Trans­mis­sions­spe­ci­a­list


Som vores nye transmissionsspecialist får du ansvaret for et af Danmarks største transmissionsnet, bestående af fiberkabler/telekabler, PDH/SDH og DWDM/CWDM. 

I teamet gennemfører vi projekter til understøttelse af fagområderne datacentre, IT-miljøer, faste kredsløb, MPLS-infrastruktur, trafikinformationsanlæg, telefoni, radioanlæg og GSM-R radio. Herudover har vi design- og systemansvaret på fagområderne, og det betyder, at du kommer til at varetage det tekniske systemansvar for transmissionsnettet. 

I det daglige sparrer du med 12 andre dygtige projektledere, netværksarkitekter og løsningsarkitekter, og din nærmeste leder er teamleder Peter Reinholdt Jensen. 

Du får arbejdssted centralt i København – tæt på offentlig transport ved Dybbøls Bro Station.

Teknisk ansvar for drift og projekter

Som transmissionsspecialist er det dit ansvar at udvikle og designe Banedanmarks transmissionsinfrastruktur. 

Du er nøgleperson i forhold til omstruktureringer og videreudvikling af transmissionsnettet, som er grundlaget for Banedanmarks IT og datanet. De projekter, du deltager i, er af varierende kompleksitet og størrelse, og du står for udarbejdelse af opgavebeskrivelser (Teknisk Design Specifikationer) og følger op på vores leverandørers udførelse af projekter og drift. 

Vi samarbejder med eksterne leverandører til den daglige driften af anlægget, og derfor er din primære rolle at varetage kvalitetssikring heraf og drive den videre strategiske udvikling af systemerne. Du bidrager også til at videreudvikle vores processer og metoder.

Transmissionsspecialist med overblik

Ideelt set har du en relevant uddannelse inden for netværk og arkitektur, men det vigtigste er, at du har indgående erfaring med store netværksinstallationer på arkitektniveau. 

Samtidig har du solid erfaring med opsætning, konfiguration, administration samt fejlsøgning på SDH/PDH og DWDM/CWDM-netværk såvel som fiberkabel kendskab. SDH/PDH-systemer står for at skulle afvikles, så dette arbejdsfelt udgår over tid. Har du erhvervserfaring fra et større teleselskab, er det også et plus.

Du mestrer både at arbejde selvstændigt og sammen med dine kolleger, og dit engagement smitter af på dine omgivelser. Du har evnen til at samarbejde med mennesker med vidt forskellig kulturel og faglig baggrund, og dine gode kommunikationsevner gør dig i stand til at formidle komplekse emner på en let forståelig måde. Du har gennemslagskraft, når nye initiativer skal gennemføres, og du fungerer godt i en hverdag med mange presserende opgaver. 

Løn

Hvis du er akademiker, ansættes du i forhold til AC-overenskomsten, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. 

Ellers er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/SAMDATA, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Stillingen er placeret i løngruppe 5, Hovedstad. Hertil kommer pension. Der er mulighed for at forhandle tillæg.

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere om stillingen så kontakt teamleder Peter Reinholdt Jensen på tlf. +45 30 46 61 08 eller prjn@bane.dk.

Send os din ansøgning og CV hurtigst muligt. 

For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg jobbet her” og følger instruktionerne.

Ansøgningsfrist: 09-06-2020.


Banedanmark er en styrelse under Transport- og Boligministeriet med over 2.000 medarbejdere. Vores hovedkontor ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele Danmark. Vi har ansvaret for den danske jernbane. Det betyder, at det er os, der styrer togtrafikken og informerer om den på skærme og højttalere på stationerne på fjernbanen.

Vi vedligeholder banen og udfører milliardstore jernbaneprojekter, der til sammen er med til at forme fremtidens bæredygtige jernbane.

Gem job

Banedanmark
Publiceret: 19. maj 2020

Arbejdssted

Location København