Erfarne udviklere, der vil arbejde med tek­no­lo­gi­er som Spring, Docker, Jenkins, TestNG, Maven, Jira

 

Vil du arbejde skulder ved skulder med vores dygtige full-stack teams og være med til at udvikle effektive værktøjer og løsninger der understøtter vores forretning?

Kan du se det store billede og tegne og udvikle en løsning, der imødekommer behovene for fx en tværgående rapporteringsløsning?

Har du forståelse for finansielle systemer og de udfordringer en organisation, der er i konstant bevægelse, står over for?

Som erfaren udvikler i et agilt miljø, får du en meget vigtig rolle i kvalitetssikringen og udviklingen af it-systemer til den danske skatteforvaltning, hvor bl.a. opkrævning, told og inddrivelsesområdet er i fokus i øjeblikket. Udviklingen foregår i sprint baserede slots efter agile principper. Vi arbejder med SCRUM i SAFe-rammeværket, hvilket betyder daglige stand-up’s, kanban boards og leverancer i continuous releases.

Vi bevæger os i den yderste frontlinje i forhold til implementering af værktøjer til understøttelse af continuous delivery og afsøger både nye metoder og værktøjer i vores bestræbelser på at skubbe grænserne.

Om jobbet som udvikler  

Som udvikler hos os bliver du en del af spændende og udfordrende arbejdsplads med højt til loftet og et innovativt team. Du indgår i en afdeling med såvel modellører som testmanagers og udviklere af automatiseret test m.fl. Vores opgave er at formidle budskabet om kvalitet og test og bistå med rådgivning om kvalitetssikring samt effektiv udvikling og test. Vi forestiller os som udgangspunkt, at du skal:

 • Udvikle nye værktøjer i blandt andet Java
 • Arbejde med teknologier som Spring, Docker, Jenkins, TestNG, Maven, Jira m.fl.
 • Styrke organisationens strategiske valg gennem udvikling og gennemførelse af hypotesetests
 • Bistå med rådgivning om softwarearkitektur og arkitekturvalg, der kan være med til at løfte kvalitetsniveauet i organisationens udviklingsprojekter
 • Arbejde med komplekse systemlandskaber

Vi forventer, at du har lyst til at flytte grænserne for udvikling i store og komplekse it-projekter og opbygge en unik erfaring med udvikling af værktøjer i en agil verden. Vi forventer ligeledes, at du har lyst til at bidrage med kvalitetssikring i agil udvikling efter SAFe principper og kan bidrage til at sikre, at udviklingsområdet er i konstant fokus og en naturlig del af den agile udvikling.

Om dig

Som person er du udadvendt og tillidsfuld og i stand til at engagere interessenter på forskellige niveauer i organisationen. Du er en god formidler, og du formår at balancere nye metoder med anerkendte fremgangsmåder.

Derudover forventer vi, at du:

 • Har solid erfaring med softwareudvikling
 • En stærk teknisk baggrund
 • Har interesse for Test Driven Development og andre best practices på udviklingsområdet
 • Har erfaring med at arbejde med integrationer
 • Har erfaring med it-arkitektur på såvel system- som forretningsplan
 • Har en god forståelse for udfordringer og styrker, der er forbundet med it-udvikling
 • Har kendskab til de nyeste værktøjer til effektivisering af udviklingsforløbet og sikre continuos release
 • Er stærkt engageret i agil udvikling og effektiv test, særligt i en agil kontekst
 • Kan bistå i mentoring af mindre erfarne kolleger

Om din nye arbejdsplads

Udviklings- og Forenklingsstyrelsens arbejde har indflydelse på alle danskeres liv og på al offentlig finansiering i Danmark. Med stor indflydelse følger et stort ansvar, hvorfor vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder, og vi skal være dybt fagligt specialiserede, samtidig med at vi har øje for hele samfundets behov – det er her din faglighed kommer ind i billedet og hjælper til med, at de bedste forudsætninger findes for forskellige grupper af fagspecialister.

Vi hjælper hinanden og arbejder sammen for hele tiden at øge kvaliteten af alt, hvad vi gør. Kernen i vores arbejde er høje ambitioner, et fælles mål om integritet og transparens, hvorfor der er stort fokus på optimal ledelse og udvikling af samtlige ansatte, professionelt såvel som menneskeligt. I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har vi en uformel omgangstone og da vores daglige sparring medarbejdere imellem er en forudsætning for skabelsen af gode løsninger, som fungerer i dag og er forberedt til i morgen, er vi alle på lige fod i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser via linket ”Søg jobbet” senest 29. maj 2020. Vi holder samtaler løbende. Der kan indgå personanalyse og logiktest i rekrutteringsprocessen.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Andreas Agerskov på 72 37 11 33.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten, overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest og referencer.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner og dit arbejdssted vil være Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på https://www.ufst.dk


Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund  

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Med et job hos os får du derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har fokus på god ledelse på alle niveauer bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. 

Skatteforvaltningen består af syv styrelser med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet. Samlet har Skatteforvaltningen ca. 8.000 ansatte i hele Danmark. På www.skatteforvaltningen.dk kan du læse mere om de enkelte styrelsers kerneopgaver.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 14. maj 2020

Arbejdssted

Location Frederiksberg