En­ter­pri­se- og løs­nings­ar­ki­tekt


Har du erfaring med it-arkitektur og vil du arbejde med implementering af it-arkitekturprincipper og -krav? Brænder du for at arbejde med implementering af den fælleskommunale rammearkitektur og for at samarbejde på tværs af en stor organisation med mange it-løsninger? Så kan vi tilbyde en spændende stilling i en organisation i udvikling, som har fokus på en samlet digitalisering.

Om jobbet:

Vi har brug for en dygtig enterprise- og løsningsarkitekt i Strategi & Styring til at arbejde på at gennemføre den transitionsproces, som vedrører udskiftning af legacy systemer og overgang til en moderne IT-arkitektur. Strategi & Styring er en af fire afdelinger under IT og Digitalisering i Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune. Strategi & Styring er en lille afdeling med 9 medarbejdere, som består af blandt andet projektledere, it-udbudsjurister og it-arkitekter.

Aarhus Kommune er i gang med en omfattende digitalisering, hvilket medfører en lang række projekter, som går på tværs af alle 5 magistratsafdelinger og Borgmesterens Afdeling. Strategi & Styring skal igennem et tæt samarbejde med de decentrale digitaliseringsafdelinger i magistratsafdelingerne sikre en fælles strategi og retning for tværgående arkitektur og en samlet digitalisering.

Strategi & Styring er ansvarlig for at sikre en fælles ramme for udvikling, indkøb, implementering og anvendelse af digitale løsninger og IT-infrastruktur. Afdelingen har en væsentlig aktie i videre implementering af den fælleskommunale rammearkitektur i Aarhus Kommune – herunder aktiviteter i KOMBIT-programmet.

Aarhus Kommune er med commitment til KOMBIT’s rammearkitektur i gang med en transitionsproces, som betyder udskiftning af kommunens legacy-systemer, og overgang til en moderne IT-arkitektur. Her har den fælleskommunale rammearkitektur en central plads i sammenhæng med Microsoft cloud-infrastruktur og en forbedret brugerstyring.

Vores forventninger til dig:

Du vil i din rolle som IT-arkitekt medvirke til at sætte fælles retning for kommunens indsatser omkring den fælleskommunale rammearkitektur og bidrage til arbejdet med andre komponenter, herunder bl.a. brugerstyring, Office365 og Azure. Arbejdet sker i et samarbejde med en række af it-arkitekter indenfor disse områder.

En af dine første og vigtige opgaver vil være at arbejde på implementeringen af den fælleskommunale rammearkitektur ved at udbrede og sikre anvendelse af KOMBIT støttesystemer og Serviceplatform i henholdsvis kommende IT-løsninger samt ved en omlægning af eksisterende løsninger.

Du skal medvirke til at beskrive konkrete IT-arkitekturkrav og bidrage til at alle nye IT-løsninger implementerer disse krav ved et samarbejde med systemejere og udbudsansvarlige i hele organisationen. Dette arbejde udføres ved henholdsvis at udarbejde og vedligeholde IT-arkitekturkrav og -principper og retningslinjer, etablere en governancemodel og endelig udvikle en screeningsmetode omkring IT-arkitekturen, når IT-løsninger indkøbes eller omlægges.

Du vil herudover medvirke på konkrete IT-arkitektur rådgivningsopgaver, understøtte systemejere ved implementering af it-løsninger, og have systemejerskab og udførende opgaver i forbindelse med kommunens KOMBIT-portefølje og implementering af monopolbruddet og øvrige KOMBIT-løsninger.

Du vil i dit daglige arbejde referere til chefen for Strategi & Styring.

Din profil:

Du er uddannet indenfor IT, har erfaring med IT og IT-arkitektur på enterprise- og løsningsområdet. Du har lyst til at arbejde praktisk med fællesoffentlige initiativer og IT-arkitektur i en stor organisation med mange IT-løsninger.

Du arbejder metodisk, er struktureret og har et analytisk mindset.

Du evner at etablere gode samarbejdsrelationer, og har gode kommunikationsevner, både skriftlige og mundtlige.

Du arbejder selvstændigt, og kan samtidig indgå i samarbejde og bidrage i et team.

Du skal have interesse for forretningen og brugerne, og kan både rådgive om og finde de løsninger, der virker i praksis med afsæt i Kommunens arkitekturprincipper og -krav. Samtidig skal du have lyst til at koordinere med organisationen og medvirke til at sætte retning og styre i forhold til at fastholde governance for området.

Kvalifikationer

Det forventes, at du har

  • Erfaring med transformation af IT-landskab i store miljøer
  • Erfaring med enterprise- og løsningsarkitektur
  • Erfaring med Azure, Office 365 og Brugerstyring
  • Kendskab til eller erfaring med den fælleskommunale rammearkitektur
  • Arbejdet med systemejerskaber af IT-løsninger
  • Erfaring med udarbejdelse af teknisk udbudsmateriale
  • Kendskab til ITIL
  • Relevant IT-mæssig uddannelse eller erfaring fra lignende stilling

Derfor skal du vælge os:

Aarhus Kommune arbejder koordineret og målrettet med IT og digitalisering. Gode data og processer og en moderne IT-arkitektur er forudsætninger for indsatser vedrørende blandt andet kunstig intelligence, business intelligence, big data og robotics, etc.

Vi tilbyder en spændende stilling, hvor du får mulighed for at være på forkant i arbejdet med fællesoffentlige initiativer, IT-arkitektur, digitalisering og vigtige systemejerskaber. Dit arbejde vil have stor betydning for medarbejdere og borgere i Aarhus Kommune.

Du vil indgå i et godt arbejdsmiljø med en uformel tone, hvor man har respekt for hinandens forskelligheder og kompetencer. Du får gode og fleksible ansættelsesvilkår, og gode videreuddannelsesmuligheder.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Ugentligt timetal: 37

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende privat straffeattest.

Hvis du vil vide mere:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sektionsleder Lone Juric Sørensen på telefon 41 85 91 23 eller Specialkonsulent Edward Mars Lippe på telefon 29 20 80 94.

Ansøgning:

Klik på ”Søg jobbet her” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Kopi af eksamensbevis skal vedlægges.

Ansøgningsfrist: 7.6.2020.

Vi forventer, at 1. samtale finder sted i uge 24/25.

Aarhus Kommune ser mangfoldighed som en styrke. Vi opfordrer derfor alle uanset alder, køn, religion og nationalitet til at søge.

Om os

Med et job i IT og Digitalisering, som er en del af Borgmesterens Afdeling, er du tæt på beslutningerne og med til at tage ansvar for helheden i landets næststørste by.

Vores vision er, at Aarhus skal være en god by for alle, en by i bevægelse, og en by med handlekraft og fællesskab.
Det betyder, at vi arbejder for, at der skal skabes 2.000 flere arbejdspladser årligt i Aarhus, og BNP-væksten i Business Region Aarhus skal ligge over landsgennemsnittet.

For at opfylde visionen arbejder vi også løbende på at styrke innovation, medborgerskab og udvikling af udsatte boligområder.

For at sikre grundlaget for fremtidens velfærd arbejder vi også hele tiden med at hjælpe Byrådet med at styre kommunens økonomi, og med at levere effektive, fælles løsninger på tværs i Aarhus Kommune.

Som medarbejder i Aarhus Kommune er du med til at gøre visionerne til virkelighed.

Læs mere om Borgmesterens Afdeling her.

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller

I følgende link finder du de fælles leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune: https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/.

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement.

Gem job

Aarhus Kommune
Publiceret: 15. maj 2020

Arbejdssted

Location Aarhus