har hovedkontor i Ballerup i Storkøbenhavn, og satellitkontorer i både Aarhus og Sønderborg.

Om dig

Vi forventer, at du har

  • stor erfaring med transition management, kommercielle relationer, outsourcing eller lignende komplekse projekter med fokus på leverancestyring, konsolidering og sammenlægning af infrastruktur og systemer
  • en teknisk og forretningsmæssig forståelse, der sætter dig i stand til at kommunikere komplekse tekniske problemstillinger på en let tilgængelig måde med alle niveauer i organisationen
  • en relevant videregående it-uddannelse eller en solid faglig erfaring og gode resultater på området.
  • solid erfaring med programledelse og gerne med en PRINCE2 certificering

Du har en solid baggrund omkring kunder, program-/projektledelse, drift og teknik, der sætter dig i stand til at skabe og vedligeholde et overblik over komplekse projekter. Du er drivende og resultatorienteret i forhold til dine opgaver og er i besiddelse af gode forhandlingsevner. Du har stor erfaring i samarbejde og kommunikation med interessenter på mange planer og er i stand til at involvere de relevante i tide. Du holder hovedet koldt i pressede situationer, hvor du tager lederskab og finder frem til brugbare løsninger. Du har erfaring med personaleledelse og er god til at udvikle dine medarbejdere fagligt.

Du er analytisk og proaktiv og bidrager til udvikling og forbedring af vores metoder, procedurer og værktøjskasse.

Løn – og ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for individuel forhandling alt efter kvalifikationer.

Det er en forudsætning for din ansættelse, at du kan opnå og opretholde en sikkerhedsgodkendelse via PET under din ansættelse i Statens It.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Vil du vide mere? 

Så er du velkommen til at kontakte Transitionschef Ove Ludvigsen på tlf. 7231 1462, eller via mail til ove.ludvigsen@statens-it.dk.

Ansøgning

Send din ansøgning, CV og eventuelt andre relevante bilag via Statens eRekruttering senest den 28. maj 2020. Afhængigt af udviklingen i den aktuelle corona situation, kan det komme på tale at gennemføre 1. samtale via videomøde.

Statens It opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Statens It
Publiceret: 7. maj 2020

Arbejdssted

Location Ballerup