Koncern IT søger teamleder til Ap­pli­ka­tio­ner


Er du en dygtig og erfaren personaleleder med flair for kundeorienteret ledelse og it-leverancer? Vil du være med til at udvikle og optimere sundheds-it til Region Sjællands sygehuse? Så er du måske den kollega, vi søger.

Bliv en del af Koncern IT’s Applikationsenhed og få en unik chance for at deltage i udviklingen af regionens store tværgående systemer. Du refererer til enhedens funktionschef, og vil blive en af afdelingens 4 teamledere med den direkte personaleledelse for et team på ca. 15 ud af afdelingens 67 specialister. Rollemæssigt er medarbejderne Application Managers, Application Specialists og Softwareudviklere.

Du kommer til at spille en aktiv rolle i en travl afdeling, som er fagligt og socialt velfungerende. Du er en inspirerende leder, der formår at motivere og give plads og rum til fagligt dygtige specialister. Vi sætter pris på et konstruktivt samarbejde og den gode stemning på tværs af afdelinger. Har du arbejdet med forandringsledelse er det godt. Vi tror på frihed under ansvar samt arbejder med at motivere til høj selvledelse og ønsker en leder, som understøtter denne vision.

Dine primære opgaver bliver

 • Personaleledelse med afholdelse af MUS og relevante 1:1 samtaler
 • At være rollemodel for dine medarbejdere
 • Udvikle og implementere udviklingsprocesser i samarbejde med leverandører
 • Medvirke til at udvikle samarbejdet på tværs i organisationen
 • Medvirke til at udvikle samarbejdet på tværs, regionalt
 • At have et konstant overblik over afdelingens opgaver og kompetencer
 • Understøtte udvikling af regionens systemer
 • Sikre et godt og konstruktivt samarbejde med vores kunder
 • Ressourcestyring og andre administrative opgaver
 • Deltagelse i relevante fora f.eks. styregrupper, kunde- og leverandørsamarbejde

Vi forventer, at du besidder flere af følgende faglige kompetencer:

 • Du har erfaring med ledelse af specialister, der varetager vidt forskellige opgaver
 • Kan agere som facilitator i diverse sammenhænge, f.eks. mødeledelse og projektarbejde
 • Gode formuleringsevner mundtligt såvel som skriftligt, på både dansk og engelsk, da vi har internationale samarbejdspartnere
 • Du er selvledende og kan drive processer samt igangsætte opgaver og forandringer og sikre, at de gennemføres
 • Indsigt i arkitekturmæssig design for en applikation vil være en fordel
 • Kendskab til agile udviklingsprocesser
 • Har en tydelig lederprofil og kan motivere dit team
 • Indsigt og erfaring med Sundhedsplatformen er ikke et krav, men dog en fordel
 • Har kendskab til eller er certificeret i ITIL og Prince2
 • Trives med managementopgaver, f.eks. rekruttering samt kompetenceudvikling
 • Kommunikerer konstruktivt, proaktivt og sagligt i alle lag og sammenhænge
 • Har erfaring med styregruppearbejde
 • Du trives med at navigere i en politisk styret organisation

Om Koncern IT

Koncern IT er Region Sjællands fælles it-organisation med ca. 330 medarbejdere. Vi leverer digitale løsninger til regionens virksomhedsområder og i særdeleshed til regionens sygehuse. Vi råder over moderne kontorfaciliteter i tilknytning til vores driftscenter i Ringsted, tæt på Ringsted station og motorvejen. Og vi er med vores supportorganisation placeret på regionens sygehuse tæt på mange af vores 18.000 brugere. Vi har et uformelt og udviklende arbejdsmiljø, og vi holder os ajour med trends og teknologiske fremtidsmuligheder og kombinerer det med løbende kompetenceudvikling.

Koncern IT ønsker at være en stærkt serviceorienteret organisation. Vi arbejder efter værdisættet FLER – Forandringsparat, Loyal, Engageret, Respektfuld og forventer, at nye kollegaer konstruktivt vil bidrage til, at vi får FLER gode arbejdsdage.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principperne om ny løn. Arbejdstid er 37 timer inkl. frokost med flekstidsordning, som sikrer en fornuftig balance mellem arbejde og fritid.

Du kan læse mere om Koncern IT på regionens hjemmeside: www.regionsjaelland.dk/koncern-it.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principperne om ny løn. Arbejdstid er normal dagsarbejdstid med flekstidsordning.

Skulle du have spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionschef Tyge Krarup på telefon 20 69 38 64.

Send din ansøgning snarest muligt – ansøgningerne behandles løbende.

Ansøgningsfrist d. 31.05.2020.

Ansættelse pr. 01.08.2020.

Kontaktperson:

Navn: Tyge Christian Krarup
Stilling: Funktionschef
E-mail: tygk@regionsjaelland.dk
Telefon: 20 69 38 64

Gem job

Region Sjælland
Publiceret: 19. maj 2020

Arbejdssted

Location Ringsted