Tekniske testere som vil gøre en forskel og skabe succes

 

Er du klar til at tage et ansvar i udviklingen af fremtidens IT-løsninger til skattevæsnet, og sikre at vi får den bedste kvalitet igennem automatiserede test?

Test og kvalitetssikring er en afgørende del af de IT-løsninger, vi udvikler og gennem test sikrer vi høj kvalitet, så brugerne får de mest værdiskabende løsninger, der sikrer, at de identificerede gevinster bliver realiseret.

Kontoret som du vil blive en del af, indgår som en enhed i fagafdelingen Kvalitet og Udvikling, som har ansvar for den IT-tekniske del af Skatteforvaltningens IT-projektportefølje. Afdelingen består af i alt 7 kontorer med tætte snitflader, relationer og samarbejde med hinanden. De øvrige kontorer beskæftiger sig med sammenlignelige opgaveporteføljer tilknyttet programmer og projekter, ligesom kvalitetssikring i relation til IT-udviklingsopgaver også er forankret her. 

Som den første opgave vil du blive en del af One Stop Moms-projektet, som i dag er en af de største IT- udviklingsopgaver i Skatteforvaltningen. One Stop Moms er et EU-projekt, der skal opbygge en IT-løsning til sikring af lettelser til erhvervslivet og mere fair konkurrence på tværs af EU, samt nedbringe svindlen med moms. På længere sigt vil du skulle bruge dine kompetencer i relation til nogle af vores mange andre kommende udviklingsprojekter i Skatteforvaltningen.

Som teknisk tester i Udvikling OSM (One Stop Moms) bliver du en del af et agilt, tværfagligt team, med basis i agile arbejdsprincipper, hvor vi arbejder i korte sprints og med daglige stand-up møder. Du vil have mulighed for at præge den agile udvikling og at være med til at teste centrale IT-løsninger til fremtidens skattevæsen. Arbejdet vil være forankret i agile teams, hvor din nysgerrighed, ambition og evner til at udfordre ift. automatisering af test. 

Det er en vigtig del af opgaveløsningen at medvirke til at udfordre opgaver og løsninger, og der er derfor vigtigt, at du er nysgerrig af natur og trives i et uformelt, dynamisk og til tider hektisk miljø.

Om os

Vi er en innovativ og moderne arbejdsplads med attraktive arbejdsforhold i balance, god introduktion til opgaverne, og med plads til personlig udvikling.

I det daglige har vi en uformel omgangstone, og vi prioriterer den løbende sparring imellem medarbejdere imellem. Du vil i nødvendigt omfang kunne støtte dig op ad erfarne kolleger i både kontoret og i projekterne, og du vil derfor løbende kunne bygge videre på og skærpe dine kompetencer. 

Om jobbet

Du får en bred opgaveportefølje, der spænder fra kvalitetssikring af sprint-backloggen til testautomatisering af løsningen gennem hele projektets løbetid. I tæt samarbejde med dine kollegaer bliver du bliver ansvarlig for løbende at få forretningens krav testet på den mest hensigtsmæssige måde, hvilket bl.a. vil kræve, at du opnår en dyb forståelse for forretningsområdet.

Dine primære opgaver bliver at: 

 • Planlægge og gennemføre automatiseret test på unit/komponent, funktionel og accept niveau
 • Automatisere og vedligeholde regressionstest
 • Installere, konfigurere og vedligeholde værktøjer til testautomatisering og teststyring
 • Udarbejde og eksekvere testautomatiseringsscripts samt dokumentere testresultater
 • Sikre nødvendige testdækning ud fra risikobaseret testtilgang og testdesign teknikker
 • Sikre sporbarhed mellem krav, testcase og defects
 • Etablere og vedligeholde testmiljøer
 • Udarbejde eller fremskaffe testdata

Om dig

Du har en relevant uddannelse og gerne nogle års erfaring som teknisk tester, hvor du har arbejdet med automatisering af test. Måske er du udvikler, der elsker test og automatisering, så er det lige dig vi gerne vil arbejde sammen med. 

Du er vant til at arbejde i teams efter agile arbejdsmetoder, og det er en fordel, hvis du har erfaring med agil udvikling indenfor rammeværket SAFe.

Du er hurtig til at danne dig et overblik over et komplekst område og er brugerorienteret i din tilgang til IT-udvikling og IT-løsninger. Du har stærke analytiske og logiske kompetencer. Derudover arbejder du struktureret og har et godt øje for detaljen. Du er god til at kommunikere, og kan samarbejde på forskellige niveauer i en organisation, med eksterne konsulenter, samt med interessenter, der indimellem har forskelligartede ønsker.

Som person er du analytisk og udviklingsorienteret. Du er drevet af at levere brugerorienterede IT-løsninger i den aftalte kvalitet og inden for deadline.

Du er metodestærk indenfor test og har bredt kendskab til værktøjer til afvikling af automatiseret testafvikling. Det er en fordel, hvis du har arbejdet med:

 • Spock & Groovy
 • Geb
 • Gradle
 • Cucumber
 • Azure DevOps
 • HP ALM/QC
 • Jira
 • XRay

Du har desuden erfaring med opsætning og/eller konfigurering af teststyringsværktøjer.

Det er en fordel, hvis du er ISTQB-certificeret som Advanced Technical Test Analyst eller tilsvarende. 

Ansøgning og kontakt

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via linket ”Søg stillingen” senest den 29. maj 2020. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Marie With Jørgensen på tlf. 72373885 Send gerne din ansøgning hurtigt, da vi afholder samtaler løbende. Der vil indgå en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten, overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest og referencer. 

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. 
Dit arbejdssted vil på kort sigt være Østbanegade 123, 2100 København Ø. Men til sommer forventes arbejdsstedet at skifte til Udviklings- og Forenklingsstyrelsens nye fælles lokation på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. 

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’.  

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle IT-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende IT-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.  

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.  

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  


Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund  

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Med et job hos os får du derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har fokus på god ledelse på alle niveauer bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. 

Skatteforvaltningen består af syv styrelser med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet. Samlet har Skatteforvaltningen ca. 8.000 ansatte i hele Danmark. På www.skatteforvaltningen.dk kan du læse mere om de enkelte styrelsers kerneopgaver.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 13. maj 2020

Arbejdssted

Location København Ø